ผ่อนมือถือ 0% 24 เดือน แบ่งจ่ายผ่านแอปทรูมันนี่
ซื้อมื่อถือผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่อน0% 24 เดือน
คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น
1. สัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 20 – 60 ปี
3. ผู้สมัครต้องมีรายได้ 8,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
4. สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท พร้อมอีเมลที่สามารถติดต่อได้
เอกสารประกอบการสมัคร
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. เอกสารแสดงรายได้
– สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
– หรือบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 2 เดือน

เฉพาะทรูชอปสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น ดูสาขาที่เข้าร่วม

รายละเอียด
1. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด (“บริษัทฯ”)
2. บริการแบ่งจ่ายสามารถใช้ได้กับการซื้อโทรศัพท์มือถือพร้อมแพกเกจเท่านั้น
3. ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายกับมือถือที่มีราคาต่ำกว่า 2,000 บาท โดยคิดรวมราคามือถือและค่าบริการเหมาชำระรายเดือนล่วงหน้า
4. ระยะเวลาแบ่งจ่าย 0% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ
5. ลูกค้าสามารถชำระค่างวดรายเดือนผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
6. กรุณาแจ้งพนักงานเพื่อขอใช้สิทธิ์แบ่งจ่าย 0% ก่อนชำระค่าสินค้า
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. หากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีการใช้งาน ทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Customer Care 1240