โปรโมชัน Jungle - จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
ลดจัดหนัก หั่นราคาโหด 50%

*สามารถเลือกรับสิธิ์ได้ 1 ราการเ่านั้น ต่อเบอร์ ต่อสิน้า10ราการ
(สิธิพิเศษมีจำนวนจำกัด)
ราละเอีดสิน้าร่วมราการมีดังนี้

 1. ซีพี ซีเล็ชั่น ไข่ไก่สด เบอร์ 4 แพ็ 10
 2. ซีพี ไส้กรอกแฟรงไก่ 150 กรัม
 3. โลตัส น้ำดื่ม 330มล.
 4. โลซานเวเฟอร์ูโนมะพร้าวใบเต 108 กรัม / โลซานเวเฟอร์ูโนส้มัสตาร์ด 108 กรัม
 5. เล์มิกซ์ ชีสอมโบ 70ก / เล์มิกซ์ บาร์บีิวดีลักซ์ 70ก
 6. ฉัตรอรุณข้าวหอมผสม 5กก.
 7. เมกาเชฟน้ำปลาแ้ 700ซีซี.
 8. เพอร์ร่า วิตามิน วอเตอร์ 500มล.
 9. กู๊ดไรฟ์ซอสหอนางรมลดโซเดีม60% 500มล
 10. ไลปอนเอฟน้ำาล้างจาน 550ซีซี.

เงื่อนไขกิจกรรม

 1. ระะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันี่ 31 มีนาม 2565 – 20 เมษาน 2565
 2. ผู้ใช้บริการสามารถใช้รูพอยท์เลือกรับสิธิ์ได้ดังนี้
  2.1 ใช้รูพอยท์ 1 ะแนน เพื่อแลกรับูปองส่วนลดสำหรับสิ้าี่ร่วมราการ 1 ชิ้น
 3. กรุณาแสดงูปองี่ได้จากการกดรับสิธิ์ี่แชเชีร์ก่อนชำระเงิุกรั้ง
 4. สิธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ี่โลตัส โลตัสตลาด และโลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาี่ร่วมราการเ่านั้น
 5. ผู้ใช้บริการใชู้ปองส่วนลด บวกเงินเพื่อชำระ่าสิน้า ณ เาน์เตอร์ชำระเงินโลตัสสาขาี่ร่วมราการ
 6. สิน้ามีจำนวนจำกัด และมีจำนวนแตกต่างไปตามแต่ละสาขา
 7. ูปองใช้ได้ในระะเวลาี่กำหนด หากเกินกำหนดไม่สามารถขอืนรูพอยท์หรือเปลี่นเป็นเงินได้กกรณี
 8. บริษัขอสงวนสิธิ์ในการเปลี่นแปลงราการส่งเสริมการขาโดไม่ต้องแจ้งให้ราบล่วงหน้าในกรณีเกิดวามผิดพลาดจากระบบางเนิ สิน้าขาด หรือสิน้าหมดก่อนกำหนด
 9. หากลูก้ากดแลกสิธิ์์แล้ว ขอสงวนสิธิ์การืนรูพอยท์กกรณี
 10. บริษัขอสงวนสิธิ์ในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่น กำหนดการแผนการใด ๆ ภาใต้ราละเอีดข้างต้น ได้ตามี่บริษัเห็นสมวรโดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ราบล่วงหน้า
 11. การตัดสินของบริษัถือเป็นี่สิ้นสุดและุติ
 12. หมดเขตแลก และ ใชู้ปองบนมือถือ วันี่ 20 เมษาน 2565 เ่านั้น
 13. ลูก้าสามารถเลือกรับสิธิ์สิ้าลดจัดหนัก หั่นราาโหด (Big Bang ลด 50%) ได้ 1 ราการเ่านั้น จากสิน้าร่วมราการ 10 ราการ
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Smart Pay
ช่องทางชำระเงินอัตโนมัติ

บริการอื่นๆ
โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

เติมเงิน MRT ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

เติมเงิน MRT