ช้อป 7-Eleven รับคูปองลด 70 บ.

รายการส่งเสริมการขาย:
รับฟรี! คูปองส่วนลดสูงสุด 210 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven หรือ7Delivery ครบ 15 ครั้ง ขั้นต่ำ 200 บาท/บิล และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทผ่าน 7App

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2565 – 23 พ.ค. 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
ซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven หรือ 7Delivery ครบ 5 ครั้ง ขั้นต่ำ 200 บาท/บิล เลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App รับฟรี! คูปองส่วนลด 70 บาท สำหรับซื้อสินค้าในครั้งถัดไป (รับคูปองส่วนลดเพิ่มอีกครั้งละ 70 บาท เมื่อซื้อสะสมครบ 10 ครั้ง และ 15 ครั้ง)

*หมายเหตุ:
– เลือกจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App เท่านั้น
– รับคูปองส่วนลดสูงสุด 210 บาท/คน/ระยะเวลาโปรโมชัน
– รับคูปองส่วนลด 70 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 5 ครั้ง และรับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 70 บาท เมื่อซื้อสะสมครบ 10 ครั้ง และรับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 70 บาท เมื่อซื้อสะสมครบ 15 ครั้ง
– คูปองส่วนลด 70 บาท สำหรับการสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไป ที่มียอดชำระ 200 บาทขึ้นไป/บิล (หลังหักส่วนลดทุกรายการ)

รายละเอียดเงื่อนไข :

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับฟรี! คูปองส่วนลดสูงสุด 210 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven หรือ7Delivery ครบ 15 ครั้ง ขั้นต่ำ 200 บาท/บิล และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทผ่าน 7App“ (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย “รับฟรี! คูปองส่วนลดสูงสุด 210 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven หรือ7Delivery ครบ 15 ครั้ง ขั้นต่ำ 200 บาท/บิล และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทผ่าน 7App
  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  4.1 ลูกค้าซื้อสินค้าผ่าน 7Delivery ครบ 5 ครั้ง ขั้นต่ำ 200 บาท/บิล
  4.2 ลูกค้าเลือกจ่ายเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
  4.3 รับฟรี! คูปองส่วนลด 70 บาท สำหรับซื้อสินค้าในครั้งถัดไป (รับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 70 บาท เมื่อซื้อสะสมครบ 10 ครั้ง และรับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 70 บาท เมื่อซื้อสะสมครบ 15 ครั้ง)
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ร้านค้าทั้งหมด

ช้อปเลย