โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่
วิธีการโหวต
1. เลือก <b>แบนเนอร์โหวต</b> ตอน ดีลเด็ด foodpanda
2. เลือกโปรโมชัน foodpanda ที่คุณชื่นชอบมากที่สุด
3. ตรวจสอบตัวเลือกในการโหวต และเลือกปุ่ม 1 บาท จากนั้นกด <b>โหวตเลย</b> <small>(หมายเหตุ: โหวตละ 1 บาท จากนั้นระบบจะคืนเงินให้ลูกค้า เมื่อทำการโหวตเสร็จ)</small>
4. กด <b>ยืนยัน</b> เพื่อทำการโหวต

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
การให้บริการ

โหวตเดือนช้อปเต็มที่ ทรูมันนี่ช่วยจ่าย

ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องมีบัญชีทรูมันนี่ ของตนเอง
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยการร่วมโหวตว่าสินค้าใดที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องการซื้อในเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องเข้าไปที่ แอปพลิเคชันทรูมันนี่ จากนั้น กดเลือกแบนเนอร์ (Banner) “โหวตเดือนช้อปเต็มที่ ทรูมันนี่ช่วยจ่าย” บนแอปพลิเคชันทรูมันนี่ เพื่อเข้าไปที่หน้าหลักของรายการส่งเสริมการขาย จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกดเลือกหมวดหมู่ของสินค้าที่ต้องการทำการโหวต โดยหมวดหมู่สินค้าทั้งหมดที่สามารถเลือกโหวตได้มีดังต่อไปนี้:
  • แฟชัน และเครื่องประดับ
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • ของใช้ในบ้าน
  • สินค้าอุปโภค บริโภค
  • ความงาม เครื่องสำอาง
  • สินค้าแม่ และเด็ก
  • กีฬา และการเดินทาง
  • สินค้าสุขภาพ  
  • สินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
  • ตั๋ว และบัตรกำนัล

  ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถเลือกโหวตได้ 1 (หนึ่ง) หมวดหมู่ จากทั้งหมดข้างต้น เมื่อเลือกหมวดหมู่สินค้าแล้ว จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำการเลือกสินค้าที่ต้องการโหวตจำนวน 1 (หนึ่ง) รายการ โดยทำการกดปุ่ม “โหวตเลย” ซึ่งอยู่ใต้สินค้าที่ต้องการทำการโหวต และกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการโหวตสินค้ารายการที่เลือก เมื่อมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า “โหวตสำเร็จ” จึงจะถือว่า ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ทำการโหวตตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ เมื่อทำการโหวตแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการโหวตได้ในทุกกรณี

 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำการโหวตเป็นลำดับที่ 1000, 5000, 10000, 15000 หรือ 20000 ของรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมจำนวน 5 ลำดับ) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถตรวจสอบผลโหวตตามเวลาจริง (Real time) ได้ว่ามีจำนวนผู้โหวตของสินค้าแต่ละหมวดหมู่ทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าใดในขณะนั้น ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยเข้าไปที่หน้าหลักของรายการส่งเสริมการขาย บนแอปพลิเคชันทรูมันนี่  และกดปุ่ม “ดูผลโหวต”

หมายเหตุ:

 • บริษัทจะทำการหักเงินจากบัญชีทรูมันนี่ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นจำนวน 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเป็น ค่าโหวต โดยจะมีการหักเงินเมื่อทำการโหวตสำเร็จ และบริษัทจะทำการคืนเงินจำนวนดังกล่าวไปที่บัญชีทรูมันนี่ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทันที หลังจากที่ได้ทำการหักเงินแล้ว ทั้งนี้ ในหน้าประวัติการใช้งาน บนแอปพลิเคชันทรูมันนี่ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จะปรากฏประวัติการทำรายการ “โหวต ทรูมันนี่” จำนวน 1 (หนึ่ง) บาท   
 • จำกัดสิทธิในการโหวต 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ ตลอดระยะเวลาของรายการ ส่งเสริมการขาย

รายละเอียดของรางวัล
เงินรางวัลจำนวน 2,000 (สองพัน) บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

หมายเหตุ:

 • บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลทั้ง 5 (ห้า) รางวัล ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น. โดยประกาศผ่านหน้าหลักของรายการส่งเสริมการขาย และจะมีการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบผ่านทางข้อความบนแอปพลิเคชันทรูมันนี่ในวันและเวลาดังกล่าว
 • บริษัทจะทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีทรูมันนี่ของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566
 • จำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลาของรายการ ส่งเสริมการขาย

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการ เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “โหวตเดือนช้อปเต็มที่ ทรูมันนี่ช่วยจ่าย” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียด  วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้ เท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตกลงและรับทราบว่า ความผิดพลาด และ/หรือ ความล่าช้าใดๆ ในการทำการโหวต ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือสาเหตุอื่นใดอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็น ข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทได้    
 8. เมื่อบริษัทประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น. ตามช่องทางที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องทำการติดต่อ Call Center 1240 เพื่อยืนยันสิทธิในการรับรางวัล และต้องยืนยันตัวตน โดยการส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของตน (พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ให้บริษัทที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น. เพื่อให้บริษัททำการตรวจสอบ โดยหากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วน บริษัทจะทำการโอนเงินรางวัลไปยังบัญชีทรูมันนี่ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลดังกล่าวในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น
  ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ได้ส่งเอกสารให้แก่บริษัท เพื่อยืนยันตัวตนตามที่กำหนดข้างต้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสละสิทธิในการรับรางวัลนี้
 9. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% โดยตกลงและรับทราบว่าบริษัทจะทำการหักเงินภาษีในอัตราดังกล่าวจากเงินรางวัลที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลมีสิทธิได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไว้ และบริษัทจะโอนเงินรางวัลในจำนวนหลังจากการหักภาษีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต่อไป
 10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตน และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท   
 11. ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลบนบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เพื่อวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขาย โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริม การขายให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทอันเกี่ยวกับการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1240
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

ลำดับการชำระเงิน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม
ทรูมันนี่โหวตนี้มีรางวัล

สถานที่ท่องเที่ยวใดที่คุณอยากไปพักผ่อนในวันพักร้อนมากที่สุด

ชื่อ-สกุล เบอร์
สมคิด ผูกพันธ์ 082208XXXX
ประกายดาว สุดใจ 093689XXXX
พุฒิเมธ แก้วสม 081921XXXX
อธิคม จุฑามณี 083129XXXX
ปวีณา ปานคล้าย 097338XXXX
นฤมล กล่ำคำ 085017XXXX
ธนิศา สิรยาคม 086351XXXX
ณัฏฐ์ชญา แก้วทิมบุตร 084324XXXX
ชัชวาล รติวณิชย์ 080351XXXX
สินีนุช อกตัน 086383XXXX
โอภาส พรมประดิษฐ์ 085838XXXX
สีไพร ไวยสุกรี 095740XXXX
ประวิตร โลสงฆ์ 096353XXXX
ปัทมา พรมฤทธิ์ 084339XXXX
พัทธนันทร์ เลี่ยมนำเจริญ 082528XXXX
ปธานินทร์ จาดคล้าม 065268XXXX
ภูษิตา ธีระธนากร 094942XXXX
กฤตพร อภิญญาวานิชย์กุล 081234XXXX
มานพ พกสิน 083510XXXX
เจษฎา สิงนาครอง 092665XXXX
ชื่อ-สกุล เบอร์
วรวิทย์ สัตย์ซื่อ 083901XXXX
ทนงจิตร เลิศเลียงชัย 062603XXXX
เกรียงไกร ลาภจรัสแสงโรจน์ 089169XXXX
ศราวุฒิ สุขสันติ์ 090984XXXX
พลอยรุ้ง นาคสงค์ 096914XXXX
การันต์ จางจันทร์ 097294XXXX
สา เลาหพูนรังษี 081692XXXX
ศศิ พุดทะเล 095868XXXX
จีรภา คุ้มสุวรรณ 088282XXXX
วิเชียร ตามภาษี 091763XXXX
ศิริพร พรมพิมพ์ 093962XXXX
สุทัศน์ โกเสนตอ 096892XXXX
นิภา ชื่นชม 083681XXXX
หนึ่งฤทัย แสงทอง 095469XXXX
ไพฑูรย์ ปะภาวะตา 083231XXXX
สิริลักษณ์ บุญเรือง 091850XXXX
แบงค์ อุ่มเอม 083702XXXX
ยุทธศักดิ์ กระจ่างใส 096152XXXX
อิทธิ มงคลลาภกิจ 064049XXXX
ชาญณรงค์ ประทุมโม 096820XXXX
จิราภรณ์ เพ็ชรมณี 095975XXXX
กฤตพร อภิญญาวานิชย์กุล 081234XXXX
ณรงค์เนตร อินแตง 096734XXXX
ภัทริกา หิรัญรัตน์ 086556XXXX
อาทิตย์ พัฒนสุข 090991XXXX

* สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับ Ascend Travel Voucher จำนวน 20 ท่าน ท่านจะต้องยืนยันสิทธิ์โดยการกรอกข้อมูล กรอกข้อมูลที่นี่
 ภายในวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 24.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

โหวตเลย!