ประกาศรายช่ือผู้โชคดีจากกิจกรรม 
จ่าย Netflix ด้วย TrueMoney WeCard

ลุ้นตั๋วหนัง major สัปดาห์ละ 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

ผู้โชคดีระหว่างวันท่ี 5-18 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด

ผู้โชคดีระหว่างวันท่ี 19-25 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด

ผู้โชคดีระหว่างวันท่ี 26 เม.ย. – 2 พ.ค. 2562
รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด

ผู้โชคดีระหว่างวันท่ี 3-9 พ.ค. 2562
รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด

ผู้โชคดีระหว่างวันท่ี 10-16 พ.ค. 2562
รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด

ผู้โชคดีระหว่างวันท่ี 17-23 พ.ค. 2562
รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด

ผู้โชคดีระหว่างวันท่ี 24-31 พ.ค. 2562
รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด

วิธีการสมัครใช้งาน Netflix

1. เลือกการรับชมตามความต้องการ
2. กด ดำเนินการต่อ
3. เลือกวิธีการชำระเงิน
4. กรอกข้อมูลการชำระเงิน
5. ติ๊ก ฉันตกลงยอมรับ<br>และกดปุ่ม เริ่มการเป็นสมาชิก
6. สมัครสมาชิกเรียบร้อย

วิธีการทำภารกิจ

1. คลิกเเบนเนอร์เพื่อเริ่มภารกิจ
2. เลือก “Digital Lifestyle”
3. เลือก “ดูหนังฟังเพลง”
4. เลือก “วิธีการทําภารกิจ” เพื่อดูขั้นตอน
สมัครดู Netflix
สมัครดู Netflix