คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น
1. สัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 20 – 60 ปี
3. พนักงานประจำมีรายได้ 8,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรือ เจ้าของธุรกิจที่มีบัตรเครดิต
4. สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท พร้อมอีเมลที่สามารถติดต่อได้
เอกสารประกอบการสมัคร
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. เอกสารแสดงรายได้
– สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา)
– หรือ สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชี ที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 2 เดือน
กรณีใช้รายการเดินบัญชีจากสมุดบัญชีธนาคาร ให้นำสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารมาด้วย

*เฉพาะทรูชอปสาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า, แฟชั่นไอส์แลนด์, เอ็มควอเทียร์ และ สีลมคอมเพล็กซ์ เท่านั้น!

รายละเอียด
1. ให้บริการสินเชื่อและรายการส่งเสริมการขาย โดย บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด (“บริษัทฯ”)
2. บริการแบ่งจ่าย สามารถใช้ได้กับการซื้อโทรศัพท์มือถือพร้อมแพกเกจเท่านั้น
3. ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายกับมือถือที่มีราคาต่ำกว่า 2,000 บาท โดยคิดรวมราคามือถือและค่าบริการเหมาชำระรายเดือนล่วงหน้า
4. ระยะเวลาแบ่งจ่าย 0% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยทำการชำระค่างวดรายเดือนผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
5. กรุณาแจ้งพนักงานเพื่อขอใช้สิทธิ์แบ่งจ่าย 0% ก่อนชำระค่าสินค้า
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. สนใจสมัครใช้บริการสินเชื่อได้ที่ ทรูชอปสาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า, แฟชั่นไอส์แลนด์, เอ็มควอเทียร์ และ สีลมคอมเพล็กซ์ เท่านั้น!
8. หากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีการใช้งาน ทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Customer Care 1240