ทรูมันนี่ ชวนคนไทยร่วมใจ
บริจาคเร่งช่วยเหลือ

บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย
รวมทั้งผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

มูลนิธิหลักประกัน
สุขภาพไทย

เร่งจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ
และเครื่องมือแพทย์มอบให้
โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

โครงการศิริราช
สู้ภัยโควิด

จัดซื้ออุปกรณ์และสนับสนุน
การทำงานของบุคลากร
ทางการแพทย์

มูลนิธิ
รามาธิบดี

สนับสนุนการทำงานของ
บุคลากรทางการแพทย์ และ
จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

มูลนิธิ
แพทย์ชนบท

จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยวิกฤต ให้โรงพยาบาล
ชนบทที่ขาดแคลน

มูลนิธิ
โรงพยาบาลเด็ก

จัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ในห้องไอซียูเพื่อช่วย
ผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต

มูลนิธิ
สภากาชาดไทย

สร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย
เพิ่มโอกาสการรักษาผู้ป่วยนอก
ที่มีมีโรคยากและซับซ้อน

มูลนิธิ
โรงพยาบาลราชวิถี

สมทบทุนซื้อเครื่องมือ
และอุปกรณ์การแพทย์
เพื่อรักษาและใช้รองรับผู้ป่วย

มูลนิธิ
พุทธรักษา

จัดซื้ออุปกรณ์​ที่ขาดแคลน
เร่งด่วนสำหรับโรงพยาบาล
สนาม 37 แห่ง

มูลนิธิ
กระจกเงา

จัดหาเครื่องออกซิเจน
ให้ผู้ป่วย และส่งมอบ
กล่องแบ่งปันให้กับชุมชน

มูลนิธิ
ออทิสติกไทย

สมทบทุนสนับสนุนสร้าง
โรงพยาบาลสนาม
เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19

มูลนิธิ
ยุวพัฒน์

ช่วยเหลือเด็กๆ ด้อยโอกาส
ที่ได้รับผลกระทบช่วง
โควิด-19 ในด้านโภชนาการ

unicef

ช่วยเหลือเด็กๆ
ที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19

มูลนิธิ
ดวงประทีป

ช่วยเหลือชุมชนคลองเตย
ที่ได้รับผลกระทบ
จากโคสิด-19

วัดสะพาน
(คลองเตย)

สร้างศูนย์พักคอยและ
โรงพยาบาลสนาม
เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อในชุมชน

มูลนิธิ
รักษ์ไทย

สมทบทุนแจกถุงยังชีพให้
พื้นที่ชุมชนและพื้นที่ห่างไกล
ที่ได้รับผลกระทบ

ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิผ่านแอป
ทรูมันนี่ วอลเล็ท

#ทำดีง่ายๆแค่ปลายนิ้ว

1 บาท ของคุณมีความหมาย

ร่วมแบ่งปันให้อีกหลายชีวิตที่รอคอยความหวัง
ร่วมบริจาครายเดือนผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

วัดพระบาทน้ำพุ
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
Soidog
มูลนิธิออทิสติกไทย
มูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยาฯ
(หลังคาแดง)
ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
มูลนิธิกระจกเงา
องค์การยูนิเซฟ แห่งประเทศไทย
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF Thailand)
มูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
มูลนิธิรักษ์ไทย
มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ

ขั้นตอนการบริจาคผ่าน

แอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

1. ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท <br>เลือก <strong>บริจาค</strong>
2. เลือก <strong>ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย</strong>
3. กรอกหมายเลขโทรศัพท์<br>และจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
4. เลือกช่องทางการชำระเงิน <br><strong>กดยืนยัน และ ใส่รหัส OTP (6 หลัก)</strong> ที่ได้รับทาง SMS
5. ทำรายการสำเร็จ
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
บริการจัดลำดับชำระเงิน