ติด-ไม่ติด….เปิดเช็คลิสต์เช็คอาการโควิด 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2020 จนถึงปัจจุบัน หลายคนอาจหวั่นวิตก สถาการณ์การแพร่ระบาดจะหนักขึ้นกว่าปีก่อนหรือไม่ แต่ทั้งนี้สิ่งที่เราสามารถทำได้นอกเหนือจากการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ กินร้อน ช้อนตัวเอง และเว้นระยะห่างทางสังคม แล้ว การเฝ้าระวัง เช็คอาการด้วยตนเอง ในเบื้องต้น ว่าเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรพึงปฏิบัติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุอาการหลักที่สังเกตด้วยตนเองได้แบบง่ายๆ ดังนี้

COVID 19 Virus Screening Test

ในช่วงวิกฤติเช่นนี้การประมาท เลินเล่อแม้เพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ดังนั้นการปฏิบัติตัวอย่างระมัดระวังและถูกวิธีจึงเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้เราผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันได้เร็วขึ้น แต่ทั้งนี้การเจ็บป่วยด้วยโรคภัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้เสมอเพื่อความอุ่นใจว่าเราจะมีเงินพอในการรักษาพยาบาล การทำประกันสุขภาพไว้ก็เป็นอีกวิธีการที่ดีในการรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บริการอื่นๆ

ซื้อประกันภัยออนไลน์

ซื้อกองทุนรวม
Start Invest

เครดิตพร้อมใช้

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven