จ่ายบิลผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet รับฟรี 2 ต่อ ต่อที่ 1 ฟรีค่าธรรมเนียมทุกบิล ต่อที่ 2 เงินคืนสูงสุด 80 บาท


จ่ายบิลผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet รับฟรี 2 ต่อ ต่อที่ 1 ฟรีค่าธรรมเนียมทุกบิล ต่อที่ 2 เงินคืนสูงสุด 80 บาท เมื่อจ่ายบิลครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2561

วิธีการร่วมรายการ

1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
2. ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ใดก็ได้ที่ปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ตั้งแต่ 50.- บาท ขึ้นไป หรือเติมเงินบัตร Easy Pass ตั้งแต่ 500.- บาท ขึ้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ครั้งแรก โดยเลือกชำระด้วยช่องทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1 ช่องทางชำระเงิน TrueMoney Wallet รับเงินเติมเข้าบัญชี TrueMoney Wallet จำนวน 30.- บาท (สามสิบบาทถ้วน)
2.2 ช่องทางชำระเงิน บัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต/เดบิต รับเงินเติมเข้าบัญชี TrueMoney Wallet จำนวน 80.- บาท (แปดสิบบาทถ้วน)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก >>>> จ่ายบิลแอปฯ นี้ฟรี 2 ต่อ