บลน. แอสเซนด์ เวลธ์ ได้คัดสรรกองทุนเด่นจากบลจ.ชั้นนำ มารวมไว้ให้ผู้ลงทุนได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจลงทุนแล้ว กองทุนที่บริษัทนำมาเปรียบเทียบให้ดูนี้มีทั้งกองทุนที่ลงทุนในหุ้นทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยเปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานเฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง จาก Morningstar Thailand ซึ่งเป็นสถาบันการจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือ

6 กองทุนเด่น SSF หุ้นไทย

กองทุน  บลจ. ผลตอบแทน ขั้นต่ำในการลงทุน
(บาท)
เฉลี่ย
1 สัปดาห์(%)
เฉลี่ย
1 เดือน(%)
เฉลี่ย
3 เดือน(%)
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50
เพื่อการออม
(KFENS50SSF)
3.37 21.19 9.50 500
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์
ชนิดเพื่อการออม
(PRINCIPAL SET50SSF-SSF)
3.29 18.82 7.78 1,000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว
เซ็ท อินเด็กซ์ ชนิดเพื่อการออม
(SCBLTSET-SSF)
3.00 15.16 7.31 1,000
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน
เพื่อการออม
(UOBEQ-SSF)
3.95 15.77 6.08 0.01
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
เพื่อการออม
(KFDIVSSF)
2.44 13.17 2.96 500
กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
(LHSTRATEGY-ASSF)
1.79 6.45 0.56 1

เรียงตามผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน ข้อมูล ณ 18 พฤศจิกายน  2563  ที่มาข้อมูล morningstarthailand

5 กองทุนเด่น SSF หุ้นโลก

กองทุน  บลจ. ผลตอบแทน ขั้นต่ำในการลงทุน
(บาท)
เฉลี่ย
1 สัปดาห์(%)
เฉลี่ย
1 เดือน(%)
เฉลี่ย
3 เดือน(%)
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล
(LHGEQ-DSSF)
1.54 4.42 11.30 1
กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออม
แบบไม่จ่ายเงินปันผล
(ONE-UGG-ASSF)
3.84 -3.04 10.90 2,000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ชนิดเพื่อการออม
(SCBS&P500-SSF)
-0.17 2.24 5.02 1,000
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม
(KFGBRANSSF)
0.09 0.32 2.10 500
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ชนิดเพื่อการออม
(UGQG-SSF)
0.95 0.07 1

เรียงตามผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน ข้อมูล ณ 20 พฤศจิกายน  2563 ที่มาข้อมูล morningstarthailand

สามารถศึกษาข้อมูลการลงทุนลดหย่อนภาษีจาก บลจ.พรินซิเพิล เพิ่มเติมได้ทางวิดีโอนี้

สามารถศึกษาข้อมูลการลงทุนลดหย่อนภาษีจาก บลจ.ยูโอบี เพิ่มเติมได้ทางวิดีโอนี้

พิเศษ!! ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี ชำระด้วยบัตรเครดิต Mastercard
ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ตั้งแต่วันที่ 11-30 ธ.ค. 63

กองทุนลดหย่อนภาษี จากบลจ.พรินซิเพิล ที่ร่วมรายการ


กองทุน SSF

 • PRINCIPAL GOPP-SSF
 • PRINCIPAL TDIF-SSF
 • PRINCIPAL iPROPEN-SSF
 • PRINCIPAL SET 50 SSF

กองทุน RMF

 • PRINCIPAL APDI RMF
 • PRINCIPAL EQUITY RMF
 • PRINCIPAL iPROP RMF

กองทุนลดหย่อนภาษี จากบลจ.ยูโอบี ที่ร่วมรายการ 


กองทุน SSF

 • UCHINA-SSF
 • UGQG-SSF
 • UNI-SSF
 • UOBEQ-SSF
 • UOBSHC-SSF

กองทุน RMF

 • CG-RMF
 • ERMF
 • UOBEQRMF
 • UCHINARMF
 • UGQGRMF
 • UHCRMF
 • UJSMRMF