โปรโมชัน

ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ร้าน BaNANA, BKK และ Kingkong ทุกสาขาทั่วประเทศ และ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 20 – 60 ปี
3. ผู้สมัครต้องมีรายได้ 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
4.มีบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่พร้อมใช้งาน
5.มีอีเมลที่สามารถติดต่อได้
เอกสารประกอบการสมัคร
  1. บัตรประชาชนตัวจริง
  2. รูปถ่ายหรือแคปภาพหน้าจอ (captured screen) เอกสารแสดงรายได้ โดยเป็น
    • สลิปเงินเดือน (e-slip) เดือนล่าสุด หรือ
    • รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก (bank statement) ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า 2 เดือนล่าสุด

สามารถใช้รายการเดินบัญชีจาก Mobile Banking ได้

วิธีขอสมัครใช้งานวงเงิน
พร้อมใช้สบายเป๋า

1. การสมัครที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ
ลูกค้าแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง

2. ทำการยืนยันตัวตน
กับเจ้าหน้าที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ

3. การกรอกข้อมูลและ Upload เอกสารเพิ่มเติม
ลูกค้าทำการกรอกข้อมูลเบื้องต้น และ Upload เอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติม พร้อมทำการยินยอมเงื่อนไขต่างๆ บนแอปพลิเคชั่น

4. การอนุมัติสินเชื่อ
ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ผ่าน SMS

5. การชำระค่าสินค้าและบริการ
นำบาร์โค้ดไปชำระเงินกับพนักงานเพื่อชำระสินค้าและบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การคำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

กรุณาใส่จำนวนเงินต้น จำนวนงวดที่เลือกผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ย

บาท
เดือน
% ต่อเดือน
{{ formatPrice(total) }}
บาท
{{ formatPrice(payPerMonth) }}
บาท

หมายเหตุ

  • การคำนวณจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนข้างต้นเป็นการคำนวณโดยประมาณเท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ท่านได้รับอนุมัติ และโปรโมชั่นของบริษัทในแต่ละช่วง
  • โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และเปรียบเทียบกับตารางดอกเบี้ย แบบอัตราลดต้นลดดอกได้จากพนักงาน

วิธีการชำระเงินค่าสินเชื่อ

ผ่าน บิลทั้งหมด
1. เลือก <b>บิลทั้งหมด</b>
2. เลือก <b>สินเชื่อ แอสเซนด์ นาโน</b>
3. ใส่เลขที่สัญญา พร้อมใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ <br><small>(ลูกค้าจะได้จดหมายแจ้งรายละเอียดสินเชื่อและใบแจ้งหนี้ทางอีเมล์)</small>
ตัวอย่าง ใบแจ้งยอดบัญชี<br>(Billing statement)
4. ยืนยันการทำรายการ <br><small>(ใน TrueMoney Wallet<br>ต้องมีจำนวนเงินเพียงพอกับยอดชำระ)</small>
สแกน QR Code
1. เข้าแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet<br>แล้วเลือก <b>สแกน</b>
2. เลือก <b>สแกน QR Code</b> แล้วสแกน QR Code <br>ที่ปรากฎอยู่ในใบแจ้งยอดเรียกเก็บเงินในแต่ละเดือน<br>ที่ทางบริษัทฯ ส่งให้ในอีเมล์ของลูกค้า
ใบแจ้งยอดบัญชี<br>(Billing statement) ที่มี <b>QR Code</b>
3. ยืนยันการทำรายการ <br><small>(ใน TrueMoney Wallet<br>ต้องมีจำนวนเงินเพียงพอกับยอดชำระ)</small>

ทรูช้อปทุกสาขาทั่วประเทศ และเฉพาะทรูช้อปใน
เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาที่ร่วมรายการ