1 บาท ของคุณมีความหมาย

ร่วมแบ่งปันให้อีกหลายชีวิตที่รอคอยความหวัง
ร่วมบริจาครายเดือนผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

วัดพระบาทน้ำพุ

ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อที่ยากไร้

ร่วมบริจาค

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ผู้ป่วยเด็กในห้องไอซียู

ร่วมบริจาค

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ร่วมบริจาค

มูลนิธิSoidog

ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด

ร่วมบริจาค

มูลนิธิออทิสติกไทย

ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
เด็กออทิสติก

ร่วมบริจาค

มูลนิธิร.พ.สมเด็จเจ้าพระยาฯ

ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่ยากไร้

ร่วมบริจาค

ศูนย์ดวงตาสภากาชาด

สมทบทุนผ่าตัดกระจกตาให้ผู้ยากไร้

ร่วมบริจาค

มูลนิธิกระจกเงา

ช่วยเหลือคนไร้บ้านและยากไร้

ร่วมบริจาค

UNICEF

ให้โอกาสที่เท่าเทียมกับเด็กไทยที่ด้อยโอกาส

ร่วมบริจาค

WWF (ประเทศไทย)

สมทบทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์

ร่วมบริจาค

มูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ

ช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้ทหารผ่านศึก

ร่วมบริจาค

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

สมทบทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพให้คนพิการ

ร่วมบริจาค

มูลนิธิรักษ์ไทย

ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีที่ด้อยโอกาส

ร่วมบริจาค

มูลนิธิพระครูบาน้อยฯ

สมทบทุนการศึกษาให้เด็กและสามเณรที่ยากไร้

ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิ
ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

#ทำดีง่ายๆแค่ปลายนิ้ว

รายละเอียดการบริจาคเพื่อขอรับใบเสร็จ

ขั้นตอนการบริจาคผ่าน
ทรูมันนี่ วอลเล็ท

1. ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ในหมวด <strong>บริการอื่นๆ</strong> เลือก <strong>บริจาค</strong>
2. เลือก <strong>ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย</strong>
3. กรอกหมายเลขโทรศัพท์<br>และจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
4. เลือกช่องทางการชำระเงิน <strong>กดยืนยัน และ ใส่รหัส OTP (6 หลัก)</strong> ที่ได้รับทาง SMS
5. ทำรายการสำเร็จ

”…งานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นต้องทำเร็ว คิดเร็ว แก้ปัญหาเร็ว … เรื่องเช่นนี้ไม่อาจทำได้ในระบบระเบียบของทางราชการ เนื่องจากราชการมีขั้นตอน ระเบียบแบบแผนที่ยุ่งยากพอสมควร จะไม่ทันกับเวลาและปัญหาที่ต้องใช้ความรวดเร็ว … มูลนิธิฯ ดำเนินการเป็นตัวอย่างก่อน หากรัฐบาลเห็นสมควรว่ามีประโยชน์ก็นำไปทำต่อ หรือจะนำแบบอย่างไปทดลองที่อื่นก็ได้…”

(พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 11 กรกฎาคม 2539 )
ร่วมสนับสนุนโครงการสานต่องานที่พ่อทำด้วยการบริจาคผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เพียง 1 บาทก็บริจาคได้

คลิกบริจาค

องค์กรสาธารณกุศลรับบริจาคเงิน และทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการผลิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนช่วยเหลือการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คลิกบริจาค

กาชาดสากลเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการ โดยมีภารกิจแกนหลักในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก เดือดร้อน รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ สัญชาติ ลัทธิ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง รวม 4 ประการ ได้แก่
1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย
2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
3. การบริการโลหิต
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

คลิกบริจาค

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา หรือโรงพยาบาลคนเสียจริตที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หลังคาแดง เป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2434 โดยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้บริการประชาชนที่ป่วยด้วยโรคจิตเวช โรคสมอง โรคระบบประสาท รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 128 ปี นอกจากนั้น ยังเป็นสถาบันสอนฝึกอบรมจิตแพทย์ และพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของประเทศไทย

คลิกบริจาค

อยากให้โรงพยาบาลเป็นที่พึ่งพึงของชนชั้นกลางจนถึงคนยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยม การขยายโรงพยาบาลในครั้งนี้จึงครอบคลุมการรักษาทุกโรค ไม่ใช่แต่เพียงมะเร็งอย่างเดียวแล้ว อีกเหตุผลที่สำคัญคือ การขยายโรงพยาบาลนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 90 พรรษา ในปี 2560 เพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้ความฝันนี้เป็นความจริง

คลิกบริจาค

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการระดมทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการดูแลให้คนไทยทุกคน ทุกระดับชั้นมีสุขภาพที่ดี อย่างยั่งยืนมาเกือบครึ่งศตวรรษ ซึ่งการระดมทุนที่ผ่านมานั้นสามารถขับเคลื่อนพันธกิจหลักได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

คลิกบริจาค

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการระดมทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการดูแลให้คนไทยทุกคน ทุกระดับชั้นมีสุขภาพที่ดี อย่างยั่งยืนมาเกือบครึ่งศตวรรษ ซึ่งการระดมทุนที่ผ่านมานั้นสามารถขับเคลื่อนพันธกิจหลักได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

คลิกบริจาค

การพัฒนาสู่ศักยภาพ…. ที่ไร้ขีดจำกัด
การสร้างเสริมสุขภาพ การจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การฟื้นฟูสมรรถภาพ การอบรมให้ความรู้ การจัดการศึกษาทางเลือก การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การส่งเสริมอาชีพ และการมีงานทำ การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ การประสาน คุ้มครองสิทธิ และสนับสนุนให้ได้รับสวัสดิการต่างๆ

คลิกบริจาค

การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้
ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 โดยปรากฏตัวเป็นเงาสะท้อนปัญหาสังคมทั้งในเมืองหลวงและชนบท ภายใต้แนวคิด สร้างคน สร้างนวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปล มี 2 สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และเชียงราย ศูนย์รับแจ้งและติดตามคนหาย งานสัญชาติ และสิทธิมนุษยชน ช่วยเหลือผู้ป่วยข้างถนนเข้าสู่กระบวนการรักษาและพักพิง งานอาสาสมัครเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล อาสาสมัครครูบ้านนอก เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ขาดแคลน

คลิกบริจาค

รักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติ
ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปีที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรสืบสานเจตนารมณ์ในการรักษาผืนป่า และสัตว์ป่าผ่านกิจกรรม และโครงการต่างๆ ทั้งการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากผืนป่า โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ร่วมผลักดันงานรักษาป่าในระดับนโยบายการช่วยเหลือ และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ตลอดจนการถ่ายทอดแนวคิด ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมผ่านทางสื่อต่างๆ จึงจัดกิจกรรมรำลึก สืบ นาคะเสถียรในวันที่ 1 กันยายนของทุกปี เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของ สืบ นาคะเสถียร ให้คงอยู่สืบไป

คลิกบริจาค

สมาชิกองค์กรแคร์นานาชาติ
องค์กรแคร์นานาชาติได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่เป็นเหยื่อของสงคราม โดยเฉพาะเหยื่อที่อยู่ในทวีปยุโรป หลังจากนั้นสำนักงานขององค์กรแคร์ในประเทศต่างๆ ได้รวมตัวกัน และจัดตั้งเป็นองค์กรเดียว โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เดนมาร์ก และเนเธอร์แลนด์ มูลนิธิรักษ์ไทยก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้คนที่เผชิญกับความยากลำบาก ผู้ด้อยโอกาส และผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

คลิกบริจาค

องค์การยูนิเซฟทำงานร่วมกับรัฐบาลไทย ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มเยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และตัวเด็กๆ เอง เพื่อส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กทุกคนในประเทศไทย ในโครงการด้านการคุ้มครองเด็กของยูนิเซฟมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ หรือที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง ให้ได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม ทั้งพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา คุณก็ร่วมช่วยเหลือและช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กๆเหล่านี้ได้ ทำดีง่ายๆ ด้วยการบริจาคผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

คลิกบริจาค

การปลูกถ่ายอวัยวะในปัจจุบัน เป็นวิธีการรักษาที่ช่วยต่อชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยที่หมดหวังที่จะรักษาด้วย วิธีการอื่นๆ เพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ร่วมสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะ ให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เพียง1 บาทก็บริจาคได้

“ อนาคตช้างไทย อยู่ในมือคุณ “
เนื่องจากสถานการณ์ของช้างในประเทศทั้งช้างเลี้ยงและช้างป่า ซึ่งได้ลดจำนวนลงอย่างน่าใจหาย ขณะนี้จำนวนช้างไทยมีประมาณ 5,000 เชือก อาจจะดูไม่น้อยแต่ก็นับว่าไม่ได้มากมายแต่อย่างไร เมื่อช้างเหล่านี้ยังมีภัยคุกคามทำให้ต้องบาดเจ็บล้มตายลงไปในทุกๆ ปี อย่างน้อยปีละ 2 % และตราบใดที่ภัยคุกคามเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข อนาคตของช้างในเมืองไทยก็คงจะมืดมนลงไปเรื่อยๆ และโดยที่ช้างเองก็เคยเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อคนไทยนานับประการ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทำสงคราม การบรรทุก การเดินทาง การทำไม้ และการท่องเที่ยวบางกลุ่มฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าคนไทยที่ รักช้าง สงสารช้าง และอยากจะช่วยช้างนั้นน่าจะมีอยู่จำนวนมาก เพียงแต่ว่าทุกคนยังไม่รู้ว่าช้างกำลังมีปัญหาอะไร และจะช่วยช้างได้อย่างไร วันนี้ทรูมันนี่ วอลเล็ท ร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเหลือช้างไทยได้มีชีวิต และความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยง่ายๆ ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท เพียง 1 บาทก็บริจาคได้

“ ทำด้วยใจ ขอเชิญร่วมขยับจับมือกันดูแลผู้พิทักษ์ป่า “
มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพให้ผู้พิทักษ์ป่า 16,319 คน ในพื้นที่อุทยานฯ และเขตรักษาพันธุ์ฯ 218 แห่งวนอุทยาน และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อีก 202 แห่งทั่วประเทศ กรมธรรม์ละ 2,000 บาทต่อปี สร้างความอุ่นใจตอบแทนพวกเขาที่ดูแลผืนป่าให้พวกเรา
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เป็นพนักงานราชการและบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ นอกจากสิทธิ์ 30 บาทรักษาทุกโรค และประกันสังคมสำหรับบางคน ไม่ได้สวัสดิการอื่นจากรัฐเลย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า มีขวัญกำลังใจและความมุ่งมั่นในการทำงาน 1 บาทของท่านร่วมคุ้มครองชีวิตให้กับพวกเขาได้ โดยบริจาคผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

คลิกบริจาค

“ เมตตาธรรมค้ำจุลโลก “
วัดแห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 และ ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ริเริ่มโครงการคือเจ้าอาวาส พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) การดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์มีสองส่วน ส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่วนที่สองคือการรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ร่วมช่วยเหลือผู้ป่วย และ ทางวัดได้ โดยบริจาคผ่านช่องทางทรู มันนี่ วอลเล็ท

คลิกบริจาค

มูลนิธิ​ Soidog เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือสุนัข และแมวจรจัด โดยทำการจัดการทำหมันให้กับสัตว์เหล่านี้เพื่อป้องกันการเกิดใหม่ของลูกสุนัขและลูกแมวที่ไม่เป็นที่ต้องการ พวกเขาจะต้องเกิดมาใช้ชีวิตสั้นๆ แต่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน รวมทั้งยังเข้าช่วยชีวิต ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้การรักษาพยาบาล ให้ที่พักพิง และดำเนินการขอรับอุปการะ ให้กับเหล่าสัตว์ที่ไม่สามารถกลับคืนถิ่นฐานเดิมได้
ในแต่ละปี มูลนิธิฯได้ดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวจรจัดกว่านับหมื่นตัว โดยนับรวมพื้นที่ ภูเก็ต กรุงเทพฯ และในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย ปัจจุบัน ยอดรวมการทำหมันมากกว่า 150,000 ตัว เรากำลังดำเนินการทีมทำหมันสัญจรครอบคลุมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสุนัขจรจัดกว่า 640,000 ตัว โครงการทำหมันนี้ได้วางเป้าหมายที่จะเปิดทีมทำหมันสัญจรถึง 10 หน่วยพร้อมๆ กันในระยะเวลา 7 ปีตามที่ตั้งเป้าไว้ให้เสร็จสมบูรณ์ ร่วมช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดได้ โดยบริจาคผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เพียง 1 บาทก็บริจาคได้

คลิกบริจาค

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ

วิสัยทัศน์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ต้องพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งก่อน ด้วยการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน กระบวนงานหรือระบบงานต่าง ๆ ให้หมดไป เพื่อพร้อมขับเคลื่อนภารกิจการสงเคราะห์ไปสู่เป้าหมาย ทหารผ่านศึกมีความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ อย่างถาวร และนำการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกไปสู่ภาคประชาชนให้ได้

รับรู้รับทราบเกียรติประวัติวีรกรรมของ ทหารผ่านศึก เป็นไปอย่างแพร่หลายต่อเนื่องจริงจัง จนสามารถบรรลุเป้าหมาย สังคมตระหนักถึงความสำคัญของทหารผ่านศึก พร้อมร่วมกันเชิดชูสนับสนุนส่งเสริมสิทธิและเกียรติแก่ทหารผ่านศึก เมื่อบรรลุเป้าหมายทั้งการสงเคราะห์และเชิดชูเกียรติ จะส่งผลให้ผู้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศ เกิดความรู้สึกมั่นใจในระบบ การดูแลช่วยเหลือ และยกย่องเชิดชูเกียรติในระยะยาวขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ จะทำให้เกิดขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่ปกป้องประเทศในที่สุด

คลิกบริจาค

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนตลอดจนพระภิกษุ – สามเณร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันทางมูลนิธิฯ ได้รับอุปการะสงเคราะห์เลี้ยงดูเด็กกำพร้ายากไร้ให้ได้รับการศึกษาที่ดี ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการเพื่อการกุศลหลายโครงการ เช่น โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโครงการบรรพชาสามเณร “เพื่อสร้างศาสนทายาท” เป็นต้น นั่นนี้ทางมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญญา ได้รับความเมตตาจากพุทธศาสนิชนตลอดจนผู้ใจบุญ ช่วยเหลืออุปถัมภ์ โดยท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการได้ผ่านการบริจาค น้ำใจท่านจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้ดีขึ้น

คลิกบริจาค

สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind
คุณคือส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือคนพิการให้ก้าวผ่านความยากจน ครั้งแรกของประเทศไทย คนตาบอดปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่ ด้วยระยะทาง 867 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 5 ก.พ. 2561 เพื่อหาทุนสนับสนุนการสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นโดย “มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ”

TrueMoney Wallet จึงขอร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางการบริจาคเงินสู่โครงการนี้ เราเชื่อว่าคุณคือพลังสำคัญในการช่วยเหลือผู้พิการให้มีอาชีพที่ยั่งยืนได้ เพื่อเปลี่ยนผู้พิการที่ถูกมองว่าเป็น “ภาระ” ให้กลายเป็น “พลัง” ในการสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมได้ในที่สุด

คลิกบริจาค

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในนการช่วยกันสนับสนุนให้ครอบครัวเด็กป่วย
“ได้มีโอกาสรัก มีโอกาสกอด มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดลูก…ได้นานขึ้น”

โดยการร่วมบริจาคให้มูลนิธิรพ.เด็ก ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท รายได้ไปนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้ ซื้อเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับผู้ป่วย
หากเด็กป่วยเข้าถึงการรักษา วินิจฉัยเร็ว ความพิการก็ลดน้อย โอกาสรอดก็มากขึ้น สามารถกลับสู่อ้อมอกพ่อแม่ ครอบครัว และสังคมต่อไป

คลิกบริจาค

โครงการ การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นองค์กรส่งเสริมและพัฒนาสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิเช่น ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจน พัฒนาเด็กที่ด้อยโอกาสให้มีศักยภาพที่ยั่งยืน ช่วยเหลือตัวเองและสังคมได้ เป็นต้น
ร่วมเป็นผู้ให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เพียง 1 บาทก็บริจาคได้

คลิกบริจาค

ร่วมกับ ก.ส.ศ. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) จัดทำโครงการก้าวนี้เพื่อน้อง เพื่อการระดมทุนสนับสนุนสานต่อการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ยากจนทั่วประเทศ โดยฉพาะกลุ่มเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีโอกาสไม่ได้เรียนต่อในชั้นมัธยมปลาย จนทำให้น้อง ๆ อาจต้องหลุดไปจากวงจรการศึกษา

คลิกบริจาค

แม่แจ่มโมเดล ปลูกไม้ สร้างป่า สร้างรายได้
เป็นมาตรการสร้างความยั่งยืนแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า มาสู่การแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเปิดพื้นที่ให้ทุกคนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการป่าไม้ที่ดิน ฟื้นฟูระบบนิเวศควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพรายได้

คลิกบริจาค

รับบริจาคดวงตาจากผู้มีกุศลจิต และมอบดวงตาที่ผู้บริจาคถึงแก่กรรมแล้วให้จักษุแพทย์ เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการ ร่วมสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการปลูกถ่ายดวงตา ให้ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เพียง 1 บาทก็บริจาคได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกบริจาค