การเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงิน Pay Next ของคุณ

การเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ วัตถุประสงค์การเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์
ข้อมูลรายชื่อแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ประกอบการจำลองคะแนนเครดิตของท่าน
ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ
ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน
ข้อมูลประวัติการโทร
วิธีเชื่อมต่อสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์
1. กด <b>ยังไม่ได้เชื่อมต่อ</b> เพื่ออนุญาต<br>ให้เข้าถึงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ
2. กด <b>อนุญาต</b> เพื่อยืนยัน<br>การเข้าถึงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ
3. กด <b>ยังไม่ได้เชื่อมต่อ</b> เพื่ออนุญาต<br>ให้เข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน
4. กด <b>อนุญาต</b> เพื่อยืนยัน<br>การเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน
5. กด <b>ถัดไป</b> เพื่อยืนยันการส่งข้อมูล
6. <b>การสมัครวงเงิน Pay Next เสร็จสิ้น</b><br>บริษัทกำลังพิจารณาคำขอสินเชื่อ
Data Sharing ios Android
ข้อมูลรายชื่อแอปพลิเคชันที่ถูกติดตั้งในอุปกรณ์ (เฉพาะ Andriod เท่านั้น) ไม่ได้จัดเก็บ บริษัทจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลรายชื่อแอปพลิเคชันที่ถูกติดตั้งในอุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการจำลองคะแนนเครดิตของท่าน
ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ บริษัทจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลในเมนูรายชื่อ วิธีการจัดเก็บ และอื่นๆ โดยไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเบอร์โทรและชื่อที่ทำการบันทึกไว้ในเมนูรายชื่อ เพื่อใช้ประกอบการจำลองคะแนนเครดิตของท่าน
ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน บริษัทจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของโทรศัพท์ของคุณในช่วงเวลาที่ท่านอนุญาตให้บริษัทเข้าถึง ซึ่งบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนนี้ประกอบการจำลองคะแนนเครดิตของท่าน
ข้อมูลประวัติการโทร ไม่ได้จัดเก็บ บริษัทจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลประวัติการโทร ซึ่งบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนนี้ประกอบการจำลองคะแนนเครดิตของท่าน