ช้อป 7-Eleven รับคูปองลด 70 บ.

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย:

รับฟรี! คูปองส่วนลดสูงสุด 210 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven หรือ7Delivery หรือ All Online ครบ 15 ครั้ง ขั้นต่ำ 200 บาท/บิล และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 66 – 23 พ.ค. 66

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
ซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven หรือ 7Delivery หรือ All Online ครบ 5 ครั้ง ขั้นต่ำ 200 บาท/บิล เลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App รับฟรี! คูปองส่วนลด 70 บาท สำหรับซื้อสินค้าในครั้งถัดไป (รับคูปองส่วนลดเพิ่มอีกครั้งละ 70 บาท เมื่อซื้อสะสมครบ 10 ครั้ง และ 15 ครั้ง)

*หมายเหตุ:

 • เลือกจ่ายด้วย ทรูมันนี่ ผ่าน 7App เท่านั้น
 • รับคูปองส่วนลดสูงสุด 210 บาท/คน/ระยะเวลาโปรโมชัน
 • รับคูปองส่วนลด 70 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 5 ครั้ง และรับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 70 บาท เมื่อซื้อสะสมครบ 10 ครั้ง และรับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 70 บาท เมื่อซื้อสะสมครบ 15 ครั้ง
 • คูปองส่วนลด 70 บาท สำหรับการสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไป ที่มียอดชำระ 200 บาทขึ้นไป/บิล (หลังหักส่วนลดทุกรายการ)

รายละเอียดเงื่อนไข :

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับฟรี! คูปองส่วนลดสูงสุด 210 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven หรือ 7Delivery หรือ All Online ครบ 15 ครั้ง ขั้นต่ำ 200 บาท/บิล และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App“ (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย“รับฟรี! คูปองส่วนลดสูงสุด 210 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven หรือ 7Delivery หรือ All Onlineครบ 15 ครั้ง ขั้นต่ำ 200 บาท/บิล และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App”
  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  4.1 ลูกค้าซื้อสินค้าที่ 7-Eleven หรือสั่งผ่าน 7Delivery หรือ สั่ง All Online ครบ 5 ครั้ง ขั้นต่ำ 200 บาท/บิล
  4.2 ลูกค้าเลือกจ่ายเงินด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App
  4.3 รับฟรี! คูปองส่วนลด 70 บาท สำหรับซื้อสินค้าในครั้งถัดไป (รับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 70 บาท เมื่อซื้อสะสมครบ 10 ครั้ง และรับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 70 บาท เมื่อซื้อสะสมครบ 15 ครั้ง)
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ร้านค้าทั้งหมด

ช้อปเลย