จองที่พัก Agoda
จองที่พัก Agoda

รับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมผ่านทาง www.agoda.com/wecard และชำระเงินด้วย บัตร TrueMoney WeCard

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ระยะเวลาการจองวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 – และ เข้าพักระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 30มิถุนายน 2564 เท่านั้น

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
จองโรงแรมผ่านทาง www.agoda.com/wecard และชำระเงินด้วย บัตร TrueMoney WeCard*

ส่วนลด
รับส่วนลดอัตโนมัติ 8% ของยอดชำระค่าห้องโรงแรมเท่านั้น (ไม่รวมถึงค่าเซอร์วิสชาร์จ10% และค่าภาษี 7%)

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
“รับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมผ่านทาง www.agoda.com/wecard และชำระเงินด้วย บัตรTrueMoney WeCard” (“รายการส่งเสริมการขาย”)
ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, ส่วนลด และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. ส่วนลดเพิ่ม 8% นี้ เฉพาะการจองโรงแรมทั่วโลกที่ร่วมรายการด้วยบัตร TrueMoney WeCard ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 – และ เข้าพักระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 30มิถุนายน 2564 เท่านั้น
3. สำหรับการจองโรงแรมทั้งในและนอกประเทศไทยด้วย TrueMoney WeCard จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3.5% จากค่าใช่จ่ายยอดรวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงแรมที่ร่วมรายการกำหนด
4. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วม เฉพาะโรงแรมที่กำหนดโดยโรงแรมจะมีสัญลักษณ์ “PROMOTION ELIGIBLE / โปรโมชั่น” เมื่อสำรองห้องพักและชำระเงินผ่านเว็ปไซต์
www.agoda.com/wecard เท่านั้น (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) ซึ่งโรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้จะแสดงข้อความ WeCard discount ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่หมายเลขบัตรเครดิต WeCard ที่ถูกต้องแล้ว
5. ส่วนลดในรายการนี้ ไม่รวมถึงโรงแรมประเภทที่ชำระค่าที่พักในภายหลัง ได้แก่การชำระเมื่อถึงที่โรงแรมหรือเมื่อ check-out ออกจากโรงแรม (post-pay)
6. ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
7. ส่วนลดเพิ่มนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
8. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น รายการส่งเสริมการขายอื่น สินค้าลดราคา และสินค้ากำหนดราคาตายตัวได้ (นอกจากได้ระบุไว้เป็นพิเศษ)
9. WeCard และ Agoda ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. การใช้สิทธิรับบริการรายการส่งเสริมการขายของผู้ถือบัตรเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ WeCard และ Agoda ในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ WeCard และ Agoda ถือเป็นที่สุด
11. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.agoda.com/info/agoda_faq.html

วิธีการจองโรงแรมใน agoda
1. เข้า https://www.agoda.com/wecard
2. เลือกที่ร่วมโปรโมชั่นและใส่วันที่ ต้องการเข้าพัก
3. เลือกวิธีการชำระเงิน Visa / MasterCard / JCB / Amex และกรอก ข้อมูลบัตรให้เรียบร้อย
4. กดยืนยันเพื่อจองโรงแรม ท่านจะได้รับ ส่วนลด 8% อัตโนมัติ โดยไม่ต้องกรอกโค้ดส่วนลดใดๆ