ติดตามหุ้นกู้ใหม่ ได้เร็วๆ นี้

ติดตามหุ้นกู้ใหม่ ได้เร็วๆนี้
  การจองซื้อหุ้นกู้
  ชำระเงินผ่าน ทรูมันนี่
  สะดวก

  ไม่ต้องออกไปต่อคิวเปิดบัญชีที่ธนาคาร

  ง่าย

  เข้าถึงการจอง
  ซื้อหุ้นกู้ได้ทันที

  ปลอดภัย

  ปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

  หุ้นกู้ ทำไมถึงน่าลงทุน?

  หุ้นกู้คือตราสารหนี้ประเภทหนึ่ง ที่ออกโดยบริษัท
  ภาคเอกชนเพื่อระดมเงินทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆ ของบริษัท
  เช่น การขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ หรือ สร้างโรงงาน เป็นต้น

  • อัตราผลตอบแทน : ได้ดอกเบี้ยที่แน่นอน และสูงกว่าเงินฝากทั่วไป
  • เป็นแหล่งรายได้ประจำ : จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆ และจะจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุหุ้นกู้
  • มีอันดับความน่าเชื่อถือ : ประเมินจากประวัติทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
  • กระจายความเสี่ยงการลงทุน : กระจายไปสู่ธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือที่หลากหลายได้
  • สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ : ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ในตลาดรอง โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันครบกำหนดอายุ

  แหล่งที่มา : บทความจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย คลิก

  วิธีการจองซื้อหุ้นกู้

  1. ดาวน์โหลด และสมัคร
  แอป ทรูมันนี่

  2. ยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง ที่
  7-Eleven
  หรือ ตู้ทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป/MRT

  3. ผูกบัญชีธนาคาร รอไว้เลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงิน

  4. จองและจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปได้ทันที เมื่อถึงวันเปิดจองซื้อหุ้นกู้

  1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

  1. หน้าแรกแอป ทรูมันนี่
  เลือกไอคอน ดูทั้งหมด

  1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

  2. หัวข้อ การออมและการลงทุน
  เลือกไอคอน จองซื้อหุ้นกู้

  2. กรอกข้อมูลส่วนตัว

  3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

  3. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้

  4. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้

  4. <b>กรอกจำนวนเงิน</b> ที่ต้องการจองซื้อ

  5. กรอกจำนวนเงิน ที่ต้องการจองซื้อ

  5. ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้

  6. ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้

  6. คุณจองซื้อหุ้นกู้ <b>สำเร็จ</b>

  7. คุณจองซื้อหุ้นกู้ สำเร็จ

  1. หน้าแรกแอป ทรูมันนี่
  เลือกไอคอน ดูทั้งหมด

  2. หัวข้อ การออมและการลงทุน
  เลือกไอคอน จองซื้อหุ้นกู้

  3. หัวข้อ ตรวจสอบรายการหุ้นกู้ย้อนหลัง
  เลือก ตรวจสอบรายการหุ้นกู้

  4. ระบบจะแสดงและคำนวน
  รายละเอียดหุ้นกู้ ของคุณ

  หมายเหตุ : หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้จองซื้อสามารถสอบถามกับนายทะเบียน โทร. 02-296-5695 เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 น. – 17:30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทางลูกค้ารับหุ้นกู้

  วิธี เตรียมตัว ก่อนจองซื้อหุ้นกู้

  1. ดาวน์โหลด และสมัคร
  แอป ทรูมันนี่

  2. ยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง ที่
  7-Eleven
  หรือ ตู้ทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป/MRT

  3. ผูกบัญชีธนาคาร รอไว้เลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงิน

  4. จองและจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปได้ทันที เมื่อถึงวันเปิดจองซื้อหุ้นกู้

  วิธี จองซื้อหุ้นกู้ ง่ายๆ ใน 6 ขั้นตอน

  1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

  1. หน้าแรกแอป ทรูมันนี่
  เลือกไอคอน ดูทั้งหมด

  1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

  2. หัวข้อ การออมและการลงทุน
  เลือกไอคอน จองซื้อหุ้นกู้

  2. กรอกข้อมูลส่วนตัว

  3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

  3. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้

  4. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้

  4. <b>กรอกจำนวนเงิน</b> ที่ต้องการจองซื้อ

  5. กรอกจำนวนเงิน ที่ต้องการจองซื้อ

  5. ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้

  6. ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้

  6. คุณจองซื้อหุ้นกู้ <b>สำเร็จ</b>

  7. คุณจองซื้อหุ้นกู้ สำเร็จ

  วิธี ตรวจสอบ รายการหุ้นกู้

  1. หน้าแรกแอป ทรูมันนี่
  เลือกไอคอน ดูทั้งหมด

  2. หัวข้อ การออมและการลงทุน
  เลือกไอคอน จองซื้อหุ้นกู้

  3. หัวข้อ ตรวจสอบรายการหุ้นกู้ย้อนหลัง
  เลือก ตรวจสอบรายการหุ้นกู้

  4. ระบบจะแสดงและคำนวน
  รายละเอียดหุ้นกู้ ของคุณ

  หมายเหตุ : หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้จองซื้อสามารถสอบถามกับนายทะเบียน โทร. 02-296-5695 เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 น. – 17:30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทางลูกค้ารับหุ้นกู้

  ตรวจสอบรายการ
  หุ้นกู้ย้อนหลัง

  ใหม่!

  1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

  ตรวจสอบรายการ
  หุ้นกู้ย้อนหลัง

  ตรวจสอบรายการหุ้นกู้ย้อนหลัง ได้อีกครั้งในวันที่ 8 ก.ย. 2566

  1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

  ตรวจสอบรายการหุ้นกู้ย้อนหลัง
  ติดต่อนายทะเบียน ทีเอ็มบีธนชาต (ttb)
  – โทร. 0-2299-1824 หรือ 0-2299-1830
  – เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 น. – 17:00 น.
  – เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  คำเตือน

  • เพื่อความปลอดภัย การจองซื้อหุ้นกู้สามารถชำระเงินผ่านแอป ทรูมันนี่ เท่านั้น!
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
  คำถามที่พบบ่อย

  การจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้บนแอปทรูมันนี่ ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบจองซื้อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Underwriter) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้บนแอปทรูมันนี่

  สำหรับ หุ้นกู้ที่เสนอขาย “ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)”
  – บุคคลสัญชาติไทย
  – อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับจากวันที่จองซื้อ)
  – ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนแอปทรูมันนี่
  – บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ

  สำหรับ หุ้นกู้ที่เสนอขาย “ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)”
  – บุคคลสัญชาติไทย
  – อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับจากวันที่จองซื้อ)
  – ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนแอปทรูมันนี่
  – บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ
  – เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น

  นิยามของผู้ลงทุนทั่วไป
  คือ บุคคลธรรมดาทั่วไป

  นิยามของผู้ลงทุนรายใหญ่
  ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2564
  คือ บุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส) ที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน ร่วมด้วยกับ คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์การลงทุน

  คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน (เข้าเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่ง)

  • รายได้ต่อปี ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
  • เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป (หรือ รวมเงินฝากตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป)
  • สินทรัพย์สุทธิ ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมที่พักอาศัยหลัก)

  คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์การลงทุน (เข้าเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่ง)

  • ลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงประจำและต่อเนื่อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
  • ผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน
  • ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวกับการลงทุน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้
   ◦ Chartered Financial Analyst (CFA)
   ◦ Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
   ◦ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
   ◦ Certified Financial Planner (CFP)
   ◦ หลักสูตรตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
  • ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับที่จะลงทุน

  1. เลือกเมนู “ฉัน” ที่หน้าแรกของทรูมันนี่
  2. เลือกหัวข้อ “ระดับบัญชีและการยืนยันตัวตน” หรือ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าหน้าระดับการยืนยันตัวตนขั้นสูงในแอปทรูมันนี่

  2.1 หากระดับบัญชี : “บัญชีขั้นสูง” แสดงว่าการยืนยันตัวตนขั้นสูงสำเร็จแล้ว และพร้อมสำหรับการจองซื้อหุ้นกู้
  2.2 หากระดับบัญชี : “บัญชีขั้นต้น” แสดงว่าลูกค้าควรจะยืนยันตัวตนขั้นสูงด้วยการด้วยวิธีการเสียบบัตรประชาชนที่ 7-Eleven หรือตู้ทรูมันนี่

  หากมีการยืนยันตัวตนสำหรับระดับบัญชีขั้นสูงแล้ว แต่ต้องการแก้ไปเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรืออัพเดทข้อมูลในบัตรประชาชน ผู้ใช้สามารถทำได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

  1. ตู้ทรูมันนี่ (แนะนำ) : โดยลูกค้าสามารถขอแก้ไขข้อมูลและทำการยืนยันตัวตนใหม่โดยการเสียบบัตรประชาชนที่ตู้ทรูมันนี่ และสแกนใบหน้า โดยบัตรประชาชน จะต้องไม่หมดอายุ
  2. 7-Eleven : โดยลูกค้าจะต้องโทรไป call center เพื่อขอลดเป็นบัญชีขั้นต้น และนำบัตรประชาชนไปทำการยืนยันตัวตนใหม่ พร้อมสแกนใบหน้า และอัพเดทข้อมูลอื่นๆ โดยบัตรประชาชน จะต้องไม่หมดอายุ

  ติดต่อ TrueMoney Call Center

  • โทร 1240 กด 8 (การลงทุน) กด 2 (หุ้นกู้)
  • เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) ตลอด 24 ชม.
  ข่าวสารการจองซื้อหลักทรัพย์!

  ความเสี่ยงของบริษัทและหุ้นกู้ที่ควรทราบ
  ก่อนตัดสินใจลงทุนหุ้นกู้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  อ่านเพิ่มเติม