ร่วมทำบุญแก้ชง ผ่านทรูมันนี่ได้ง่ายๆ

ด้วยการบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สัตว์
และวัด อานิสงส์เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี

มูลนิธิ
สภากาชาดไทย

สร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย
เพิ่มโอกาสการรักษาผู้ป่วยนอก
ที่มีมีโรคยากและซับซ้อน

มูลนิธิ
โรงพยาบาลเด็ก

จัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ในห้องไอซียูเพื่อช่วย
ผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต

มูลนิธิ
รามาธิบดี

สนับสนุนการทำงานของ
บุคลากรทางการแพทย์ และ
จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

มูลนิธิ
โรงพยาบาลราชวิถี

สมทบทุนซื้อเครื่องมือ
และอุปกรณ์การแพทย์
เพื่อรักษาและใช้รองรับผู้ป่วย

มูลนิธิ
แพทย์ชนบท

จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยวิกฤต ให้โรงพยาบาล
ชนบทที่ขาดแคลน

มูลนิธิ
กระจกเงา

จัดหาเครื่องออกซิเจน
ให้ผู้ป่วย และส่งมอบ
กล่องแบ่งปันให้กับชุมชน

unicef

ช่วยเหลือเด็กๆ
ที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19

มูลนิธิหลักประกัน
สุขภาพไทย

เร่งจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ
และเครื่องมือแพทย์มอบให้
โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

โครงการศิริราช
สู้ภัยโควิด

จัดซื้ออุปกรณ์และสนับสนุน
การทำงานของบุคลากร
ทางการแพทย์

มูลนิธิ
พุทธรักษา

จัดซื้ออุปกรณ์​ที่ขาดแคลน
เร่งด่วนสำหรับโรงพยาบาล
สนาม 37 แห่ง

มูลนิธิ
ออทิสติกไทย

สมทบทุนสนับสนุนสร้าง
โรงพยาบาลสนาม
เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19

มูลนิธิ
ยุวพัฒน์

ช่วยเหลือเด็กๆ ด้อยโอกาส
ที่ได้รับผลกระทบช่วง
โควิด-19 ในด้านโภชนาการ

มูลนิธิ
ดวงประทีป

ช่วยเหลือชุมชนคลองเตย
ที่ได้รับผลกระทบ
จากโคสิด-19

วัดสะพาน
(คลองเตย)

สร้างศูนย์พักคอยและ
โรงพยาบาลสนาม
เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อในชุมชน

มูลนิธิ
รักษ์ไทย

สมทบทุนแจกถุงยังชีพให้
พื้นที่ชุมชนและพื้นที่ห่างไกล
ที่ได้รับผลกระทบ

ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิผ่านแอป
ทรูมันนี่

#ทำดีง่ายๆแค่ปลายนิ้ว

1 บาท ของคุณมีความหมาย

ร่วมแบ่งปันให้อีกหลายชีวิตที่รอคอยความหวัง
โดยการบริจาครายเดือนผ่านแอป ทรูมันนี่
ผ่านการหักบัญชีแบบอัตโนมัติ

วัดพระบาทน้ำพุ
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
Soidog
มูลนิธิออทิสติกไทย
มูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยาฯ
(หลังคาแดง)
ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
มูลนิธิกระจกเงา
องค์การยูนิเซฟ แห่งประเทศไทย
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF Thailand)
มูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
มูลนิธิรักษ์ไทย
มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ

ขั้นตอนการบริจาคผ่าน
แอปทรูมันนี่

1. เข้าแอปทรูมันนี่ ไปที่ปุ่ม <b>ดูทั้งหมด</b>
2. เลือกไอคอน <b>บริจาคให้มูลนิธิ</b>
3. เลือกมูลนิธิ / วัด ที่ต้องการบริจาค
4. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการบริจาค (ขั้นต่ำ 1 บาท)
5. เลือกช่องทางการชำระเงิน
6. บริจาคสำเร็จ
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงิน
ทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
ลำดับการชำระเงิน