เปิดกองทุน บนแอปทรูมันนี่

ในยุควิถีใหม่นี้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนมากมาย โดยเฉพาะการลงทุนใน ‘หุ้นระดับโลก’

 จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในช่วง 1 – 2 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยธุรกิจด้านพลังงานรูปแบบใหม่ๆ และธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น รถยนต์ไฟฟ้า, การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากในอดีตที่เป็นยุครุ่งเรืองของธุรกิจด้านพลังงานกลุ่มน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas) รวมถึงพลังงานจากถ่านหิน หลังจากเกิดการระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วโลก ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาชัดเจนยิ่งขึ้น บลจ.พรินซิเพิล จึงมองว่าการลงทุนในหุ้นคุณภาพดี ที่มีความสามารถในการปรับตัว พัฒนาโมเดลธุรกิจ เพื่ออยู่รอดและเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วภายใต้ธีม ‘Disruptive Change’ เป็นการลงทุนที่น่าสนใจและมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนที่ดี

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ Principal Global Opportunity Fund (PRINCIPAL GOPP) จึงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่น เนื่องจากเป็นกองทุนที่มี ผลตอบแทนย้อนหลังดีเยี่ยม ในวันนี้บลจ. พรินซิเพิล มีคำตอบให้ ว่าเพราะอะไร  กองทุน PRINCIPAL GOPP  จึงน่าลงทุน และควรอยู่ใน short list ของกองทุนเปิดที่นักลงทุนต้องห้ามพลาด!

 อย่าพลาด! คลิปวิดิโอสรุปกองทุน PRINCIPAL GOPP 

กองทุน Principal Gopp คืออะไร

รายละเอียดกองทุน 

ชื่อย่อกองทุน :  PRINCIPAL GOPP-A

ระดับความเสี่ยง : 6 (เสี่ยงสูง)

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 23 พฤษภาคม 2560

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ :  5,000 ล้านบาท

นโยบายเงินปันผล :  ไม่มี

“กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ (PRINCIPAL GOPP)” เป็น กองทุนที่ลงทุน ในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว หรือทั่วไปจะเรียกว่า Feeder Fund โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นธุรกิจคุณภาพดีทั่วโลกที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ในกระแสโลกาภิวัตน์และได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ COVID19

กลยุทธ์การลงทุน Principal Gopp

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักของกองทุน PRINCIPAL GOPP คือ ลงทุนในธุรกิจที่มีคุณภาพดีและมีศักยภาพในการ แข่งขันสูงทั่วโลก ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์มีโอกาสเติบโตได้ดีในกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งในกลุ่ม Tech และ Non-Tech จำนวน 20 – 30 บริษัท ภายใต้แนวคิด Disruptor และ Survivor ทำให้ธุรกิจส่วน ใหญ่ที่ลงทุนจึง มีลักษณะเป็นธุรกิจประเภท ‘SaaS (Software as a Service)’ หรือ ธุรกิจประเภท ‘Platform’ ต่าง ๆ และนอกจากนี้  กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอลออพพอร์ททูนิตี้ A ยังได้มีการลงทุนในสินค้ากลุ่มอื่นๆ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค, เครื่องมือแพทย์, E-Commerce, Logistic, On-line Education ฯลฯ ให้เข้ากับยุคที่เราต้องเผชิญกับโรคระบาดอีกด้วย

ผลตอบแทนกองทุนในปี 2563

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอลออพพอร์ททูนิตี้ อยู่ที่ 52.91% ดีกว่าดัชนีเปรียบเทียบที่ 18.56%

บ.Amazon Zoom ธุรกิจคุณภาพดีในปี 2021

ตัวอย่างกลุ่มธุรกิจดังกล่าวได้แก่

• เทคโนโลยีที่ได้รับประโยชน์โดยตรงในโลกยุคโลกาภิวัตน์ อย่างบริษัท Amazon เจ้าของ e-commerce platform รายใหญ่ของโลก ที่สามารถขยาย โอกาสเข้าลงทุนในธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีอื่น ๆ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง

• ธุรกิจที่เน้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จำหน่าย และลดต้นทุน อย่างบริษัท DSV ธุรกิจขนส่งที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงระหว่างเจา้ของยานพาหนะขนส่ง และลูกค้าที่ต้องการกระจายสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ระบบเศรษฐกิจ

• ธุรกิจอื่นๆ ที่ปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง อย่าง Hermes ผู้ผลิตเครื่องหนังที่ใช้สำหรับการขี่ม้า ที่ผันตัวเองมาทำเครื่องหนังและกระเป๋า Hi-end สุดพิเศษที่ต้องต่อคิวซื้อกันทั่วโลก และ Foshan Haitian ผู้ผลิตเครื่องปรุงในจีน สินค้าเด่นคือซีอิ๊วที่มรีสชาติเป็นเอกลักษณ์ อยู่คู่ครัวจีนมาอย่างยาวนาน และไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากกระแสโลกาภิวัตน์

ผลตอบแทนย้อนหลัง กองทุนเปิดพรินซิเพิล

ผลตอบแทนที่โดดเด่น กองทุน PRINCIPAL GOPP นับเป็นกองทุนรวมกองแรกและกองทุนเดียวในประเทศไทย ที่เข้าลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Funds เป็นกองทุนหลัก เน้นคัดเลือกบริษัทที่มีคุณภาพดี มีความสามารถปรับตัวสูง มีขีดความสามารถการแข่งขันและแนวโน้มเติบโตได้ดี ตลอดจนดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยผลตอบแทนในช่วง 3 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 21.84% ต่อปี ดีกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI Country World Index ที่สามารถสร้างผลตอบแทนในช่วงเดียวกัน 7.76%  

Tips: ถึงแม้ PRINCIPAL GOPP มีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อที่  1,000  บาท แต่อย่างไรก็ตาม “การลงทุนในจำนวนเงินที่มากขึ้นตั้งแต่วันนี้ ยิ่งทำให้เงินงอกเงยเร็วขึ้น”

อธิบายให้เห็นภาพมากขึ้น หากนักลงทุนลงทุนกองทุน PRINCIPAL GOPP จำนวน 5,000 บาท ตั้งแต่ปี  2020 และกองทุน RPINCIPAL ทำผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีได้ 44.38% ตอนนี้เงิน 5,000 บาทในพอร์ตการลงทุนของคุณ จะกลายเป็นประมาณ  7,219 บาท จะเห็นได้ว่าแค่ปล่อยให้เงินทำงานแทนเราตลอด 1  ปี ก็ทำให้เงินงอกเงยได้อย่างไม่น่าเชื่อ

คำเตือน- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

– ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

แหล่งที่มา: เนื้อหาและภาพประกอบจากบลจ.พรินซิเพิล

ซื้อกองทุนกับบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัดปลอดภัยหรือไม่ (กองทุน)

กองทุนรวมโดยบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด คือ บริการซื้อขายกองทุนรวม ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดบัญชีลงทุนได้ง่ายๆ ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยไม่ต้องใช้เอกสารให้ยุ่งยาก (Paperless) และลูกค้าสามารถซื้อ-ขาย กองทุนได้หลายบลจ. ซึ่งปลอดภัยแน่นอน เพราะเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน(กองทุน)ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง นอกจากนั้น ชื่อบัญชียังเป็นของลูกค้าเอง (Non Omnibus)

ข้อดีของการซื้อกองทุนผ่านบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด 

  • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทุกที ตลอด24 ชั่วโมง และดูพอร์ตการลงทุนได้ตลอดเวลา
  • ค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขายเท่ากับซื้อตรงกับ บลจ.
  • เงินจากการขายกองทุนจะเข้าที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท