ซื้อกองทุน กับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ทุกเป้าหมายเริ่มได้ด้วยเงิน”หลักร้อย”
ไม่ว่าคุณจะอยู่ Gen ไหน X Y หรือ Z ก็บรรลุเป้าหมายได้
แค่รู้จักเก็บออม และเริ่มลงทุน!
ใช้กองทุนรวมเป็นทางลัดไปสู่เป้าหมายของคุณ ด้วยการให้เงินของคุณช่วยคุณทำงานอีกแรง
แล้วคุณจะพบว่าทุกเป้าหมายสำเร็จได้แค่คุณกล้าที่จะเริ่มจากก้าวแรก…
แต่ละGen มีเป้าหมายชีวิต และกองทุนที่ควรลงทุนแตกต่างกันไปดังนี้
Gen X – ต้องรีบออมก่อนเกษียณ โดยมุ่งมั่นออมเงินและหาแหล่งเงินทุนที่สร้างกระแสเงินสด เพื่อเกษียณมีเงินใช้ได้อย่างสบาย
>> กองทุนที่เหมาะกับ Gen X ได้แก่ กองทุนประหยัดภาษี (SSF/RMF) กองทุนตราสารหนี้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์
Gen Y – เพื่ออยากมั่นคงสร้างครอบครัว ควรเร่ิมต้นวางแผนลงทุนแบบระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต และอิสระภาทางการเงิน
>> กองทุนที่เหมาะกับ Gen Y ได้แก่ กองทุนประหยัดภาษี (SSF/RMF) กองทุนผสม กองทุนหุ้น
Gen Z – อยากสร้างเงินตามหาความฝัน ควรจะรีบลงทุนเร็ว ยิ่งดีและหมั่นเรียนรู้ทางด้านการเงิน
>> กองทุนที่เหมาะกับ Gen Z ได้แก่ กองทุนหุ้น กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุน Thematic ต่างๆ
ทั้งนี้ใคร ๆ ก็ลงทุนได้ ไม่ยาก ใช้เงินหลักร้อยก็ไปถึงเป้าหมายชีวิตได้ เริ่มต้นลงทุนเร็ว…ถึงมีเงินน้อยก็รวยได้

คำเตือน:

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

แหล่งที่มา: ภาพประกอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริการอื่นๆ

ซื้อกองทุนรวม
Start Invest

ซื้อประกันภัยออนไลน์

จ่ายบิลทั้งหมด