9.9 วันเดียวเท่านั้น! รับส่วนลดทันที 150 บาท
เมื่อช้อปผ่าน ALL Online บน 7App ครบ 999 บ.ขึ้นไป กรอกโค้ด TMN99 และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
12.12 วันเดียวเท่านั้น! รับส่วนลดทันที 150 บาท เมื่อช้อปผ่าน ALL Online บน 7App ครบ 1,200 บ.ขึ้นไป กรอกโค้ด TMN12 และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

 ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : วันที่ 12 ธ.ค. 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
เลือกซื้อสินค้ากับ ALL Online ใน 7App ครบ 1,200 บาทขึ้นไป/บิล หลังหักส่วนลด “กรอกโค้ด TMN12” และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับส่วนลดทันที 150 บาท

*หมายเหตุ: 

 • จำกัด 1 สิทธิ์/คน/ระยะเวลาที่ร่วมรายการ
 • จำกัด 2,000 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาที่ร่วมรายการ
 • เฉพาะการซื้อสินค้ากับ ALL Online และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น
 • กรณียกเลิก Order และขอเงินคืน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกแต้มคืน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ในกรณีพิพาทคำตัดสินของทางบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเงื่อนไข :

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 12.12 วันเดียวเท่านั้น! รับส่วนลดทันที 150 บาท เมื่อช้อปผ่าน ALL Online บน 7App ครบ 1,200 บ.ขึ้นไป กรอกโค้ด TMN12 และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท(“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 3. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย“12.12 วันเดียวเท่านั้น! รับส่วนลดทันที 150 บาท เมื่อช้อปผ่าน ALL Online บน 7App ครบ 1,200 บ.ขึ้นไป กรอกโค้ด TMN12 และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  3.1 ลูกค้าเลือกซื้อสินค้ากับ ALL Online ใน 7App ครบ 1,200 บาทขึ้นไป/บิล หลังหักส่วนลด
  3.2 ลูกค้ากรอกโค้ด TMN12 และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับส่วนลดทันที 150 บาท
 4. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 6. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

All member ผ่าน 7App
ดาวน์โหลด 7App

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง 7-Eleven TH
2. ลงทะเบียน 7APP
3. กดสมัคร ALL member และกรอกข้อมูล<br>(หากไม่มีรหัสร้านสามารถข้ามได้)
4. สมัคร All Member สำเร็จ<br>กดปุ่มผูก TrueMoney Wallet
5. ผูก TrueMoney Wallet สำเร็จ<br>พร้อมใช้งานทันที
วิธีจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ 7-Eleven

ด้วยบาร์โค้ด ผ่าน 7App

1. เลือกเมนู “จ่ายเงิน” ที่หน้าหลัก

2. ให้ร้านค้าสแกนบาร์โค้ด เพื่อชำระเงิน

บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ใช้จ่ายที่ ร้านค้า

ช้อปเลย