อัตราค่าธรรมเนียมที่สำคัญ

บนแอปทรูมันนี่

บริการบนทรูมันนี่
ผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้ใช้งานที่ทำราย
การเกินกำหนด
การเติมเงิน ครั้งที่ 1-20
(ต่อเดือน)
ครั้งที่ 21
เป็นต้นไป

(ต่อเดือน)
 • ตู้เติมเงินทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป และ MRT
 • ธนาคาร
 • ร้านค้า
 • ตู้เติมเงิน
5 บาท
ต่อรายการ
 • บัญชีออมทรัพย์ KKP Start Saving

*หากมีการเติมเงินจากช่องทางธนาคารอื่น/ ร้านค้า/ตู้เติมเงิน ครบ 20 ครั้ง มีค่าธรรมเนียม 5 บาทต่อรายการ

การรับเงินโอน / การโอนเงิน ครั้งที่ 1-100
(ต่อเดือน)
ครั้งที่ 101
เป็นต้นไป

(ต่อเดือน)
 • (ผู้รับเงินโอน)
  จากบัญชีทรูมันนี่**

  • บริการ Pay Me รับโอน จ่ายผ่านลิงก์ หรือ QR
  • บริการ P2P โอนเงินระหว่างบัญชีทรูมันนี่ ของตัวเอง
  • การรับเงินจากซองของขวัญหรืออั่งเปา
2.9% ของจำนวนรับเงินโอน
(ไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ)
 • (ผู้โอนเงิน) ไปบัญชีทรูมันนี่
 • (ผู้โอนเงิน) ไปบัญชี KKP Start Saving
 • (ผู้โอนเงิน) ไปบัญชีธนาคาร
20 บาท ต่อรายการ
 • การชำระบิล
 • การเติมค่าโทร / แพ็กเน็ตเสริม TrueMove H
 • การซื้อบัตรเงินสดทรูมันนี่ / สินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ / สินค้าบน App Store / Play Store

**ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป จะทำการปรับค่าธรรมเนียมผู้ที่มีรายการรับเงินโอนจากบัญชีทรูมันนี่ รวมถึงการรับเงินจากซองของขวัญ ตั้งแต่รายการที่ 101 เป็นต้นไป ของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียมการรับเงินโอนรายการละ 2.9% ของจำนวนรับเงินโอน (ไม่เกิน 10 บาท ต่อรายการ ทั้งนี้ขึ้นเดือนใหม่จะนับจำนวนรายการเป็นของเดือนใหม่)

การใช้ทรูมันนี่ สแกน QR ของธนาคาร ครั้งที่ 1-30
(ต่อเดือน)
ครั้งที่ 31 เป็นต้นไป
(ต่อเดือน)
โอนเงินไปบัญชีธนาคารบุคคลธรรมดา ผ่านการสแกน QR เมื่อทำรายการโอนเงินผ่านการสแกน QR จำนวน 1-30 ครั้ง ต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และครั้งที่ 31 ขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียม 25 บาท ต่อรายการ
จ่ายเงินให้กับบัญชีร้านค้า/ผู้ประกอบการนิติบุคคล ผ่านการสแกน QR ธนาคาร
สินเชื่อของบริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด
สินเชื่อ Pay Next (เพย์ เน็กซ์)/ สินเชื่อ Pay Next Extra (เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า)/ สินเชื่อ Micro Credit (บริการยืมก่อน คืนทีหลัง)
 • เปิดบัญชี
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ค่าธรรมเนียมรายปี
 • ใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ
 • การเติมเงินด้วยการเบิกเงินสดเข้าบัญชีทรูมันนี่**
  (ค่าธรรมเนียมจะถูกหักชำระจากเงินในบัญชีทรูมันนี่โดยอัตโนมัติหลังการเบิกเงินสด)
 • ไม่เกิน 3,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 30 บาท ต่อรายการ
 • 3,100 – 6,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 60 บาท ต่อรายการ
 • 6,100-10,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 90 บาท ต่อรายการ
 • 10,100-20,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 120 บาท ต่อรายการ
 • 20,100 – 30,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อรายการ
 • 30,000 บาทขึ้นไป มีค่าธรรมเนียม 300 บาท ต่อรายการ

** สำหรับค่าธรรมเนียมการเติมเงินด้วยการเบิกเงินสดเข้าบัญชีทรูมันนี่ มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

บริการออมทรัพย์ KKP Start Saving บนแอปทรูมันนี่
 • เปิดและใช้บัญชี KKP Start Saving
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ค่าธรรมเนียมรายปี
 • โอนไปบัญชีธนาคารอื่น*
 • โอนไปบัญชีพร้อมเพย์*
*
*หากทำรายการโอนเงินเกิน 50 ครั้ง ต่อเดือน มีค่าธรรมเนียม 2 บาท ต่อรายการ
 • โอนไปบัญชีทรูมันนี่

*แจ้งประกาศ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรแจ้งเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
เมื่อทำรายการโอนเงินจากบัญชี KKP Start Saving ไปบัญชีธนาคารอื่น และบัญชีพร้อมเพย์ จำนวน 1-50 รายการ ต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และตั้งแต่รายการที่ 51 เป็นต้นไป ของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 2 บาท ต่อรายการ (ไม่รวมการโอนเงินไปบัญชีทรูมันนี่) โดยจะมีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ใช้งานบัตร TrueMoney Mastercard
/ True Mastercard
 • เปิดใช้งานบัตร
 • ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี
 • ซื้อบัตร True Mastercard ประเภทจัดจำหน่าย (เช่น True White Card)
 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่/ทดแทนบัตร True Mastercard ทุกประเภท
69 บาท ต่อบัตร

*การใช้บริการต่างๆผ่านช่องทางอื่นๆ อาจจะมีค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการแจ้งให้ทราบ ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

สามารถตรวจสอบ
จำนวนรายการได้ที่นี่

ตรวจสอบจำนวน
รายการเติมเงิน

ตรวจสอบจำนวน
รายการรับเงินโอน

ตรวจสอบจำนวน
รายการสแกน QR โอนเงิน
ไปบัญชีธนาคาร