true-pointandpay2021-04-19T18:33:19+07:00

โปรโมชัน

วิธีชำระค่าบริการด้วยคิวอาร์โค้ด

วิธีชำระค่าบริการด้วยลิงก์ของทรูมันนี่

วิธีการยืนยันตัวตนก่อนใช้งาน

ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ
โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

บริการด้านร้านค้า
ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

สแกนจ่าย