ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
รายการส่งเสริมการขาย: ลดทันที 80 บ. เมื่อซื้อสินค้า ผ่าน ALL Online ครบ 700 บาทขึ้นไป กรอกโค้ดที่กำหนด และจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 67 – 29 ก.พ. 67

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
ซื้อสินค้ากับ ALL Online ใน 7App ครบ 700 บาทขึ้นไป/บิล หลังหักส่วนลด กรอกโค้ดที่กำหนด ลดทันที 80 บาท เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App

หมายเหตุ:

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ คน/ ระยะเวลาที่ร่วมรายการ
 • จำกัด 10,000 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาที่ร่วมรายการ

รายละเอียดเงื่อนไข:

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ลดทันที 80 บ. เมื่อซื้อสินค้า ผ่าน ALL Online ครบ 700 บาทขึ้นไป กรอกโค้ดที่กำหนด และจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App“ (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขายลดทันที 80 บ. เมื่อซื้อสินค้า ผ่าน ALL Online ครบ 700 บาทขึ้นไป กรอกโค้ดที่กำหนด และจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App
  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  4.1 ลูกค้าซื้อสินค้าที่ ALL Online ครบ 700 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
  4.2 ลูกค้าเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App กรอกโค้ด TMNFE80 ลดทันที 80บาท
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

All member ผ่าน 7App
ดาวน์โหลด 7App

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง 7-Eleven TH
2. ลงทะเบียน 7APP
3. กดสมัคร ALL member และกรอกข้อมูล<br>(หากไม่มีรหัสร้านสามารถข้ามได้)
4. สมัคร All Member สำเร็จ<br>กดปุ่มผูก TrueMoney Wallet
5. ผูก TrueMoney Wallet สำเร็จ<br>พร้อมใช้งานทันที
วิธีจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ 7-Eleven

ด้วยบาร์โค้ด ผ่าน 7App

1. เลือกเมนู “จ่ายเงิน” ที่หน้าหลัก

2. ให้ร้านค้าสแกนบาร์โค้ด เพื่อชำระเงิน

บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ใช้จ่ายที่ ร้านค้า

ช้อปเลย