รายการส่งเสริมการขาย :

แคมเปญคืนเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคารสำหรับร้านค้า

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย:
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืนได้แก่ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติจากการทางทรูมันนี่แล้วเท่านั้นโดยจำกัดสิทธิ์เฉพาะร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติจากการทางทรูมันนี่ได้เงินคืน จำนวน 20 บาท เมื่อทำการโอนเงินจาก ทรูมันนี่ วอลเล็ท ออกไปบัญชีธนาคาร 100 ครั้งต่อเดือน (ร้านค้าจะได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมการโอนจำนวน 15 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และจะเปลี่ยนเป็น 20 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป )

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะร้านค้าที่มีคุณสมบัติและทำตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

รายละเอียดและเงื่อนไข:

  1. รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้นโดยบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด (“บริษัท”) รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน ได้แก่ ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติจากการทางทรูมันนี่แล้วเท่านั้น
  2. ร้านค้าจะได้เงินคืน เมื่อทำการโอนเงินออกธนาคารภายในทรูมันนี่แอพลิเคชัน ทันที จำนวน 20 บาท ต่อครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป (สำหรับอัตราคืนค่าธรรมเนียมเดิมของบริการ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจำนวน 15 บาท ต่อรายการนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินวันสุดท้ายวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และปรับเป็นคืนเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 20 บาท ต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)
  3. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านค้าที่ผูกบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท สมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไขและมีการทำรายการสำเร็จแล้วเท่านั้น โดยจำกัดสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนต่อครั้ง 20 บาท สูงสุด 100 ครั้งต่อเดือนปฏิทิน
  4. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าผู้มีสิทธิ์ได้กระทำการทุจริตหรือกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ ดำเนินการตามเงื่อนไขใดๆของรายการฯ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลทันทีหรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
  5. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆได้และหากมีกรณีพิพาทให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติสิ้นสุด

วิธีการโอนเงินออก

1. เข้าเมนู <strong>โอนเงิน</strong>
2. กดเลือก <strong>โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร</strong>
3. เลือก <strong>ธนาคารปลายทาง</strong>ที่ต้องการโอน <strong>ใส่เลขที่บัญชี และจำนวนเงิน</strong> (ค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อการทำรายการ)
4. กดปุ่ม <strong>ยืนยันการโอนเงิน</strong><br>(โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้รับภายใน 2 ชม.)
5. ใส่รหัส <strong>OTP</strong> ที่ได้รับทางข้อความ
6. คุณได้ทำการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารสำเร็จแล้ว

*เงินเข้าบัญชีธนาคารใน 1 ชม. ระหว่างเวลา 02.00 – 23.00 น. ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
คืนเงินค่าธรรมเนียม 20 บาท ต่อครั้ง สูงสุด 100 ครั้งต่อเดือน
สำหรับร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติต้องการโอนเงินออกบัญชีธนาคาร ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2566