จ่ายเบี้ยเพียง 5 ปี
คุ้มครองยาว 10 ปี
รับเงินคืน 350%
ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีที่ 10
ลดหย่อนภาษี
สูงสุด 100,000 บาท
เงินทอง ต้องวางแผน ให้ Easy E-SAVE 10/5
เป็นตัวช่วยในการออมเงินระยะกลางอย่างมีวินัย
พร้อมรับผลเงินคืน 350% ณ สิ้นปีที่ 10
ซื้อออนไลน์ง่าย
จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน
20 – 65 ปี

จ่ายเบี้ยสั้นๆ
5 ปี คุ้มครอง 10 ปี

เลือกเบี้ยประกัน
ต่อปีได้อิสระ
20,000 – 400,000 บาท

รับเงินคืน 4%
ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีที่ 1-5

รับเงินคืน 5%
ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีที่ 6-9

รับเงินคืน 350%
ของทุนประกันภัย
ณ สิ้นปีที่ 10

คุ้มครองโดย ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

กรณีเสียชีวิต รับ 100%
ของทุนประกันภัย
หรือค่าเบี้ยฯ ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ผลประโยชน์และความคุ้มครองโดยย่อ

กราฟผลประโยชน์
  • ชำระเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี

*พิเศษ!! รับส่วนลดเบี้ยประกันตลอด 5 ปี
เพื่อให้คุณได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

เมื่อสมัครและชำระเบี้ย ฯ
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรโมชันพิเศษ
ลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ท

ใบสรุปสาระสำคัญ
.

คำถามที่พบบ่อย

บุคคลที่มีอายุตั้งแต่อายุ 20 ปี – 65 ปี ที่ต้องการเก็บออมเงินระยะกลางอย่างมีแบบแผน โดยสามารถเลือกเบี้ยประกันต่อปีได้อย่างอิสระ โดยชำระเบี้ย 5 ปี พร้อมรับเงินคืน 350% ณ สิ้นปีที่ 10 และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขกำหนดของกรมสรรพากร

เลือกซื้อออนไลน์ได้ง่ายๆ เบี้ยเริ่มต้นปีละ 20,000 – 400,000 บาท โดยสามารถเลือกปรับเพิ่มเบี้ย ครั้งละ 1,000 บาท
  1. บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต VISA หรือ Master Card
  2. สแกน QR CODE เพื่อชำระผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile Banking

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย พร้อมกรมธรรม์ประกันภัยให้ทางไปรษณีย์

ซื้อออนไลน์