ผ่อนมือถือ 0% 24 เดือน กับ ทรูมันนี่
ผ่อนมือถือ 0% 24 เดือน กับ ทรูมันนี่
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 20 – 60 ปี
3. ผู้สมัครต้องมีรายได้ 8,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
4. สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท พร้อมอีเมลที่สามารถติดต่อได้
เอกสารประกอบการสมัคร
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. เอกสารแสดงรายได้
– สลิปเงินเดือน หรือ
– บัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชี ที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 2 เดือน สามารถใช้รายการเดินบัญชีจาก Mobile Banking ได้

ทรูช้อปทุกสาขาทั่วประเทศ และเฉพาะทรูช้อปใน เซเว่น อีเลฟเว่น (สาขาที่ร่วมรายการ)

วิธีขอสมัครใช้งาน ทรูมันนี่ 0%

1. การสมัครที่ทรูช้อป

ลูกค้ามาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ทรู พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง

2. ทำการยืนยันตัวตน
กับเจ้าหน้าที่ทรู

3. การกรอกข้อมูลและ
Upload เอกสารเพิ่มเติม

ลูกค้าทำการกรอกข้อมูลเบื้องต้น และ Upload เอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติม พร้อมทำการยินยอมเงื่อนไขต่างๆ บนแอปพลิเคชั่น

4. การอนุมัติสินเชื่อ

ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ
ผ่าน SMS

5. การชำระค่าสินค้า
และบริการ

นำบาร์โค้ดไปชำระเงินกับทางพนักงานทรู เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ

วิธีการชำระเงินค่าสินเชื่อ

ผ่าน บิลทั้งหมด

1. เลือก <b>บิลทั้งหมด</b>
2. เลือก <b>สินเชื่อ แอสเซนด์ นาโน</b>
3. ใส่เลขที่สัญญา<br>พร้อมใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ <h6>(ลูกค้าจะได้จดหมายแจ้งรายละเอียดสินเชื่อและใบแจ้งหนี้ทางอีเมล์)</h6>
ตัวอย่าง ใบแจ้งยอดบัญชี<br>(Billing statement)
4. ยืนยันการทำรายการ <h6>(ใน TrueMoney Wallet<br>ต้องมีจำนวนเงินเพียงพอกับยอดชำระ)</h6>

สแกน QR Code

1. เข้าแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet<br>แล้วเลือก <b>สแกน</b>
2. เลือก <b>สแกน QR Code</b> แล้วสแกน QR Code ที่ปรากฎอยู่ในใบแจ้งยอดเรียกเก็บเงินในแต่ละเดือนที่ทางบริษัทฯ ส่งให้ในอีเมล์ของลูกค้า
ใบแจ้งยอดบัญชี<br>(Billing statement) ที่มี <b>QR Code</b>
3. ยืนยันการทำรายการ <h6>(ใน TrueMoney Wallet<br>ต้องมีจำนวนเงินเพียงพอกับยอดชำระ)</h6>

รายละเอียด
1. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด (“บริษัทฯ”)
2. บริการแบ่งจ่ายสามารถใช้ได้กับการซื้อโทรศัพท์มือถือพร้อมแพกเกจเท่านั้น
3. ระยะเวลาแบ่งจ่าย 0% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ
4. ลูกค้าสามารถชำระค่างวดรายเดือนผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
5. กรุณาแจ้งพนักงานเพื่อขอใช้สิทธิ์แบ่งจ่าย 0% ก่อนชำระค่าสินค้า
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
7. หากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีการใช้งาน ทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Customer Care 1240 กด 3