ทรูมันนี่ โหวตนี้มีรางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม
ทรูมันนี่ โหวตนี้มีรางวัล

ตอน สื่อไหนของ ทรูมันนี่ วอลเล็ท เห็นแล้วเป็นต้องช้อป

ลำดับ ชื่อ-สกุล เบอร์
1 ถนอมรัตน์ วรชยา 080307XXXX
2 โยธิน ผันอักษร 082078XXXX
3 กฤษณะ ธรรมวงค์ 093369XXXX
ลำดับ ชื่อ-สกุล เบอร์
1 คีรี ธรรมวงค์ 091837XXXX
2 ณัฐวุฒิ ศรีขวัญใจ 088749XXXX
3 วิษณุชัย ไชยะมาตร 089980XXXX
4 ผาสุข แก้วแวว 082069XXXX
5 นนธวัฒน์ จิ้มจีน 061363XXXX
6 นครินทร์ เล็กสกุล 089755XXXX
7 ทิพวรรณ ศรีสมุทร 064189XXXX
8 วรรณภา คำศรี 090254XXXX
9 นุรฟาดา เหมยา 093692XXXX
10 ณรงค์ศักดิ์ สุนทรพิทักษ์ 081053XXXX
11 ศราวุฒิ พวงบุบผา 061929XXXX
12 ยุทธนา สาเกษ 064884XXXX
13 คำภีร์ พุ่มสงวน 080541XXXX
14 ณัฐพร บัญชรศิลป์ 092507XXXX
15 ไพศาล จรสุขเสงี่ยม 096792XXXX
16 ธนพรรณ สัมมาตระกูล 098272XXXX
17 ณรงค์เนตร อินแตง 096734XXXX
18 ยุทธพล ประหา 065094XXXX
19 กานต์นภัส นดประโคน 098207XXXX
20 ธนวัฒน์ เกตยืนยง 061605XXXX
21 สุฑารัตน์ แสงฤทธิ์ 083279XXXX
22 HLA THEIN SAN 064257XXXX
23 ชัยณรงค์ ไชยสาร 097110XXXX
24 ธนากร โต๊ะกา 083502XXXX
25 ภาคภูมิ สินสุพรรณ์ 083821XXXX
26 ชลธิชา อุตคำ 098764XXXX
27 เจนจิรา เอี่ยมสะอาด 085565XXXX
28 บรรพต ปันชา 094698XXXX
29 สิงหา พรหมจรรย์ 090327XXXX
30 พงศ์จักร พาตาโส 094695XXXX
31 กำพล ทรัพย์สิงห์ 080226XXXX
32 วัชระพล วงค์สาริกา 093613XXXX
33 MAUNG THAN TUN 096860XXXX
34 ชนินทร์ ยศยิ่ง 084025XXXX
35 KHIN YU 084204XXXX
36 ณัฐกาญจน์ เกาะสา 080213XXXX
37 ธีรยุทธ สาริยันต์ 092346XXXX
38 วรินทร แก้วประเสริฐ 082376XXXX
39 ธินกร หมู่หัวนา 061579XXXX
40 วัชระ บุตรเทศ 095310XXXX
41 สรพงษ์ สอาด 064914XXXX
42 ประยูร ทองงาม 098858XXXX
43 นัฐติยา พันเบ้า 080795XXXX
44 กฤษณพงษ์ ชุมคำน้อย 095184XXXX
45 พรรณา บุบผาแสง 092348XXXX
46 วิรากร พันธุวิทย์วรรัฐ 083906XXXX
47 พลกฤษณ์ สุวรรณนิ่ม 096869XXXX
48 ปิยะ หิงไธสง 093506XXXX
49 กิตติชัย บุญจันทร์ 087397XXXX
50 อับดุลรอเซะ ตอเละ 080129XXXX
51 อภิสิทธิ์ ดอกเตย 092917XXXX
52 สถาพร คำมุงคุณ 098194XXXX
53 พรพรหม เนื้อนิ่ม 080245XXXX
54 ชวิศ กิ่งจอหอ 064878XXXX
55 ณัฐวุฒิ แซ่ล้อ 083901XXXX
56 พชร เสือรัตน์ 098619XXXX
57 บูราฮัม วาเต๊ะ 061448XXXX
58 ปกป้อง เชื่อมั่น 093550XXXX
59 ธันวา โต๊ะเหม 094264XXXX
60 ยุทธนา เทสกุล 093175XXXX
61 อภินันต์ เจือสุข 096285XXXX
62 โกวิท แพวตะคุ 096175XXXX
63 จันทิรา ทนุสินธุ์ 085353XXXX
64 ฐานันท์ดร ผิวทองดี 082682XXXX
65 นภาพัฒน์ อัฑฒ์ทิวัตถ์ธนา 086387XXXX
66 พยอม จินดา 092473XXXX
67 นฤมล หนีเมืองนอก 063536XXXX
68 จินดา เทสกุล 065397XXXX
69 วัชรชัย ดวงเหมือง 081348XXXX
70 อภิสิทธิ์ แสงสิทธิ์ 096983XXXX
71 เฉลิมพล บุตรทา 082825XXXX
72 สิทธิโชค บุญหว่าน 081057XXXX
73 นนทวรรณ ตรีเดช 063434XXXX
74 กัลลยาณัณช์ วณิชเจริญชัย 082464XXXX
75 อดุลย์ศักดิ์ เลิศตาปี 063620XXXX
76 ปัญญากร มะโนสาร 083608XXXX
77 กันตภณ เรืองหุ่น 096672XXXX
78 นูรฮายาตี นาแว 093643XXXX
79 วลีพร เครือเนตร 097131XXXX
80 ปวรปรัชย์ ทับทอง 063823XXXX
81 ฤทธิเดช นรสิงห์ 063625XXXX
82 ปริญญา จันทร์ศิริตานนท์ 080306XXXX

*ระบบจะทำการส่ง E-Voucher ผ่านช่องทาง Push Notification และ Inbox ลูกค้าสามารถเช็คได้ผ่านทางแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท E-Voucher มีอายุการใช้งานถึง 31 มี.ค. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การให้บริการ
“ทรูมันนี่โหวตนี้มีรางวัล ตอน “สื่อไหนของ ทรูมันนี่ วอลเล็ท เห็นแล้วเป็นต้องช้อป” ลุ้นรับวอยเชอร์ Lazada มูลค่ารวม 20,000 บาท

ระยะเวลากิจกรรมการโหวต
ตั้งแต่วันที่ 20-28 ธันวาคม 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและสมัครใช้งานได้ฟรีทุกเครือข่าย
 2. กด Banner “Voting Lazada” บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
 3. กด “Voting Lazada” เพื่อเลือกลงคะแนนโหวตให้กับแคมเปญที่ท่านเลือก
 4. เลือกแคมเปญที่ท่านต้องการโหวต
 5. เลือกจำนวนเงินในการโหวต (1 โหวต รวมจำนวนเงิน 1 บาท)
 6. กด “โหวตเลย”
 7. ระบบแจ้งดำเนินการ “โหวตสำเร็จ”
 8. ไม่จำกัดสิทธิ์และจำนวนครั้งในการโหวต
 9. สามารถโหวตได้ทุกเครือข่าย
 10. ไม่สามารถยกเลิกการโหวตได้ทุกกรณี
 11. ระบบทำการคืนเงินที่หักจากลูกค้า 1 บาทเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ตของลูกค้า โดยทำการคืนเงินเข้าวอลเล็ตทันที ในรายการแรกที่ลูกค้าทำรายการ รายการในครั้งถัดๆ ไปจะคืนเงินลูกค้าต่อเมื่อจบแคมเปญภายในระยะเวลา 30 วัน
 12. ผู้ที่ทายถูกเป็นลำดับที่กำหนดจะได้รับวอยเชอร์จาก Lazada มูลค่ารวม 20,000 บาท ของรางวัลจำนวน 150 รางวัล (300 บาท 25 รางวัล, 100 บาท 125 รางวัล)

รายละเอียดเงื่อนไข
รายละเอียดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้บริการโหวต “ทรูมันนี่โหวตนี้มีรางวัล ตอน “สื่อไหนของ ทรูมันนี่ วอลเล็ท เห็นแล้วเป็นต้องช้อป” ทั้งนี้ผู้ใช้บริกาจะต้องยอมรับข้อตกลงในรายละเอียดการใช้บริการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. การให้บริการดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด (“ทรูมันนี่”)
 2. ระบบการให้บริการดังกล่าวนี้ รองรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android โดยรองรับการให้บริการทุกเครือข่าย
 3. บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“ทรูมันนี่”) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการทำรายการโหวต”ทรูมันนี่โหวตนี้มีรางวัล ตอนกินข้าวด้วยกันมาทั้งปี ชอบดีลแบบไหนของ Lazada ได้ของรางวัลแบบไม่ต้องลุ้นได้เลย”บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ทุกกรณี ทั้งนี้ ทรูมันนี่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำรายการทั้งสิ้น
 4. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำรายการด้วยตัวเอง ได้ที่เมนู “รายการ” บน แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
 5. ทรูมันนี่ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการให้บริการ, และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ทรูมันนี่ประกาศผลรางวัลในวันที่ 9 มกราคม และจะดำเนินการติดต่อลูกค้าที่ได้รับรางวัลในลำดับที่กำหนด ลำดับรางวัลวอยเชอร์จาก
  Lazada 300 บาท (99, 199, 299,13999,14999)
  Lazada 100 บาท (399, 499, 599, 699, 799, 899, 999, 1099, 1199, 1299, 1399, 1499, 1599, 1699, 1799, 1899, 1999, 2099, 2199, 2299, 2399, 2499, 2599, 2699, 2799,3899, 3999, 4099, 4199, 4299, 4399, 4499, 4599, 4699, 4799, 4899, 4999 ,5099, 5199, 5299, 5399, 5499, 5599, 5699, 5799, 5899, 5999, 6099, 6199, 6299, 6399, 6499, 6599, 6699, 6799, 6899, 6999, 7099, 7199, 7299, 7399, 7499, 7599, 7699, 7799, 7899, 7999, 8099, 8199, 8299, 8399, 8499, 8599, 8699, 8799, 8899, 8999, 9099, 9199, 9299, 9399, 9499, 9599, 9699, 9799, 9899, 9999,1 0099, 10199, 10299, 10399, 10499, 10599, 10699, 10799, 10899, 10999, 11099, 11199, 11299, 11399, 11499, 11599, 11699, 11799, 11899, 11999, 12099, 12199, 12299, 12399, 12499, 12599, 12699, 12799, 12899, 12999, 13099, 13199, 13299, 13399, 13499, 13599, 13699, 13799)
  จัดส่ง Voucher ให้ลูกค้า ทางช่องทาง Push Notification และ Inbox (Pin 30 วัน) จากแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ในวันที่ 13 มกราคม 2566
  ทรูมันนี่เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินเท่านั้น ดังนั้น หากมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเกิดขึ้น หรือเกิดข้อพิพาทใด ๆระหว่างผู้ใช้บริการ โดยทรูมันนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ดังนั้นทรูมันนี่จึงไม่มีหน้าที่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 7. ทรูมันนี่ไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดอันเป็นผลมาจากการให้บริการ
 8. ทรูมันนี่ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดกับเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการ อันเนื่องจากการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการได้สูญหาย หรือถูกขโมย หรือผู้ใช้บริการถูกหลอกลวง จากเหตุสุดวิสัยอื่นใด หรืออันเนื่องจาก Malware หรือ Computer Virus หรือจากการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการ
 9. ความผิดพลาด และ/หรือ ความล่าช้าใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ ระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ และ/หรือ สาเหตุอื่นใดลักษณะเดียวกันอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทรูมันนี่
 10. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ทรูมันนี่อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการทำรายการ ของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่ทรูมันนี่ และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของทรูมันนี่ และ/หรือที่ทรูมันนี่ได้รับหรือเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับชำระเงินและดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการ และผู้ใช้บริการรับทราบว่าทรูมันนี่อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ หรือนิติบุคคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อให้ทรูมันนี่สามารถอำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ผ่านนโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคลของทรูมันนี่ ได้ที่นี่
 11. ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขของทรูมันนี่
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินเพื่อใช้บริการได้ที่ ทรูมันนี่ Call Center โทร.1240
 13. พนักงานแอสเซนด์ และพนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงิน
ทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
ลำดับการชำระเงิน

วิธีการโหวต
1. หมวดกิจกรรมลุ้นรางวัล <br>คลิก <b>Banner โหวตที่เที่ยว</b>
2. คลิก <b>โหวตเลย</b>
3. เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ และ <b>คลิกโหวต</b><br>(1 โหวต = 1 บาท)
4. คลิก <b>ยืนยัน</b> การโหวต