คุ้มทุกบิล ฟินทุกเดือน
รับทรูพอยท์ X2

สิทธิพิเศษ: รับทรูพอยท์ x2 เมื่อจ่ายบิลทรูช่องทาง แอปพลิเคชั่น
TrueMoney Wallet / True i-service / True ID ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564

– รับ 1 TruePoint จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
(พอยท์จะได้รับภายใน 1 วันทำการ)
– รับเพิ่มอีก 1 TruePoint จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
(พอยท์จะได้รับภายใน 7 วันทำการ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
คุ้มทุกบิล ฟินทุกเดือน รับทรูพอยท์ x2

สิทธิพิเศษ:
รับทรูพอยท์ x2 เมื่อจ่ายบิลทรูช่องทาง แอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True i-service / True ID ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น

รายการส่งเสริมการขาย:
1. รับ 1 TruePoint จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 1 วันทำการ)
2. รับเพิ่มอีก 1 TruePoint จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 7 วันทำการ)

เมื่อจ่ายบิลทรูผ่านทรู มันนี่ วอลเล็ท ลูกค้าจะได้รับ TruePoint ที่เพิ่มในข้อ 2 สูงสุด 50 TruePoint / บัตรประชาชน / 1 เดือน โดยพอยท์จะรวมกับจากชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย:
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
จ่ายบิลทรู ผ่านช่องทางทรู มันนี่

รางวัลและเงื่อนไขการใช้รางวัล:
1. รับ 1 TruePoint จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 1 วันทำการ)
2. รับเพิ่มอีก 1 TruePoint จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน(พอยท์จะได้รับภายใน 7 วันทำการ)

เมื่อจ่ายบิลทรูผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท สำหรับลูกค้าทรูมันนี่ที่ใช้ระบบทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดา เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:

 1. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint สำหรับการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ผ่าน แอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True i-service / True ID ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 2. สำหรับลูกค้าทรูมันนี่ ที่ใช้ระบบทรูมูฟ เอช เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 3. สำหรับผู้ที่ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู แอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True i-service / True ID ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับคะแนนสะสม ดังนี้
  1. รับ 1 TruePoint จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 1 วันทำการ)
  2. รับเพิ่มอีก 1 TruePoint จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 7 วันทำการ)
 4. ลูกค้าจะได้รับ TruePoint ที่เพิ่มในข้อ 3.2 สูงสุด 50 TruePoint / บัตรประชาชน / 1 เดือน โดยพอยท์จะรวมกับจากชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรูและอีซี่พาส
 5. ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขจะได้รับ TruePoint ภายใน 7 วันทำการถัดไป
 6. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 7. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิพิเศษในแคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ของบริษัทฯได้
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

จ่ายบิลทรูเลย