หุ้นกู้ซีพี ออลล์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven

เปิดจองซื้อ 17 ส.ค. 65 เวลา 08.30 น.
 • อายุหุ้นกู้ : อายุ 7 ปี

 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A+ โดยทริสเรตติ้ง

 • อัตราดอกเบี้ย : 3.80% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน

 • วันจองซื้อ : 17 ส.ค. 65 (ตั้งแต่ 08.30 น.) – 19 ส.ค. 65 (ถึงเวลา 15.30 น.)

 • ขั้นต่ำในการจอง : 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ดูรายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติม

หุ้นกู้ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”

จองเต็มแล้ว

 • อายุหุ้นกู้ : อายุ 4 ปี เท่านั้น

 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A+ โดยทริสเรตติ้ง

 • อัตราดอกเบี้ย : 3.15% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน

 • วันจองซื้อหุ้นกู้ : 5 ส.ค. 65 (ตั้งแต่ 08.30 น.) – 9 ส.ค. 65 (ถึงเวลา 15.30 น.)

 • ขั้นต่ำในการจอง : 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ดูรายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติม

หุ้นกู้ทรู

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
เป็นผู้นำการให้บริการสื่อสารและดิจิทัลแบบครบวงจรในประเทศไทย

จองเต็มแล้ว

 • อายุหุ้นกู้ : อายุ 3 ปี 3 เดือน เท่านั้น

 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : BBB+ โดยทริสเรตติ้ง

 • อัตราดอกเบี้ย : 4% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

 • วันจองซื้อหุ้นกู้ : 10 ส.ค. 65 (ตั้งแต่ 08.30 น.) – 15 ส.ค. 65 (ถึงเวลา 15.30 น.)

 • ขั้นต่ำในการจอง : 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ดูรายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติม

3 ข้อดีจองซื้อหุ้นกู้

จ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท
สะดวก

ไม่ต้องออกไปต่อคิว
เปิดบัญชีที่ธนาคาร

ง่าย

เข้าถึงการจองซื้อหุ้นกู้
ได้ทันที

ปลอดภัย

ปกป้องข้อมูลของผู้ใช้

ตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

วิธีการเตรียมตัว

ก่อนวันเปิดจองซื้อหุ้นกู้

1. ดาวน์โหลด และสมัคร
แอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

ดาวน์โหลดแอป คลิก

2. ยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง ที่
7-Eleven
หรือ ตู้ทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป/MRT

ดูวิธีการยืนยันตัวตน คลิก

3. ผูกบัญชีธนาคาร รอไว้เลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงิน

ดูวิธีการผูกบัญชี คลิก

4. จองและจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปได้ทันที เมื่อถึงวันเปิดจองซื้อหุ้นกู้

6 ขั้นตอนการจองซื้อหุ้นกู้ง่ายๆ
1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
3. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้
4. <b>กรอกจำนวนเงิน</b> ที่ต้องการจองซื้อ
5. ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้
6. คุณจองซื้อหุ้นกู้ <b>สำเร็จ</b>

หมายเหตุ

 • ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้
 • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
 • บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
 • การจองซื้อหุ้นกู้ สามารถซื้อได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุดหุ้นกู้ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
 • ยอดจองซื้อหลักทรัพย์สูงสุดได้จำนวน 500,000 บาท/คน ต่อ 1 ชุดหุ้นกู้

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

คำถามที่พบบ่อย
 • บุคคลสัญชาติไทย และมีบัตรประชาชนไทย
 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนทรูมันนี่ วอลเล็ท
 • บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ

ลูกค้าทรูมันนี่สามารถจองซื้อหุ้นกู้บนแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบจองซื้อของธนาคารกสิกรไทย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Arranger) โดยชำระเงินค่าจองหุ้นกู้ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยเลือกวิธีการรับหุ้นกู้ ออกใบหุ้นกู้ จัดส่งทางไปรษณีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าสู่ระบบการจอง