สมัครทรูมันนี่วอลเล็ทโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ และติดตั้งบนอุปกรณ์ (โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเบล็ท) ของท่านเท่านั้น
อัพเดท ทรูมันนี่วอลเล็ทแอพ ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ
ไม่ให้ password, PIN และ/หรือ OTP กับผู้ใด
ไม่เข้าใช้งาน (log-in) ทรูมันนี่ วอลเล็ท บนอุปกรณ์(โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเบล็ท) ของผู้อื่น
หาก SIM ที่ใช้ในการสมัคร ทรูมันนี่ วอลเล็ท หาย ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile operator) เพื่อระงับ/ยกเลิก SIM และขอออก SIM ใหม่
กรณียกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ที่สมัคร ทรูมันนี่ วอลเล็ท ไว้ กรุณาติดต่อ TrueMoney Customer Care ผ่าน live chat หรือ call center 1240 ทุกครั้ง
กรณีต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ ที่ติดตั้งแอพ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ควรยกเลิกการติดตั้ง (uninstall) แอพทรูมันนี่วอลเล็ท ก่อนเสมอ
หากท่านต้องการความช่วยเหลือ เกี่ยวกับแอพ ทรูมันนี่ วอลเล็ท กรุณาติดต่อ TrueMoney Customer Care ผ่าน live chat or Call Center 1240