จ่ายบิลทรูออนไลน์ ผ่านทรูมันนี่ ครั้งแรก
รับไปจุกๆ 100 ทรูพอยท์!!

จ่ายบิลทรูออนไลน์ ขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป
ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก รับ 100 ทรูพอยท์!!

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

รับสิทธิ์ 100 ทรูพอยท์ ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
(พอยท์จะได้รับภายใน 15 วันทำการ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
จ่ายบิลทรูออนไลน์ ผ่านทรูมันนี่ ครั้งแรก รับไปจุกๆ 100 ทรูพอยท์!!

สิทธิพิเศษ:

สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากทรูออนไลน์ หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากทรูออนไลน์ร่วมกับบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกของทรูวิชั่นส์และโทรศัพท์เคลื่อนที่จากทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดาแบบรายเดือน ที่ชำระค่าบริการขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก รับ 100 ทรูพอยท์
*สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท ด้วยเบอร์ทรูมูฟ เอช เท่านั้น
*รับสิทธิ์ 100 ทรูพอยท์ ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 15 วันทำการ)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย:
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากทรูออนไลน์ หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากทรูออนไลน์ร่วมกับบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกของทรูวิชั่นส์และโทรศัพท์เคลื่อนที่จากทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดาแบบรายเดือน ที่ชำระค่าบริการผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. รับ 100 ทรูพอยท์

1) เมื่อลูกค้าชำระค่าบริการรายเดือนทรูออนไลน์ ตั้งแต่ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ขึ้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรกเท่านั้น
2) ลูกค้าจะได้รับ 100 ทรูพอยท์ สำหรับลูกค้าทรูมันนี่ ที่สมัครโดยใช้ระบบทรูมูฟ เอช (ในนามบุคคลธรรมดา) เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
3) คะแนนทรูพอยท์จะถูกโอนเข้า ตามหมายเลขบัตรประชาชนเจ้าของบัญชีทรูมันนี่  โดยจะได้รับทรูพอยท์ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันชำระค่าบริการรายเดือนทรูออนไลน์ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท สำเร็จ
4) ผู้ใช้บริการสามารถรับทรูพอยท์ผ่านบัญชีทรูไอดีเท่านั้น หากผู้ใช้บริการยังไม่มีบัญชีทรูไอดี    ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องสมัครบัญชีทรูไอดีก่อนการขอรับสิทธิพิเศษข้างต้น ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนทรูพอยท์เข้าบัญชีทรูยูภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากชำระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย เสร็จสมบูรณ์ การใช้ทรูพอยท์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ “ทรูยู”

3. ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิพิเศษตามส่งเสริมการขายนี้ได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
4. ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิพิเศษข้างต้นได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น
5. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ของสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่เหมาะสม
6. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

จ่ายบิลทรู