สมาชิกใหม่ ALL member รับส่วนลดสูงสุด 180 บ.

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
รายการส่งเสริมการขาย: สมาชิกใหม่ ALL member คุ้ม 3 เด้ง รับฟรีมูลค่าสูงสุด 180 บ. เมื่อซื้อสินค้าครั้งแรกที่ 7-Eleven, 7Delivery และ ALL Online และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 65 – 23 พ.ค. 65

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
สมาชิกใหม่ ALL member คุ้ม 3 เด้ง รับฟรีมูลค่าสูงสุด 180 บ. เมื่อซื้อสินค้าครั้งแรก ที่ 7-Eleven หรือ 7Delivery (ไม่มีขั้นต่ำ) พิเศษ! จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App รับคูปองส่วนลดเพิ่ม ดังนี้ 

 1. รับฟรี M-Stamp มูลค่า 30 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ต่อคน
 2. รับ M-Stamp เพิ่มมูลค่า 30 บาท เมื่อซื้อสินค้าและจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App ครั้งแรก (ไม่มีขั้นต่ำ) *ยกเว้นสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ จำกัด 1 สิทธิ์ต่อคน สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ ร้าน7-Eleven และ 7Delivery
 3. รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าครั้งแรกที่ ALL Online ครบ 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (ยกเว้นสินค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ) กรอกโค้ด NEWMAY เพื่อรับส่วนลดก่อนชำระเงิน พิเศษ! จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App รับส่วนลดเพิ่ม 20 บาท

*หมายเหตุ:

 • เลือกจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์/คน/ระยะเวลาโปรโมชัน

รายละเอียดเงื่อนไข :

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “สมาชิกใหม่ ALL member คุ้ม 3 เด้ง รับฟรีมูลค่าสูงสุด 180 บ. เมื่อซื้อสินค้าครั้งแรกที่ 7-Eleven, 7Delivery และ ALL Online และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App“ (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย“สมาชิกใหม่ ALL member คุ้ม 3 เด้ง รับฟรีมูลค่าสูงสุด 180 บ. เมื่อซื้อสินค้าครั้งแรกที่ 7-Eleven, 7Delivery และ ALL Online และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App”
  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  4.1 ลูกค้าที่เป็นสมาชิก ALL member ซื้อสินค้าที่ 7-Eleven, 7Delivery และ ALL Online ครั้งแรก ไม่มีขั้นต่ำ
  4.2 ลูกค้าเลือกจ่ายเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App
  4.3 รับฟรี! M-Stamp เพิ่มมูลค่า 30 บาท
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

All member ผ่าน 7App
ดาวน์โหลด 7App

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง 7-Eleven TH
2. ลงทะเบียน 7APP
3. กดสมัคร ALL member และกรอกข้อมูล<br>(หากไม่มีรหัสร้านสามารถข้ามได้)
4. สมัคร All Member สำเร็จ<br>กดปุ่มผูก TrueMoney Wallet
5. ผูก TrueMoney Wallet สำเร็จ<br>พร้อมใช้งานทันที
บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ร้านค้าทั้งหมด

ช้อปเลย