สิทธิพิเศษต่อที่ 1

รับเงินคืน 15% ทันที (สูงสุดไม่เกิน 100 บาท) เมื่อทำการจ่ายบิลด้วยบัตรเครดิตครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet โดยบิลที่ร่วมรายการมีดังต่อไปนี้ครับ บิลค่าน้ำประปานครหลวง, ค่าไฟฟ้านครหลวง, ค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค ฟรีค่าธรรมเนียมทุกบิล จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2560

สิทธิพิเศษต่อที่ 2

สำหรับผู้ถือบัตร SCB

รับคะแนนสะสม SCB Rewards 2,000 คะแนน

Co – Promotion Program สำหรับ TrueMoney Wallet

สำหรับลูกค้าที่ทำการสมัครใช้บัตรเครดิต SCB ผูกกับ TrueMoney Wallet ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

 • พิเศษ ต่อที่ 1 รับคะแนนสะสม 2,000 คะแนน หรือ รับเครดิตเงินคืน 150 บาท (เฉพาะบัตร SCB Family Plus) ทันที
 • พิเศษ ต่อที่ 2 รับคะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า สำหรับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในเดือนถัดไป (ยกเว้นบัตร SCB Family Plus)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำการสมัครใช้บัตรเครดิต SCB ผูกกับ TrueMoney Wallet ภายใน 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2560
 2. เงื่อนไขต่อที่ 1
  • สงวนสิทธิ์สำหรับการให้คะแนนสะสม 2,000 คะแนน หรือ เครดิตเงินคืน 150บาท/ท่าน (เฉพาะบัตร SCB Family Plus) ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้
 3. เงื่อนไขต่อที่ 2
  • สงวนสิทธิ์สำหรับการให้คะแนนสะสม 200 คะแนน/ท่าน ยกเว้น บัตร SCB Family Plus ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้
 4. การให้คะแนนสะสมพิเศษหรือเครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตนี้ เป็นการให้สิทธิพิเศษเพียง 1 ครั้ง ในช่วงรายการส่งเสริมการขาย ไม่ใช่การให้สิทธิพิเศษรายเดือนหรือตลอดไป
 5. ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษหรือเครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากวันที่จบรายการส่งเสริมการขาย
 6. สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น
 7. ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับคะแนนหรือเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับคะแนนหรือเครดิตเงินคืน
 8. ธนาคาร มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 9. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

สำหรับผู้ถือบัตร KTC

รับเพิ่มเมื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC 300 คะแนน

Co – Promotion Program สำหรับ TrueMoney Wallet

สำหรับลูกค้าที่ชำระบิลทุกประเภท โดยใช้บัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet ระหว่างวันที่ 1/9/2017 – 31/12/2017 จะได้รับสิทธิพิเศษตามนี้

 • สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิต KTC และทำการชำระบิลในครั้งแรก (ในเดือนที่ 1) ผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 300 คะแนน
 • ลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิต KTC และทำการชำระบิลในเดือนที่ 2-6 จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 100 คะแนน / เดือน
 • ลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิต KTC และทำการชำระบิลในเดือนที่ 7-12 จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 200 คะแนน / เดือน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”) ที่ชำระบิลโดยใช้บัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet ภายในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC CASH BACK, KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. เมื่อสมาชิกชำระบิลโดยใช้บัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet ต่อเนื่องกันตามที่กำหนด สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม KTC Forever Rewards พิเศษ (“คะแนนสะสมพิเศษ”) ดังนี
  • รับคะแนนสะสมพิเศษ 300 คะแนนต่อเดือน เมื่อสมาชิกชำระบิลโดยใช้บัตรฯ ผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet ในครั้งแรก (หรือในเดือนที่ 1)
  •  รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 100 คะแนนต่อเดือน เมื่อสมาชิกบิลโดยใช้บัตรฯ ผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet ในเดือนที่ 2-6
  • รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 200 คะแนนต่อเดือน เมื่อสมาชิกบิลโดยใช้บัตรฯ ผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet ในเดือนที่ 7-12
 3. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์รับคะแนนสะสมพิเศษตามรายการนี้ โดยจะสิ้นสุดลงทันทีในเดือนที่สมาชิกไม่มีการชำระบิลโดยใช้บัตรฯ ผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สมาชิกทำรายการชำระบิลโดยใช้บัตรฯ ผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet ครั้งแรกของแต่ละเดือน
 5. คะแนนสะสมที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการโอนคะแนนสะสมตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรฯให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบคะแนนสะสมให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 9. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการและ/หรือเจ้าของสินค้า/บริการนั้นๆ
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 – 123 – 5000 หรือ www.ktc.co.th
บริการอื่นๆ

เติมเงิน Easy Pass

จ่ายบิลทั้งหมด

ซื้อของออนไลน์

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ