pay-next-pay-later2022-06-27T16:03:55+07:00

เพย์ เน็กซ์ เงินติดมือ

วงเงิน ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง
ใช้ได้มากกว่า 200,000 จุดชำระเงินทั่วประเทศ
อนุมัติภายใน 5 นาที ไม่ขอเอกสาร

4 ข้อดีของ Pay Next เงินติดมือ

1. สมัครง่าย และ
อนุมัติไว ใน 5 นาที

2. ไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อจ่ายเต็มจำนวนใน 30 วัน

3. ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัคร
ไม่ขอสลิปเงินเดือน

4. เลือกผ่อนสบาย
สูงสุด 5 เดือน

โปรโมชันสำหรับลูกค้าใหม่

คุณสมบัติของลูกค้า
1. มีสัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี
2. ลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์

  • ทรู มันนี่ วอลเล็ท และ/หรือ
  • ทรู มูฟ เอช แบบรายเดือน และมีประวัติการใช้บริการทรู มาอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 90 วัน หรือ
  • ทรู มูฟ เอช แบบเติมเงิน

3. มีประวัติการใช้และการชำระค่าบริการและ/หรือสินค้ากับกลุ่มบริษัท และตรงตามเกณฑ์ของบริษัทฯ และไม่มีประวัติการถูกระงับหรือปฏิเสธการให้บริการโดยกลุ่มบริษัทของบริษัทฯ

* สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนด
** การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามการประเมินของบริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด

วิธีการชำระสินเชื่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม


1. คลิก ชำระสินเชื่อ
2. เลือก ชำระเต็มจำนวน


3. คลิก ชำระเงิน
(เติมเงินในทรู มันนี่ วอลเล็ม ตามจำนวนเงินที่จะชำระ)


4. ระบบชำระเงินคืน เรียบร้อย
(สามารถใช้วงเงินต่อได้ทันที)

ข้อแนะนำ
1. ลูกค้าเลือกจำนวนเดือนที่จะชำระ ได้ระหว่าง วันที่ 16 – 1 ของรอบบิลนั้นๆ (ต้องมียอดใช้วงเงินขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป)
2. กรณีลูกค้ามียอดใช้ขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป และลูกค้าไม่ได้เลือกในระยะเวลาผ่อนชำระในวันที่กำหนด ระบบจะดำเนินการเลือกจำนวนเดือนให้เป็น 5 เดือน โดยอัติโนมัติ


1. คลิก ชำระสินเชื่อ


2. เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ


3. เลือก จำนวนเดือนที่ต้องการผ่อนชำระ


4. ยืนยัน ระยะเวลาผ่อนชำระ
(ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งให้ครบถ้วน หากยืนยันแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขระยะเวลาผ่อนชำระได้)


5. รายละเอียดของการเลือกระยะเวลาผ่อนชำระ เป็นรายงวด


6. คลิก ชำระเงิน เพื่อชำระคืนสินเชื่อ


7. ชำระเงินคืนสินเชื่อ สำเร็จ
(หลังจากชำระเงินสำเร็จ วงเงินจะกลับคืนมาทันที ลูกค้าสามารถใช้วงเงินต่อได้ทันที)

ข้อแนะนำ
1. ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่ 1 สตางค์ ขึ้นไป
2. ลูกค้าสามารถปิดยอดจำนวนเงินที่จะชำระได้ผ่านรูปแบบการชำระเงินนี้


1. คลิก ชำระสินเชื่อ


2. เลือกจำนวนเงินที่จะชำระ


3. ลูกค้าคลิก ชำระเงิน


4. ชำระเงินสำเร็จ

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย
เงื่อนไขและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
กดเลย! รับวงเงินใน 5 นาที
กดเลย! รับวงเงินใน 5 นาที