คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น
1. สัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 20 – 60 ปี
3. มีรายได้ประจำ 8,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
4. สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท พร้อมอีเมลที่สามารถติดต่อได้
เอกสารประกอบการสมัคร
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. เอกสารแสดงรายได้
– สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา)
– หรือ สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชี ที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 2 เดือน
กรณีใช้รายการเดินบัญชีจากสมุดบัญชีธนาคาร ให้นำสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารมาด้วย

รายละเอียด
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด (“บริษัทฯ”)
• บริการแบ่งจ่ายสามารถใช้ได้กับการซื้อโทรศัพท์มือถือพร้อมแพกเกจเท่านั้น
• ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายกับมือถือที่มีราคาต่ำกว่า 2,000 บาท โดยคิดรวมราคามือถือและค่าบริการเหมาชำระรายเดือนล่วงหน้า
• ระยะเวลาแบ่งจ่าย 0% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยทำการชำระค่างวดรายเดือนผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
• กรุณาแจ้งพนักงานเพื่อขอใช้สิทธิ์แบ่งจ่าย 0% ก่อนชำระค่าสินค้า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
• ระยะเวลาแคมเปญ วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ที่ ทรูชอปสาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า และ แฟชั่นไอส์แลนด์ เท่านั้น!