เรื่องราวน่ารู้

อัพเดทกองทุนใหม่ IPO

กองทุน IPO ออกใหม่  ประจำเดือนมีนาคม 2565

กองทุน ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน จุดเด่นกองทุน บลจ. ช่วงเวลาเสนอขาย
ONE-CHINATOP10M-UH ลงทุนในหุ้นจีน
 • 1. Active management ตั้งเป้าสร้างผลตอบแทนสุทธิให้กับผู้ลงทุน 8% ภายในเวลา 10 เดือน

  2. Selective ธีมการลงทุนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้โดดเด่นในหุ้นจีนโดยเฉพาะ

  3. บริหารการลงทุนอย่างยืดหยุ่นเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ตามเป้าหมาย

บลจ.วรรณ 16-22 มิ.ย. 65
Oneam

ตัวอย่างกองทุนที่คาดว่าจะลงทุน

UBS (Lux) IS – China A Opportunity : หุ้นจีน A Share ที่เกี่ยวข้อง Domestic consumption และ Blue chip มีแนวโน้มได้รับประโยชน์โดดเด่นจากแนวโน้มการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่จากรัฐบาลจีน

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF : กองทุนดัชนีซึ่งรวมหุ้น Health Care ของจีน มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของภาครัฐในการเร่งพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ในประเทศ โดยมีวิกฤติ Covid-19 เป็นตัวเร่งสำคัญ

คำเตือน

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หากสนใจซื้อกองทุนดังกล่าว สามารถเปิดบัญชี และซื้อกองทุนได้ทันทีกับบลน.แอสเซนด์ เวลธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> ซื้อกองทุนกับบลน.แอสเซนด์ เวลธ์

ซื้อกองทุนกับบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัดปลอดภัยหรือไม่ (กองทุน)

กองทุนรวมโดยบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด คือ บริการซื้อขายกองทุนรวม ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดบัญชีลงทุนได้ง่ายๆ ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยไม่ต้องใช้เอกสารให้ยุ่งยาก (Paperless) และลูกค้าสามารถซื้อ-ขาย กองทุนได้หลายบลจ. ซึ่งปลอดภัยแน่นอน เพราะเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน(กองทุน)ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง นอกจากนั้น ชื่อบัญชียังเป็นของลูกค้าเอง (Non Omnibus)

ข้อดีของการซื้อกองทุนผ่านบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด 

 • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทุกที ตลอด 24 ชั่วโมง และดูพอร์ตการลงทุนได้ตลอดเวลา
 • ค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขายเท่ากับซื้อตรงกับ บลจ.
 • เงินจากการขายกองทุนจะเข้าที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท
เข้าสู่หน้าการลงทุน