อยากขออนุมัติวงเงิน
ต้องทำอย่างไร?
ใครขออนุมัติวงเงินได้บ้าง?

ขออนุมัติวงเงินง่ายๆ
ใน 5 ขั้นตอน

1. ทำการติดต่อขออนุมัติวงเงินที่ทรูช็อป
ใกล้บ้านคุณพร้อมบัตรประชาชน

2. ยืนยันตัวตนกับ
เจ้าหน้าที่ทรู

3. กรอกข้อมูลเบื้องต้นและ
ทำการยินยอมเงื่อนไขบนแอปพลิเคชัน

4. ร้านค้าจะได้รับผลการอนุมัติสินเชื่อ ผ่าน SMS

5. ร้านค้าทำการเบิกเงินสดจากวงเงินสินเชื่อ
ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

บริการยืมก่อนจ่ายทีหลัง สำหรับร้านค้าทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์

คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการสมัคร

  • เป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติ และมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  • ผู้สมัครมีสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
  • มีรายการรับชำระผ่านคิวอาร์โค้ด และ/หรือพร้อมเพย์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  • มียอดรายการรับชำระ ย้อนหลัง 3 เดือนรวมกันไม่น้อยกว่า 15,000 บาท
  • สามารถกู้ได้ สูงสุด 10,000 บาท ต่อร้านค้า ต่อบัตรประชาชน
  • พิเศษดอกเบี้ย 0% เฉพาะเดือนแรกของทุกการเบิกใช้สินเชื่อ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 24% ต่อปี
  • วงเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด
  • หากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีการสมัคร และรายละเอียดของสินเชื่อ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ โทร 1240 กด 3
คำถามที่พบบ่อย
Micro credit บริการยืมก่อน คืนทีหลัง โดย แอสเซนด์ นาโน เป็นวงเงินสินเชื่อขนาดเล็ก ทั้งนี้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัท เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว วงเงินจะถูกโอนเข้าบัญชี ทรูมันนี่วอลเล็ท ลูกค้าสามารถเบิกเงินสดผ่านแดชบอร์ด (Dashboard) ของ Micro credit ได้ทันที
1. เป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติ และมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
2. ผู้สมัครมีสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
3. มีรายการรับชำระผ่านคิวอาร์โค้ด และ/หรือพร้อมเพย์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
4. มียอดรายการรับชำระ ย้อนหลัง 3 เดือนรวมกันไม่น้อยกว่า 15,000 บาท
ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จะต้องรับชำระผ่านคิวอาร์โค้ด และ/หรือพร้อมเพย์ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน โดยจะต้องมียอดรับชำระรวมกันไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ถึงจะได้สิทธิประโยชน์ Micro Credit

ร้านค้าที่เข้าข่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับข้อความ SMS ดังนี้ “คุณได้รับสิทธิ์ ยืมก่อนคืนทีหลังจาก Micro Credit วงเงินสูงสุด 10,000 บาท เพื่อรับสิทธิ์โปรดนำบัตรประชาชนติดต่อทรูช็อปฯ ก่อน (วันสิ้นเดือน) เพิ่มเติม

ภายในเดือนที่ได้รับข้อความ SMS เช่น ได้รับข้อความ SMS วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2564 ร้านค้าจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ที่ True Shop ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หากเลยกำหนดวันในการยืนยันรับสิทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิประโยชน์ในเดือนดังกล่าว
กรณีที่ลูกค้าเป็นลูกค้ารายเดือนของทรู และ เป็นร้านค้าทรู สามร์ต เมอร์ชันต์ตามเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิ์ Micro Credit บริษัทจะพิจารณาอนุมัติวงเงินโดยใช้เกณฑ์ของยอดใช้งานที่มากที่สุด เช่น นาย A เป็นลูกค้าทรู รายเดือน และ เป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ทีได้รับสิทธิ์ micro credit แต่นาย A มียอดใช้งานทรู รายเดือนมากกว่ายอดที่ได้รับจาก ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ กรณีนี้ บริษัทจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาวงเงินของลูกค้าทรู รายเดือน เนื่องจากมียอดใช้งานมากกว่า
กรณีร้านค้าทรู สามร์ต เมอร์ชันต์ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าทรู เพียงแค่ลูกค้าทำตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ micro credit
ตามข้อกำหนดเงื่อนไข ลูกค้าจะสามารถกู้เงินได้สูงสุดเพียง 10,000 บาท จะไม่สามารถขยายวงเงินเพิ่มได้
ลูกค้าที่สนใจสมัคร Micro Credit สามารถสมัครได้ ณ สาขาทรูชอป
การสมัคร Micro Credit ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกัน
ลูกค้าแต่ละคน จะได้รับวงเงินไม่เท่ากัน เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินเป็นไปตามนโยบาย และเงื่อนไขของบริษัทฯ
วงเงินสูงสุด 10,000 บาท
สามารถทราบผลการพิจารณาภายใน 5 นาที
สามารถชำระเงินคืนผ่าน dashboard หรือ ชำระผ่าน bill payment

เมื่อถึงรอบการชำระ จะมีการส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือน พร้อมทั้งส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล ของลูกค้า

ลูกค้ามีบิลคงค้างกับ ascend nano ลูกค้าจะต้องทำการชำระบิลคงค้างให้เรียบร้อยก่อนจะสามารถใช้งานได้

สามารถติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด โทร 1240 กด 3
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 20.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 20.00 น.
ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

ไมโครเครดิต

บิลทั้งหมด

แนะนำร้านค้าที่รับชำระผ่าน
QR True Point&Pay

เปิดบัญชีออมทรัพย์
KKP Start Saving

สมัคร ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์