ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

เปลี่ยนที่อยู่ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากเดิมคือ เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 มายังที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ เลขที่ 101 อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค ตึกฟีนิกซ์ ชั้นที่ 7-8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำหนดการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ด้วยความนับถือ

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด