ติดตามหุ้นกู้ใหม่ ได้เร็วๆ นี้

เปิดจองซื้อเวลา 8.30 น.
เปิดจองแล้ว มีจำนวนจำกัด !!
สิทธิ์จองซื้อหุ้นกู้เต็มแล้ว
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

เสนอขาย :  ผู้ลงทุนทั่วไป
รายละเอียดหุ้นกู้ :  4 รุ่น อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3.80%
อันดับความน่าเชื่อถือ :  A+/Positive
ชำระดอกเบี้ย :  ทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
วันจองซื้อหุ้นกู้ :  8, 11-12 ก.ย. 66

การจองซื้อหุ้นกู้
ชำระเงินผ่าน ทรูมันนี่
สะดวก

ไม่ต้องออกไปต่อคิวเปิดบัญชีที่ธนาคาร

ง่าย

เข้าถึงการจอง
ซื้อหุ้นกู้ได้ทันที

ปลอดภัย

ปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

หุ้นกู้ ทำไมถึงน่าลงทุน?

หุ้นกู้คือตราสารหนี้ประเภทหนึ่ง ที่ออกโดยบริษัท
ภาคเอกชนเพื่อระดมเงินทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆ ของบริษัท
เช่น การขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ หรือ สร้างโรงงาน เป็นต้น

 • อัตราผลตอบแทน : ได้ดอกเบี้ยที่แน่นอน และสูงกว่าเงินฝากทั่วไป
 • เป็นแหล่งรายได้ประจำ : จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆ และจะจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุหุ้นกู้
 • มีอันดับความน่าเชื่อถือ : ประเมินจากประวัติทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
 • กระจายความเสี่ยงการลงทุน : กระจายไปสู่ธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือที่หลากหลายได้
 • สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ : ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ในตลาดรอง โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันครบกำหนดอายุ

แหล่งที่มา : บทความจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย คลิก

วิธีการจองซื้อหุ้นกู้

1. ดาวน์โหลด และสมัคร
แอป ทรูมันนี่

2. ยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง ที่
7-Eleven
หรือ ตู้ทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป/MRT

3. ผูกบัญชีธนาคาร รอไว้เลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงิน

4. จองและจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปได้ทันที เมื่อถึงวันเปิดจองซื้อหุ้นกู้

1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

1. หน้าแรกแอป ทรูมันนี่
เลือกไอคอน ดูทั้งหมด

1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

2. หัวข้อ การออมและการลงทุน
เลือกไอคอน จองซื้อหุ้นกู้

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

3. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้

4. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้

4. <b>กรอกจำนวนเงิน</b> ที่ต้องการจองซื้อ

5. กรอกจำนวนเงิน ที่ต้องการจองซื้อ

5. ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้

6. ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้

6. คุณจองซื้อหุ้นกู้ <b>สำเร็จ</b>

7. คุณจองซื้อหุ้นกู้ สำเร็จ

1. หน้าแรกแอป ทรูมันนี่
เลือกไอคอน ดูทั้งหมด

2. หัวข้อ การออมและการลงทุน
เลือกไอคอน จองซื้อหุ้นกู้

3. หัวข้อ ตรวจสอบรายการหุ้นกู้ย้อนหลัง
เลือก ตรวจสอบรายการหุ้นกู้

4. ระบบจะแสดงและคำนวน
รายละเอียดหุ้นกู้ ของคุณ

หมายเหตุ : หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้จองซื้อสามารถสอบถามกับนายทะเบียน โทร. 02-296-5695 เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 น. – 17:30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทางลูกค้ารับหุ้นกู้

วิธี เตรียมตัว ก่อนจองซื้อหุ้นกู้

1. ดาวน์โหลด และสมัคร
แอป ทรูมันนี่

2. ยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง ที่
7-Eleven
หรือ ตู้ทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป/MRT

3. ผูกบัญชีธนาคาร รอไว้เลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงิน

4. จองและจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปได้ทันที เมื่อถึงวันเปิดจองซื้อหุ้นกู้

วิธี จองซื้อหุ้นกู้ ง่ายๆ ใน 6 ขั้นตอน

1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

1. หน้าแรกแอป ทรูมันนี่
เลือกไอคอน ดูทั้งหมด

1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

2. หัวข้อ การออมและการลงทุน
เลือกไอคอน จองซื้อหุ้นกู้

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

3. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้

4. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้

4. <b>กรอกจำนวนเงิน</b> ที่ต้องการจองซื้อ

5. กรอกจำนวนเงิน ที่ต้องการจองซื้อ

5. ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้

6. ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้

6. คุณจองซื้อหุ้นกู้ <b>สำเร็จ</b>

7. คุณจองซื้อหุ้นกู้ สำเร็จ

วิธี ตรวจสอบ รายการหุ้นกู้

1. หน้าแรกแอป ทรูมันนี่
เลือกไอคอน ดูทั้งหมด

2. หัวข้อ การออมและการลงทุน
เลือกไอคอน จองซื้อหุ้นกู้

3. หัวข้อ ตรวจสอบรายการหุ้นกู้ย้อนหลัง
เลือก ตรวจสอบรายการหุ้นกู้

4. ระบบจะแสดงและคำนวน
รายละเอียดหุ้นกู้ ของคุณ

หมายเหตุ : หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้จองซื้อสามารถสอบถามกับนายทะเบียน โทร. 02-296-5695 เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 น. – 17:30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทางลูกค้ารับหุ้นกู้

ตรวจสอบรายการ
หุ้นกู้ย้อนหลัง

ใหม่!

1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

ตรวจสอบรายการ
หุ้นกู้ย้อนหลัง

ตรวจสอบรายการหุ้นกู้ย้อนหลัง ได้อีกครั้งในวันที่ 8 ก.ย. 2566

1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

ตรวจสอบรายการหุ้นกู้ย้อนหลัง
ติดต่อนายทะเบียน ทีเอ็มบีธนชาต (ttb)
– โทร. 0-2299-1824 หรือ 0-2299-1830
– เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 น. – 17:00 น.
– เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

คำเตือน

 • เพื่อความปลอดภัย การจองซื้อหุ้นกู้สามารถชำระเงินผ่านแอป ทรูมันนี่ เท่านั้น!
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
คำถามที่พบบ่อย

การจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้บนแอปทรูมันนี่ ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบจองซื้อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Underwriter) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้บนแอปทรูมันนี่

สำหรับ หุ้นกู้ที่เสนอขาย “ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)”
– บุคคลสัญชาติไทย
– อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับจากวันที่จองซื้อ)
– ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนแอปทรูมันนี่
– บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ

สำหรับ หุ้นกู้ที่เสนอขาย “ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)”
– บุคคลสัญชาติไทย
– อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับจากวันที่จองซื้อ)
– ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนแอปทรูมันนี่
– บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ
– เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น

นิยามของผู้ลงทุนทั่วไป
คือ บุคคลธรรมดาทั่วไป

นิยามของผู้ลงทุนรายใหญ่
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2564
คือ บุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส) ที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน ร่วมด้วยกับ คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์การลงทุน

คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน (เข้าเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่ง)

 • รายได้ต่อปี ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
 • เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป (หรือ รวมเงินฝากตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป)
 • สินทรัพย์สุทธิ ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมที่พักอาศัยหลัก)

คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์การลงทุน (เข้าเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่ง)

 • ลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงประจำและต่อเนื่อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
 • ผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน
 • ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวกับการลงทุน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้
  ◦ Chartered Financial Analyst (CFA)
  ◦ Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
  ◦ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
  ◦ Certified Financial Planner (CFP)
  ◦ หลักสูตรตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
 • ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับที่จะลงทุน

1. เลือกเมนู “ฉัน” ที่หน้าแรกของทรูมันนี่
2. เลือกหัวข้อ “ระดับบัญชีและการยืนยันตัวตน” หรือ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าหน้าระดับการยืนยันตัวตนขั้นสูงในแอปทรูมันนี่

2.1 หากระดับบัญชี : “บัญชีขั้นสูง” แสดงว่าการยืนยันตัวตนขั้นสูงสำเร็จแล้ว และพร้อมสำหรับการจองซื้อหุ้นกู้
2.2 หากระดับบัญชี : “บัญชีขั้นต้น” แสดงว่าลูกค้าควรจะยืนยันตัวตนขั้นสูงด้วยการด้วยวิธีการเสียบบัตรประชาชนที่ 7-Eleven หรือตู้ทรูมันนี่

หากมีการยืนยันตัวตนสำหรับระดับบัญชีขั้นสูงแล้ว แต่ต้องการแก้ไปเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรืออัพเดทข้อมูลในบัตรประชาชน ผู้ใช้สามารถทำได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

1. ตู้ทรูมันนี่ (แนะนำ) : โดยลูกค้าสามารถขอแก้ไขข้อมูลและทำการยืนยันตัวตนใหม่โดยการเสียบบัตรประชาชนที่ตู้ทรูมันนี่ และสแกนใบหน้า โดยบัตรประชาชน จะต้องไม่หมดอายุ
2. 7-Eleven : โดยลูกค้าจะต้องโทรไป call center เพื่อขอลดเป็นบัญชีขั้นต้น และนำบัตรประชาชนไปทำการยืนยันตัวตนใหม่ พร้อมสแกนใบหน้า และอัพเดทข้อมูลอื่นๆ โดยบัตรประชาชน จะต้องไม่หมดอายุ

ติดต่อ TrueMoney Call Center

 • โทร 1240 กด 8 (การลงทุน) กด 2 (หุ้นกู้)
 • เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) ตลอด 24 ชม.