เลิฟเลย โปรนี้!!
จ่ายบิลทรู 50 บาท รับเงินคืน 10 บาท

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าจ่ายบิลทรูผ่านทรู มันนี่ วอลเล็ท
จ่ายต่ำเพียง 50 บาทขึ้นไป รับเงินคืน 10 บาท!!

ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 ธันวาคม 2563

*สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ได้รับ SMS จากแคมเปญนี้เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เลิฟเลย โปรนี้!! จ่ายบิลทรู 50 บาท รับเงินคืน 10 บาท

รายการส่งเสริมการขาย:
1. ลูกค้าจ่ายบิลทรูผ่านทรู มันนี่ วอลเล็ท ที่ช่องทาง แอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True iService / True ID และเลือกจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น เมื่อชำระบิลทรูขั้นต่ำ 50 บาทขึ้นไป รับเงินคืนจำนวน 10 บาท ทันที รับสิทธิ์ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ได้รับ SMS จากแคมเปญนี้เท่านั้น

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 ธันวาคม 2563

รางวัลและเงื่อนไขการให้รางวัล
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “เลิฟเลย โปรนี้!! จ่ายบิลทรู 50 บาท รับเงินคืน 10 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้

2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย “เลิฟเลย โปรนี้!! จ่ายบิลทรู 50 บาท รับเงินคืน 10 บาท” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ลูกค้าที่สมัครบริการและชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับเงินคืน ดังนี้
1. รับเงินคืนจำนวน 10 บาท เมื่อชำระบิลทรูขั้นต่ำ 50 บาทขึ้นไป ทันที รับสิทธิ์ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ได้รับ SMS จากแคมเปญนี้เท่านั้น

5. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใดๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับเงินคืนจากแคมเปญ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือ อายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืนเงินรางวัล รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

6. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้

7. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

จ่ายบิลทรู