เติมเกม - เติม Coin ผ่านทรูมันนี่ วอลลเล็ท

รับไอเทมพิเศษ พร้อม ลุ้นรับ Razer Gear เพิ่ม
เมื่อเติม Force Gem ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น

เติมเกมที่นี่

วิธีการเติม Cabal M

1.เลือก “เติม coin”

2.เลือกช่องทางการเติมเงิน “TrueMoney wallet”

3.กรอก “เบอร์โทรศัพท์ ทรูมันนี่ วอลเล็ท”

4.กรอกรหัส “OTP” เพื่อยืนยันการเติมเงิน

รายการส่งเสริมการขาย:
รับ Reward Coin พร้อมลุ้นรางวัลเพิ่ม เมื่อเติม Coin ด้วยช่องทาง ทรูมันนี่ วอลเล็ท และ บัตรเงินสด ทรูมันนี่

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 พฤษภาคม 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

  1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ได้บน Play Store หรือ App Store และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
  2. เติม Comico ด้วยช่องทาง ทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ บัตรเงินสด ทรูมันนี่ ที่ https://bit.ly/3gGE7Vn
  3. นำเบอร์โทรที่ผูกบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือรหัส บัตรเงินสด ทรูมันนี่ ที่ทำการเติม Comico ในระยะเวลาโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้ว มาลงทะเบียนเพื่อรับ Reward Coin ได้ที่ https://bit.ly/3nwzpLf
   เติม Coin ที่ราคา 300 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม 130 Reward Coin
   เติม Coin ที่ราคา 1,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม 450 Reward Coin
   ทุกการเติม Comico 300 บาท และลงทะเบียนเรียบร้อย จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลบัตรเงินสดทรูมันนี่ มูลค่า 500 บาท จำนวน 100 รางวัลเพิ่มเติม
  4. ประกาศผู้โชคดีวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ Facebook page : facebook.com/easytopupgame

ของรางวัล

 1. เติม Coin ที่ราคา 300 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม 130 Reward Coin
 2. เติม Coin ที่ราคา 1,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม 450 Reward Coin
 3. ทุกการเติม Comico 300 บาท ลุ้นรางวัลบัตรเงินสดทรูมันนี่มูลค่า 500 บาท 100 รางวัล

รายละเอียดเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับ Reward Coin พร้อมลุ้นรางวัลเพิ่ม เมื่อเติม Coin ด้วยช่องทาง ทรูมันนี่ วอลเล็ท และ บัตรเงินสด ทรูมันนี่” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย Razer Gold Thailand “Razer Gold” และ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด “บริษัท”
 2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 3. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
 4. Comico ID มีสิทธิใช้รหัสได้เพียง 1 ครั้ง
 5. นำรหัสที่ได้รับไปกดรับ Reward Coin ได้ใน Application Comico ที่กล่องคูปอง
 6. รหัสนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 7. รหัสนี้ไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายได้
 8. Reward Coin มีอายุการใช้งาน 5 วันนับจากวันที่ได้รับ Reward Coin
 9. Reward Coin ใช้สำหรับการ “เช่า” การ์ตูนในส่วน Webcomic หรือนิยายในส่วน Webnovel ที่มีรูป Reward Coin ระบุไว้เท่านั้น ‘อ่านฟรี’ เฉพาะตอนที่ระบุว่าอ่านฟรี
 10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หาก Razer Gold และ บริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย Razer Gold และบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 11. Razer Gold ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของ Razer Gold ถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของ Razer Gold เท่านั้น และขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 13. สุ่มรายชื่อผู้โชคดีหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม
 14. ประกาศผลรางวัลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ Facebook page : facebook.com/easytopupgame
 15. หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 2 สัปดาห์หลังจากประกาศผลจะถือว่าสละสิทธิ์
 16. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center บริษัท ทรู มันนี่ จำกั โทร.1240
 18. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับของรางวัลที่ Line ID : @Razergoldth หรือ fb.me/comicoTH