ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงื่อนไข
การรับเงินคืน 50% สูงสุด 50 บาท

รายการส่งเสริมการขาย
สแกนซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ตู้ E-Ticketing โรงภาพยนตร์ ในเครือเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ ทุกสาขา

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน –  31 ตุลาคม 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
แสกนซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท (สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆในเครือเมเจอร์ ซินิเพล็กซ์ได้)

ส่วนลด

รายละเอียดเงื่อนไข

  • เงินคืนสำหรับลูกค้าที่ทำการสแกนซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ตู้  E-Ticketing โรงภาพยนตร์ ในเครือเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ ทุกสาขา

  • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนรับเงินคืน 50% สูงสุดไม่เกิน 50 บาทต่อ 1 การทำรายการโดยมีขั้นต่ำที่ 70 บาท

  • สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆในเครือเมเจอร์ ซินิเพล็กซ์ได้

  • ลูกค้า 1 หมายเลขบัตรประชาชน สามารถใช้สิทธ์ได้ 1 ครั้ง ต่อ เดือน จนกว่าจะหมดอายุของรายการส่งเสริมการขาย

  • ส่วนลดนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นใดใดก็ได้ ได้ที่ตู้ E-Ticketing โรงภาพยนตร์ ในเครือเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ ทุกสาขา

  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

  • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ โรงภาพยนตร์ ในเครือเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ ทุกสาขา กำหนด