ซื้อกองทุน กับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท

เชื่อว่านักลงทุนมือใหม่หลายๆท่าน คงสงสัยว่ากองทุน IPO คืออะไร และมีวิธีการเลือกกองทุนอย่างไร

วันนี้ทางบลน.แอสเซนด์ เวลธ์ และบลจ. ไทยพาณิชย์มีคำตอบ

กองทุน IPO คือ กองทุนที่เปิดเสนอขายครั้งแรก

ราคากองทุนช่วง IPO คือ 10 บาทต่อหน่วย หรือราคาในการเริ่มต้นลงทุนกับกองทุนนั้นๆ ตั้งแต่วันแรก

ส่วนข้อดีของการลงทุนช่วง IPO คือ ไม่ต้องคอยติดตามราคา หรือกังวลราคาซื้อขายรายวัน ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามราคาหน่วยลงทุน สถาวะตลาด และสามารถลงทุนระยาวได้

การเลือกกองทุนก็ไม่ยาก นักลงทุนควรการเลือกกองทุน IPO ดังนี้

  1. เลือกความความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่นักลงทุนยอมรับได้
  2. ตอบโจทย์การกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน
  3. พิจารณาดัชนีชี้วัด หรือเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark)
  4. ศึกษาสภาพตลาด และข้อมูลกองทุนอย่างละเอียด
  5. คำนึงถึงเป้าหมายการทำกำไรในระยะยาว

ทั้งนี้บลน.แอสเซนด์ เวลธ์ มีการเปิดขายกองทุน IPO ของทุกบลจ. รวมถึงบลจ.ไทยพาณิชย์

หากนักลงทุนสนใจเปิดบัญชี และซื้อกองทุนได้ สามารถดูรายละเอียดการเปิดบัญชีเพิ่มเติม >> คลิก

คำเตือน:

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

แหล่งที่มา: ภาพประกอบจากบลจ.ไทยพาณิชย์

บริการอื่นๆ

ซื้อกองทุนรวม
Start Invest

ซื้อประกันภัยออนไลน์

จ่ายบิลทั้งหมด