ดาวน์โหลดแอป TrueMoney Wallet

เปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard

1. เลือกเมนู “WeCard”

2. กดสร้างบัตร
“Virtual WeCard”

3. กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง และกด “Next”

4. พร้อมใช้งานบัตร
TrueMoney WeCard

เปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard

1. เลือกเมนู “WeCard”
2. กดสร้างบัตร
“Virtual WeCard”
3. กรอกชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง และกด “Next”
4. พร้อมใช้งานบัตร
TrueMoney WeCard

เติมเงินเข้าแอป TrueMoney Wallet ก่อนเริ่มใช้งาน

เติมเงินเข้าแอป TrueMoney Wallet ก่อนเริ่มใช้งาน

ผูกบัตร TrueMoney WeCard บน Play Store หรือ
App Store โดยเลือกช่องทางการจ่ายเงินด้วย MasterCard
และกรอกรายละเอียดเลขบัตรของคุณ

ผูกบัตร TrueMoney WeCard บน Play Store หรือ App Store โดยเลือกช่องทางการจ่ายเงินด้วย MasterCard และกรอกรายละเอียดเลขบัตรของคุณ

1. เลือกเกมที่ต้องการซื้อ
แล้วกดปุ่ม “Add to Cart”

2. กดปุ่ม “Purchase for myself”

3. เลือกช่องทางการชำระเงิน
เป็น “MasterCard”

4. ใส่ข้อมูลบัตร TrueMoney Wecard ให้ครบ
จากนั้นกด “Continue”

ข้อกำหนดและเงื่อนไข