ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี

ทรูมันนี่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต รับมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจากกองบังคับการปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจของกองบังคับการปราบปราม โดยมีพลตำรวจตรี มนตรี เทศขัน ผู้บังคับการปราบปราม เป็นผู้มอบโล่ดังกล่าว ในวันสถาปนากองปราบปรามประจำปี 2565

โดยที่ผ่านมา ทรูมันนี่ ได้ให้การประสานงานช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้สามารถติดตามและจับกุมผู้กระทำความผิดได้หลายคดี โดยบริษัทฯ ยังคงทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยทางการเงินอิเล็คทรอนิกส์ของไทย รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้สามารถป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้

โดยที่ผ่านมา ทรูมันนี่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการปกป้องและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกทุจริตในหลายกรณี ทั้งในส่วนการให้ความรู้แก่ประชาชนในการระมัดระวังและป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม รวมถึงการประสานงานช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้สามารถติดตามและจับกุมผู้กระทำความผิดได้หลายคดี โดยบริษัทฯ ยังคงทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยทางการเงินอิเล็คทรอนิกส์ของไทย รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้สามารถป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้