พร้อมมั๊ยกับการก้าวเข้าสู่ปี 2564 “ลงทุนก่อน ออมได้ก่อน สร้างผลตอบแทนระยะยาว”

Top 5 กองทุนโดดเด่นประจำปี 2021

มาดูกันดีกว่าว่า กองทุนไหนที่มีเสนอขายในบลน.แอสเซนด์ เวลธ์ สามารถฝ่าวิกฤตโควิดในปี 2563 และสร้างผลประกอบการยอดเยี่ยมได้บ้าง บลน. แอสเซนด์ เวลธ์ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานเฉลี่ยย้อนหลังของกองทุนจากบลจ.ที่เปิดขายบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ โดยใช้ข้อมูลจาก Morning Star Thailand ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือ มาให้ผู้ลงทุนได้พิจารณา เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจลงทุน สำหรับปี 2564

5 อันดับกองทุน RMF 

กองทุน บลจ. ประเภทสินทรัพย์ ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี2563
KFGTECHRMF บลจ.กรุงศรี หุ้นเทคโนโลยีโลก 69.35%
ONE-UGERMF บลจ.วรรณ หุ้นเติบโตโลก 57.82%
KFJAPANRMF บลจ.กรุงศรี หุ้นญี่ปุ่น 30.14%
KFCHINARMF บลจ.กรุงศรี หุ้นจีน 23.84%
KFHCARERMF บลจ.กรุงศรี หุ้น Healthcare 23.70%

5 อันดับกองทุน SSF 

กองทุน บลจ. ประเภทสินทรัพย์ ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี2563

วันที่จัดตั้งกองทุน

ONE-UGG-ASSF บลจ.วรรณ หุ้นเติบโตโลก 52.99%

11 พฤษภาคม 2563

KFENS50SSF บลจ.กรุงศรี หุ้นไทย 27.31%

1 เมษายน 2563

LHGEQ-DSSF บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หุ้นเติบโตโลก 26.43%

15 กรกฎาคม 2563

LHGEQ-ASSF บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หุ้นเติบโตโลก 24.91%

15 กรกฎาคม 2563

ONE-ALLCHINA-ASSF บลจ.วรรณ หุ้นจีน 23.61%

11 พฤษภาคม 2563

5 อันดับกองทุน Global

กองทุน บลจ. ประเภทสินทรัพย์ ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี2563
ONE-UGG-RA บลจ.วรรณ หุ้นเติบโตโลก 84.68%
KFHTECH-A บลจ.กรุงศรี หุ้นเทคโนโลยีโลก 76.95%
ONE-DISC-RA บลจ.วรรณ หุ้นเติบโตโลก 76.04%
KF-GTECH บลจ.กรุงศรี หุ้นเทคโนโลยีโลก 69.28%
PRINCIPAL GOPP-A บลจ.พรินซิเพิล หุ้นเติบโตโลก 52.91%

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

คำเตือน

  •  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน 
  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หากสนใจลงทุนกองทุนดังกล่าว สามารถเปิดบัญชี และพร้อมลงทุนได้ทันทีกับบลน.แอสเซนด์ เวลธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม  >>เปิดบัญชีลงทุนผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท

บริการอื่นๆ

ซื้อกองทุนรวม
Start Invest

ซื้อประกันภัยออนไลน์

จ่ายบิลทั้งหมด