อยากให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม ต้องทำยังไง?

เป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นแผนการออมก็ย่อมต้องต่างกัน เพราะแต่ละคนต่างก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นอายุ ประสบการณ์ ความรู้ ฐานะการเงิน และระดับความเสี่ยงที่รับได้ ฯลฯ แต่มีหนึ่งข้อปฏิบัติที่ทุกคนต้องใส่ไว้ในแผนการออมของตัวเองก่อน ถึงจะไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้สำเร็จ นั้นคือ วินัยการออม

สำหรับคนที่ยังคิดไม่ออกว่าตัวเองเหมาะกับการออมและลงทุนแบบไหน เพื่อให้มีแนวทางเลือกสินทรัพย์ลงทุนที่มีความเป็นไปได้และเหมาะกับตนเองมากที่สุดมาเริ่มต้น ศึกษาวิธีการทำให้เงินลงทุนก้อนน้อยๆของเราได้เติบโตเป็นเงินก้อนโตกันเลยดีกว่า

การออกแบบแผนการออมที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง กำหนดจำนวนเงินที่ต้องออมต่อเดือน และระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย รวมถึงต้องเตรียมแผนสำรองเผื่อไว้ในกรณีที่ลงมือทำตามแผนแล้วเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน  เมื่อมีแผนทั้งเชิงรุกและเชิงรับแบบนี้แล้วก็ไม่มีทางไปไม่ถึงเป้าหมายได้แน่นอน

แหล่งที่มา : ภาพประกอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย