7-Eleven ซุปเปอร์กาแฟ 3in1

รายการส่งเสริมการขาย:

รวยรับเทศกาลตรุษจีน จองชุดซาแซ หรือสินค้าที่ร่วมรายการผ่าน All Online รับส่วนลดสูงสุด 118 บ. เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2565 – 21 ม.ค. 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
เปิดจองชุดซาแซ รับเทศกาลตรุษจีน เพียงเลือกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการผ่าน All Online โดยสามารถสั่งซื้อกับพนักงาน 7-Eleven หรือสั่งด้วยตนเอง ผ่าน 7App ก็ได้ ฟรีจัดส่ง!

  • ช้อปครบ 499 บาท กรอกโค้ด CNY44 ลดทันที 44 บาท พิเศษ! จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App ลดเพิ่ม 20 บาท
  • ช้อปครบ 999 บาท กรอกโค้ด CNY88 ลดทันที 88 บาท พิเศษ! จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App ลดเพิ่ม 30 บาท
    (โค้ดมีจำนวนจำกัด)

*หมายเหตุ:
– เลือกจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App เท่านั้น
– รับส่วนลด เมื่อใส่โค้ด และช้อปสินค้าที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขดังนี้

  • ใส่โค้ด CNY44 ลดเพิ่ม 44 บาท เมื่อช้อปสินค้าขั้นต่ำ 499 บาท/ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลด)
  • ใส่โค้ด CNY88 ลดเพิ่ม 88 บาท เมื่อช้อปสินค้าขั้นต่ำ 999 บาท/ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลด)
  • (โค้ดมีจำนวนจำกัด)

– รายการโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นๆและรายการโปรโมชั่นอื่นๆ
– ระบบจะคำนวณการแจกแต้ม และของพรีเมี่ยม โดยไม่นับรวมสินค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ (ปกติทุกๆ10 บาท ได้ 3 แต้ม)
– การได้รับของรางวัล อาทิ แต้ม และของพรีเมี่ยม เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับ การซื้อสินค้าเพื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น หากสั่งซื้อสินค้าเกินปริมาณหรือจำนวนที่บริษัท กำหนด หรือ สั่งซื้อเพื่อไปจำหน่ายต่อ (การซื้อสินค้าเหมา และ/หรือ สินค้าที่มีรหัสสินค้า เดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเพิกถอนการสั่งซื้อสินค้า
– กรณียกเลิก Order และขอเงินคืน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกแต้มคืน
– ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาทคำตัดสินของทางบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเงื่อนไข :
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “สมาชิกใหม่ ALL member รับโค้ดส่วนลด 100 บ. เมื่อซื้อสินค้าครั้งแรกที่ ALL Online รับส่วนลดเพิ่มอีก 20 บ. เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท“ (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้

2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย “รวยรับเทศกาลตรุษจีน จองชุดซาแซ หรือสินค้าที่ร่วมรายการผ่าน All Online รับส่วนลดสูงสุด 118 บ. เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App”
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ลูกค้าสั่งจองชุดซาแซ รับเทศกาลตรุษจีน เลือกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการผ่าน All Online โดยสามารถสั่งซื้อกับพนักงาน 7-Eleven หรือสั่งด้วยตนเอง ผ่าน 7App ก็ได้
4.2 ลูกค้าช้อปครบ 499 บาท กรอกโค้ด CNY44 หรือช้อปครบ 999 บาท กรอกโค้ด CNY88 เพื่อรับส่วนลดก่อนชำระเงิน
4.3 ลูกค้าเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App รับส่วนลดเพิ่มอีก

5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

All member ผ่าน 7App
ดาวน์โหลด 7App

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง 7-Eleven TH
2. ลงทะเบียน 7APP
3. กดสมัคร ALL member และกรอกข้อมูล<br>(หากไม่มีรหัสร้านสามารถข้ามได้)
4. สมัคร All Member สำเร็จ<br>กดปุ่มผูก TrueMoney Wallet
5. ผูก TrueMoney Wallet สำเร็จ<br>พร้อมใช้งานทันที
วิธีจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ 7-Eleven

ด้วยบาร์โค้ด ผ่าน 7App

1. เลือกเมนู “จ่ายเงิน” ที่หน้าหลัก

2. ให้ร้านค้าสแกนบาร์โค้ด เพื่อชำระเงิน

บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ร้านค้าทั้งหมด

ช้อปเลย