โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
รายการส่งเสริมการขาย:

ช้อปครบ 5 ครั้ง รับคูปองส่วนลด 70 บาท! เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven หรือ7Delivery หรือ All Online ครบ 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App (สะสมครบ 10 ครั้ง รับคูปองส่วนลดสูงสุด 140 บาท)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 66 – 3 ม.ค. 67

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
ซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven หรือ 7Delivery หรือ All Online ครบ 5 ครั้ง ขั้นต่ำ 200 บาท/บิล เลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App รับฟรี! คูปองส่วนลด 70 บาท สำหรับซื้อสินค้าในครั้งถัดไป (รับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 70 บาท เมื่อซื้อสะสมครบ 10 ครั้ง)

*หมายเหตุ:

  • เลือกจ่ายด้วย ทรูมันนี่ ผ่าน 7App เท่านั้น
  • รับคูปองส่วนลดสูงสุด 140 บาท/คน/ระยะเวลาโปรโมชัน
  • รับคูปองส่วนลด 70 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 5 ครั้ง และรับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 70 บาท เมื่อซื้อสะสมครบ 10 ครั้ง 
  • คูปองส่วนลด 70 บาท สำหรับการสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไป ที่มียอดชำระ 200 บาทขึ้นไป/บิล (หลังหักส่วนลดทุกรายการ)

รายละเอียดเงื่อนไข :

  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ช้อปครบ 5 ครั้ง รับคูปองส่วนลด 70 บาท! เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven หรือ7Delivery หรือ All Online ครบ 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App (สะสมครบ 10 ครั้ง รับคูปองส่วนลดสูงสุด 140 บาท)“ (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
  2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
  3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
  4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย“ช้อปครบ 5 ครั้ง รับคูปองส่วนลด 70 บาท! เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven หรือ7Delivery หรือ All Online ครบ 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App (สะสมครบ 10 ครั้ง รับคูปองส่วนลดสูงสุด 140 บาท)”
    มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    4.1 ลูกค้าซื้อสินค้าที่ 7-Eleven หรือสั่งผ่าน 7Delivery หรือ สั่ง All Online ครบ 5 ครั้ง ขั้นต่ำ 200 บาท/ใบเสร็จ
    4.2 ลูกค้าเลือกจ่ายเงินด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App
    4.3 รับฟรี! คูปองส่วนลด 70 บาท สำหรับซื้อสินค้าในครั้งถัดไป (รับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 70 บาท เมื่อซื้อสะสมครบ 10 ครั้ง)
  5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
  7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
  8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ใช้จ่ายที่ ร้านค้า

ช้อปเลย