เปิดจองซื้อเวลา 8.30 น.

เปิดจองแล้ว มีจำนวนจำกัด !!

สิทธิ์จองซื้อหุ้นกู้เต็มแล้ว

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven

เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

รายละเอียดหุ้นกู้

หุ้นกู้อายุ 4 ปี

อัตราดอกเบี้ย

2.95% ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย

3.55% ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 12 ปี*

อัตราดอกเบี้ย

4.20% ต่อปี

 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A+ โดยทริสเรตติ้ง

 • ขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • ชำระดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
  *ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนหลังครบปีที่ 7

 • เปิดจองซื้อหุ้นกู้ : 20-22 ก.พ. 66

 • เสนอขาย : ผู้ลงทุนทั่วไป
เปิดจองซื้อเวลา 8.30 น.

เปิดจองแล้ว มีจำนวนจำกัด !!

สิทธิ์จองซื้อหุ้นกู้เต็มแล้ว

  เปิดจองซื้อ 13 ก.พ. นี้ เวลา 8.30 น.
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

บริษัทในเครือกลุ่ม ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

รายละเอียดหุ้นกู้

หุ้นกู้อายุ 2 ปี

อัตราดอกเบี้ย

3.50% ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

4.10% ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 5 ปี*

อัตราดอกเบี้ย

4.90% ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 5 ปี 9 เดือน*

อัตราดอกเบี้ย

5.05% ต่อปี

 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : BBB+ โดยทริสเรตติ้ง

 • ขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • ชำระดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
  *ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้หลังครบ 1 ปี

 • เปิดจองซื้อหุ้นกู้ : 13-15 ก.พ. 66

 • เสนอขาย : ผู้ลงทุนทั่วไป
3 ข้อดีจองซื้อหุ้นกู้
จ่ายผ่าน ทรูมันนี่
สะดวก

ไม่ต้องออกไปต่อคิว
เปิดบัญชีที่ธนาคาร

ง่าย

เข้าถึงการจองซื้อหุ้นกู้
ได้ทันที

ปลอดภัย

ปกป้องข้อมูลของผู้ใช้
ตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

วิธีการเตรียมตัวก่อนจองซื้อหุ้นกู้

1. ดาวน์โหลด และสมัคร
แอป ทรูมันนี่

2. ยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง ที่
7-Eleven
หรือ ตู้ทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป/MRT

3. ผูกบัญชีธนาคาร รอไว้เลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงิน

4. จองและจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปได้ทันที เมื่อถึงวันเปิดจองซื้อหุ้นกู้

6 ขั้นตอนการจองซื้อหุ้นกู้ง่ายๆ
1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
3. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้
4. <b>กรอกจำนวนเงิน</b> ที่ต้องการจองซื้อ
5. ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้
6. คุณจองซื้อหุ้นกู้ <b>สำเร็จ</b>
วิธีการตรวจสอบสถานะการจองซื้อหุ้นกู้
1. กด Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b> ที่หน้าแรก และ<br>คลิก <b>ดูสถานะการจองซื้อหุ้นกู้</b>
2. คลิก <b>หุ้นกู้ที่ซื้อไปแล้ว</b> และ<br>คลิก <b>เลือก</b> หุ้นกู้ที่คุณต้องการตรวจสอบ
3. ระบบจะแสดงรายละเอียดสถานะ<br>การจองซื้อกู้ของคุณ

หมายเหตุ : หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้จองซื้อสามารถสอบถามกับนายทะเบียน โทร. 02-296-5695 เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 น. – 17:30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทางลูกค้ารับหุ้นกู้

วิธีตรวจสอบสถานะการจองซื้อหุ้นกู้
คุณจะสามารถดูสถานะการจองซื้อได้อีกครั้งในวันที่ 20 ก.พ. 2566

หมายเหตุ : หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้จองซื้อสามารถสอบถามกับนายทะเบียน โทร. 02-298-0821 31 กด 2 เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 น. – 17:00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทางลูกค้ารับหุ้นกู้

วิธีการรับดอกเบี้ยและเงินต้นเมื่อถึงเวลาไถ่ถอน มี 2 วิธีคือ

 1. กรณีเลือกรับหุ้นกู้เข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัญชีหลักทรัพย์
 2. กรณีเลือกรับหุ้นกู้เป็นใบหุ้นกู้ จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นโอนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท*

*หากกรณีที่ลูกค้าต้องการรับดอกเบี้ยเป็นเช็ค เมื่อจองซื้อสำเร็จแล้ว กรุณาติดต่อ K-Contact Center โทร. 02-888-8888 กด 819 ภายในช่วงเวลาเปิดจองซื้อหุ้นกู้
*หากกรณีที่นายทะเบียนไม่สามารถคืนเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ของคุณได้ เช่น มียอดเงินในวอลเล็ทครบตามจำนวนสูงสุดที่กำหนดแล้ว หรือ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ถูกระงับ/ปิดการใช้งาน นายทะเบียนจะทำการคืนเงินให้คุณ ในรูปแบบเช็ค จัดส่งไปตามที่อยู่ที่คุณให้ไว้

จุดเด่นที่น่าสนใจ
 • ผลตอบแทนสม่ำเสมอ: คาดการณ์กระแสเงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินต้นได้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขการลงทุน
 • ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก และพันธบัตรรัฐบาล: อัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเมื่อเทียบในอายุคงเหลือที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ได้รับสูงขึ้นนี้ ก็เพื่อชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนที่สูงกว่าด้วย
 • ลำดับสิทธิสูงกว่าหุ้นสามัญ: ผู้ลงทุนในหุ้นกู้มีฐานะเป็น “เจ้าหนี้” จึงมีสิทธิได้รับเงินคืนก่อนผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ เลิกกิจการ
 • มีความหลากหลาย: หุ้นกู้มีด้วยกันหลากหลายประเภทและเงื่อนไข ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

*ข้อมูลจาก https://www.kasikornbank.com/th/
personal/invest/Pages/bond.aspx

1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

การจองซื้อหุ้นกู้จาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

โดย ทรูมันนี่ เป็นช่องทาง
ชำระเงินการจองซื้อหุ้นกู้

หมายเหตุ

 • ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้
 • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
 • การจองซื้อหุ้นกู้ สามารถซื้อได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุดหุ้นกู้ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
 • ยอดจองซื้อหลักทรัพย์สูงสุดได้จำนวน 500,000 บาท/คน ต่อ 1 ชุดหุ้นกู้

คำเตือน

 • เพื่อความปลอดภัย การจองซื้อหุ้นกู้สามารถชำระเงินผ่านแอป Truemoney เท่านั้น!
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
คำถามที่พบบ่อย
 • บุคคลสัญชาติไทย และมีบัตรประชาชนไทย
 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนทรูมันนี่ วอลเล็ท
 • บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ
ลูกค้าทรูมันนี่สามารถจองซื้อหุ้นกู้บนแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบจองซื้อของธนาคารกสิกรไทย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Arranger) โดยชำระเงินค่าจองหุ้นกู้ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยเลือกวิธีการรับหุ้นกู้เป็น “ใบหุ้นกู้” โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์
การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล จะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

 • ในช่วงเวลาจองซื้อ
  ติดต่อ KBANK
  โทร. 02-888-8888 กด 819
  เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) ตลอด 24 ชม.
 • ภายหลังการปิดจองซื้อ ติดต่อนายทะเบียน KTB สำหรับหุ้นกู้ CPALL
  โทร 02-298-0821 31 กด 2
  เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 น. – 17:00 น.
  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สามารถตรวจสถานะการจองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยเข้าไปที่หน้าการจองซื้อหุ้นกู้
 • คลิก “หุ้นกู้ที่ซื้อไปแล้ว” และ คลิก “เลือก” หุ้นกู้ที่คุณต้องการตรวจสอบ
เข้าสู่หน้าหลัก