จอง agoda ไม่มี บัตร เครดิต
จอง โรงแรม agoda ไม่มี บัตร เครดิต

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับส่วนลด Agoda 8%

รายการส่งเสริมการขาย
รับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมผ่านทาง www.agoda.com/wecard และชำระเงินด้วย บัตร TrueMoney WeCard

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ระยะเวลาการจองวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561 – และ เข้าพักระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
จองโรงแรมผ่านทาง www.agoda.com/wecard และชำระเงินด้วย บัตร TrueMoney WeCard*

ส่วนลด
รับส่วนลดอัตโนมัติ 8% ของยอดชำระค่าห้องโรงแรมเท่านั้น (ไม่รวมถึงค่าเซอร์วิสชาร์จ10% และค่าภาษี 7%)

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมผ่านทาง www.agoda.com/wecard และชำระเงินด้วย บัตรTrueMoney WeCard” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, ส่วนลด และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. ส่วนลดเพิ่ม 8% นี้ เฉพาะการจองโรงแรมทั่วโลกที่ร่วมรายการด้วยบัตร TrueMoney WeCard ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561 –  และ เข้าพักระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น
3. สำหรับการจองโรงแรมนอกประเทศไทย TrueMoney WeCard จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2.5% จากค่าใช่จ่ายยอดรวม
4. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วม เฉพาะโรงแรมที่กำหนดโดยโรงแรมจะมีสัญลักษณ์ “PROMOTION ELIGIBLE / โปรโมชั่น” เมื่อสำรองห้องพักและชำระเงินผ่านเว็ปไซต์ www.agoda.com/wecard เท่านั้น (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) ซึ่งโรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้จะแสดงข้อความ WeCard discount ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่หมายเลขบัตรเครดิต WeCard ที่ถูกต้องแล้ว
5. ส่วนลดในรายการนี้ ไม่รวมถึงโรงแรมประเภทที่ชำระค่าที่พักในภายหลัง ได้แก่การชำระเมื่อถึงที่โรงแรมหรือเมื่อ check-out ออกจากโรงแรม (post-pay)
6. ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
7. ส่วนลดเพิ่มนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
8. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น รายการส่งเสริมการขายอื่น สินค้าลดราคา และสินค้ากำหนดราคาตายตัวได้ (นอกจากได้ระบุไว้เป็นพิเศษ)
9. WeCard และ Agoda ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. การใช้สิทธิรับบริการรายการส่งเสริมการขายของผู้ถือบัตรเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ WeCard และ Agoda ในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ WeCard และ Agoda ถือเป็นที่สุด
11. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.agoda.com/info/agoda_faq.html

step 1

ดาวน์โหลดแอป TrueMoney Wallet

ดาวน์โหลด true wallet

เปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard

agoda
1. เลือกเมนู “WeCard”
agoda thailand
2. กดสร้างบัตร “Virtual WeCard”
agoda bangkok
3. กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง และกด “Next”
agoda หัวหิน
4. พร้อมใช้งานบัตร TrueMoney WeCard
agoda พัทยา

เติมเงินเข้าแอป TrueMoney Wallet ก่อนเริ่มใช้งาน

agoda pattaya

+ หรืออีกหลายช่องทาง

วิธีการจองโรงแรมใน Agoda

ด้วยบัตร TrueMoney WeCard

agoda logo

1. ไปยัง www.agoda.com/wecard

agoda bangkok

2. เลือกสถานที่ หรือ โรงแรมที่ท่านต้องการ พร้อม ระบุวันเดินทาง

จองโรงแรม agoda

3. เมื่อชำระเงิน เลือกช่องทางการชำระเงินแบบ Credit Card ( Visa / MasterCard / JCB / Amex)

จองโรงแรม agoda wecard

4. กรอกข้อมูลบัตร TrueMoney WeCard เลขบัตร , ชื่อ , วันหมดอายุ และเลข CVV

(โดยสามารถดูข้อมูลได้จาก Virtual Card ใน TrueMoney Application)

5. กดยืนยันเพื่อจองโรงแรม ท่านจะได้รับส่วนลด 8% อัตโนมัติ
โดยไม่ต้องกรอกโค้ดส่วนลดใดๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Tags : ช้อปที่ Lazada , บัตรเดบิต ซื้อของออนไลน์ , ซื้อบัตร ttm