ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ - iShip

การลงทะเบียน iShip

1. กดเลือก <b>สร้างบัญชีใหม่</b>
2. กรอกข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียด กรอกรหัสยืนยัน จากนั้นกด <b>สมัครสมาชิก</b>
3. ลงทะเบียนสำเร็จ

การใช้คูปองใน iShip

1. เข้าสู่ระบบ กดเลือกเมนู <b>แจ้งเติมเงิน</b>
2. กดเลือกเมนู <b>ใช้คูปอง</b> กรอกรหัสที่ได้รับ แล้วกด <b>ยืนยัน</b>
3. ตรวจสอบจำนวนเครดิต ที่เมนู <b>ประวัติการเติม</b>

รายการส่งเสริมการขาย
ร้านค้าออนไลน์ส่งพัสดุคุ้ม สบายทั่วไทย ผ่าน iShip รับฟรีคูปองส่วนลด 50 เครดิต

ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของรางวัล
รับคูปองแทนเครดิต 50 เครดิต เมื่อสมัครสมาชิกระบบบริการ iShip และยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน 

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ร้านค้าออนไลน์ส่งพัสดุคุ้ม สบายทั่วไทย ผ่าน iShip รับฟรีคูปองส่วนลด 50 เครดิต” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดของระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดของรางวัล รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ไอชิพ จำกัด (“บริษัท”)
  2. จำกัดสิทธิการรับคูปองแทนเครดิต 50 บาท /บัญชีผู้ใช้ จำกัด 100 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  3. คูปองแทนเครดิตนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือถอนออกจากระบบ หรือสิ่งอื่นได้
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @iship หรือโทร.09-8576-8919