เปิดแอป
แล้วคลิกเข้าร่วมภารกิจ

ทำภารกิจ

ลุ้นของรางวัลมากมาย

เปิดแอปแล้วคลิกเข้าร่วมภารกิจ

ทำภารกิจ

ลุ้นของรางวัลมากมาย

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

Zeze Sawangjaeng

วันที่ 24 ตุลาคม 2560

IG: littlechild02

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

FB: Zin Jitsopa

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

IG: b.bollay

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

FB: เล่า เพียวๆ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

Zeze Sawangjaeng

วันที่ 24 ตุลาคม 2560

IG: littlechild02

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

FB: Zin Jitsopa

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

IG: b.bollay

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

FB: เล่า เพียวๆ

TrueMoney Mission ลุ้น ล่า ท้า ภารกิจ
ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

ต่อที่หนึ่ง :

1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
2. คลิกแบนเนอร์รายการส่งเสริมการขาย “TrueMoney Mission ลุ้น ล่า ท้า ภารกิจ” เพื่อเล่นเกม โดยภายในเกมจะมีภารกิจทั้งหมด 3 ด่าน ดังต่อไปนี้

ด่านที่ 1 “TrueMoney Mission ลุ้น ล่า ท้า ภารกิจ” มี 4 ด่านย่อย โดยแต่ละด่านต้องซื้อสินค้าบน App Store โดยชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet ตั้งแต่ 10 บาท ขึ้นไป
ด่านที่ 2 “Social Referral” ชวนเพื่อนให้มาสมัครเป็นผู้ใช้บริการ TrueMoney Wallet ใหม่ (เพื่อนต้องสมัครตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป) โดยขั้นตอนการชวนเพื่อนและขั้นตอนการตอบรับเพื่อนมีดังนี้

ขั้นตอนการชวนเพื่อน (ผู้ชวน) : โอนเงินให้เพื่อนที่สมัครใช้บริการ True Money Wallet ใหม่ ผ่าน True Money Wallet (เริ่มต้นที่ 1 บาท) และใส่รหัส “BUDDY” ในขั้นตอนการโอนเงิน
ขั้นตอนการตอบรับเพื่อน (ผู้ถูกชวน) : เพื่อนที่สมัครใช้บริการ TrueMoney Wallet ใหม่ เข้าแบนเนอร์หน้าแรก “ชวนยกแก๊ง ได้ยกก๊วน” กดปุ่ม “กล่องคำเชิญ” และกดปุ่ม “ตอบรับ” และทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน หรือข้อมูลอื่นใด ตามที่บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด กำหนด

ด่านที่ 3 “Your Wallet” มี 3 ด่านย่อยดังนี้

ด่านย่อยที่ 1 : เข้าหน้า “โอนเงิน และโอนเงินให้บุคคลอื่นครั้งแรก (กำหนดขั้นต่ำ 1 บาท)
ด่านย่อยที่ 2 : เติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ผ่านตู้บุญเติมครั้งแรก (กำหนดขั้นต่ำ 10 บาท)
ด่านย่อยที่ 3 : ผูกบัญชีธนาคารกับบัญชี TrueMoney Wallet ครั้งแรก และเติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ผ่านธนาคารที่ผูกดังกล่าว

เมื่อทำภารกิจแต่ละด่านสำเร็จ คุณจะได้รับการแจ้งเตือน เพื่อกลับเข้าสู่หน้ารายการส่งเสริมการขายอีกครั้ง และเล่นภารกิจอื่นๆ ต่อไป

ต่อที่สอง :
แคปเจอร์หน้าจอที่ได้รับรางวัลต่อที่หนึ่งจากการเล่นรายการส่งเสริมการขาย “TrueMoney Mission ลุ้น ล่า ท้า ภารกิจ” บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และแชร์ภาพที่ได้แคปเจอร์ บนหน้าเฟซบุ๊ค หรืออินสตาแกรมของตน (ตั้งสถานะการแชร์เป็นแบบสาธารณะ) พร้อมพิมพ์ข้อความและติดแฮชแท็ก #TrueMoneyMission

รางวัล

ต่อที่หนึ่ง :
สำหรับภารกิจด่านที่ 2 รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet จำนวน 20.- บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)
สำหรับภารกิจด่านที่ 3 (ด่านย่อยที่ 3) รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet จำนวน 50.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
สำหรับภารกิจด่านที่ 1 (ด่านย่อยที่ 1-3) และภารกิจด่านที่ 3 (ด่านย่อยที่ 1-2) ลุ้นรับรางวัลดังต่อไปนี้
เงินเข้า TrueMoney Wallet จำนวน 5, 10, 20, 50 บาท หรือ Line Gift Code มูลค่า 60 บาท จำนวน 8,800 รางวัล (รวมทั้งหมด)
สำหรับภารกิจด่านที่ 1 (ด่านย่อยที่ 4) ลุ้นรับรางวัลดังต่อไปนี้
เงินเข้า TrueMoney Wallet จำนวน 20, 50, 100 บาท, Line Gift Code มูลค่า 60 บาท จำนวน 8,800 รางวัล (รวมทั้งหมด), ตั๋วหนัง Major Cineplex จำนวน 7,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 140.- บาท หรือ สร้อยคอทองคำ หนัก 2 สลึง จำนวน 18 รางวัล
สำหรับภารกิจด่านที่ 2 รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet จำนวน 20.- บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)

ต่อที่สอง :
ลุ้นรับรางวัล Samsung Galaxy Note 8 มูลค่า 33,900 บาท จำนวน 12 รางวัล (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายละเอียดเงื่อนไข

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “TrueMoney Mission ลุ้น ล่า ท้า ภารกิจ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจะแสดงภารกิจตามสิทธิของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริม ดังนั้นภารกิจของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถตรวจสอบผลรางวัลที่ได้รับในหน้าเมนู “ดูประวัติ” และสามารถตรวจสอบผลรางวัลได้ถึงวันสุดท้ายของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
6. บริษัทจะมอบรางวัลเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
7. บริษัทจะมอบรางวัลตั๋วหนัง Major Cineplex โดยบริษัทจะส่ง SMS ยืนยันการได้รับรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสามารถเข้าไปดูของรางวัลดังกล่าวในเมนู “ประวัติ” ได้ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เพื่อนำรางวัลดังกล่าวไปแลกเป็นตั๋วหนังได้ที่ Major Cineplex
8. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำหรับต่อที่สอง ครั้งละ 1 รางวัล โดยสุ่มเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจากทางเฟซบุ๊ค และทางอินสตาแกรม โดยประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/truemoney ตามวันเวลาดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Samsung Note 8

สัปดาห์ที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น.
สัปดาห์ที่ 2 วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น.
สัปดาห์ที่ 3 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น.
สัปดาห์ที่ 4 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.
สัปดาห์ที่ 5 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.
สัปดาห์ที่ 6 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.
สัปดาห์ที่ 7 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.
สัปดาห์ที่ 8 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.
สัปดาห์ที่ 9 วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.
สัปดาห์ที่ 10 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.
สัปดาห์ที่ 11 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.
สัปดาห์ที่ 12 วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น.

1. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลเป็นสร้อยคอทองคำ หรือรางวัลสำหรับต่อที่สองจะต้องนำเงินสดมาชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดในวันที่มารับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
2. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลเป็นสร้อยคอทองคำ หรือรางวัลสำหรับต่อที่สองต้องทำการติดต่อขอรับของรางวัลดังกล่าวจากบริษัท ณ ชั้น 32 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10.00-18.00น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเตรียมหลักฐานการรับรางวัล ดังต่อไปนี้
2.1. กรณีมารับของรางวัลดังกล่าวด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของตน และหลักฐานการแชร์รูปภาพสำหรับต่อที่สอง
2.2. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลดังกล่าวแทน จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำหรับต่อที่สอง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหลักฐานการแชร์รูปภาพมาสำหรับต่อที่ 2 มามอบให้แก่บริษัท
ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ทำการติดต่อขอรับรางวัลดังกล่าวจากบริษัท ภายในวันที 31 มกราคม 2561 บริษัทขอ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลดังกล่าว
1. บริษัทจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและสิทธิในการรับรางวัลเป็นสร้อยทองคำและรางวัลต่อที่สองของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครใช้บริการ True Money Wallet โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
2. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อใช้ยืนยันการรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆ โดยการยืนยันรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆนั้น ระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card) เท่านั้น
5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
7. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลัง (Void หรือ Refund) บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240