โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
การให้บริการ

“ลุ้นโบนัส ส่งท้ายปี รับสิทธิ์ลุ้นเงินรวม 100,000 บาท จากทรูมันนี่”

ระยะเวลากิจกรรมการโหวต
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและสมัครใช้งานได้ฟรีทุกเครือข่าย
2. เลือก Banner “กด Icon Vote” บนแอปพลิเคชัน TrueMoney
3. เลือก Banner กิจกรรม “กด Icon Vote” เพื่อ เข้าไปเลือกลงคะแนนโหวตให้กับซองโบนัสที่ต้องการ
4. เลือกตัวเลือกที่ต้องการโหวต
5. เลือกจำนวนเงินในการโหวต (1 โหวต รวมจำนวนเงิน 1 บาท)
6. กด “โหวตเลย”
7. ระบบแจ้งดำเนินการ “โหวตสำเร็จ”
8. จำกัด 1 ทรูมันนี่ไอดี ต่อ 1 โหวต ตลอดระยะเวลาโครงการ
9. สามารถโหวตได้ทุกเครือข่าย
10. เมื่อโหวตแล้วไม่สามารถยกเลิกการโหวตได้ทุกกรณี
11. ระบบทำการคืนเงินที่หักจากลูกค้า 1 บาทเข้าบัญชีทรูมันนี่ ของลูกค้า
12. ผู้ที่โหวตมาเป็นลำดับที่กำหนดจะได้รับเงินรางวัลเข้าบัญชีทรูมันนี่
13. 1 รางวัลต่อ 1 ผู้โชคดีเท่านั้น ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รางวัลไปแล้วขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเพียงรางวัลเดียว
14. ลูกค้าที่เปิดซองโบนัส ตามลำดับที่กำหนด ลุ้นรับเงินตามที่ระบุในซองนั้นๆ ผู้ที่โหวตมาเป็นลำดับดังนี้

เงินรางวัล 1,000 บาท
ซองที่ 1 : ลำดับที่ 500
ซองที่ 2 : ลำดับที่ 500
ซองที่ 3 : ลำดับที่ 500
ซองที่ 4 : ลำดับที่ 500
ซองที่ 5 : ลำดับที่ 500
ซองที่ 6 : ลำดับที่ 500
ซองที่ 7 : ลำดับที่ 500
ซองที่ 8 : ลำดับที่ 500
ซองที่ 9 : ลำดับที่ 500
ซองที่ 10 : ลำดับที่ 500

เงินรางวัล 2,000 บาท
ซองที่ 1 : ลำดับที่ 1,000
ซองที่ 2 : ลำดับที่ 1,000
ซองที่ 3 : ลำดับที่1,000
ซองที่ 4 : ลำดับที่ 1,000
ซองที่ 5 : ลำดับที่ 1,000
ซองที่ 6 : ลำดับที่ 1,000
ซองที่ 7 : ลำดับที่ 1,000
ซองที่ 8 : ลำดับที่ 1,000
ซองที่ 9 : ลำดับที่ 1,000
ซองที่ 10 : ลำดับที่ 1,000

เงินรางวัล 5,000 บาท
ซองที่ 1 : ลำดับที่ 2,000
ซองที่ 2 : ลำดับที่ 2,000
ซองที่ 3 : ลำดับที่ 2,000
ซองที่ 4 : ลำดับที่ 2,000

เงินรางวัล 8,000 บาท
ซองที่ 5 : ลำดับที่ 4,000
ซองที่ 6 : ลำดับที่ 4,000
ซองที่ 7 : ลำดับที่ 4,000
ซองที่ 8 : ลำดับที่ 4,000
ซองที่ 9 : ลำดับที่ 4,000

เงินรางวัล 10,000 บาท
ซองที่ 10 : ลำดับที่ 6,000

(หมายเหตุ: ผู้โชคดีที่จะได้รับเงินรางวัล จะต้องเป็นผู้ที่โหวตเข้ามาตามลำดับที่กำหนดเท่านั้น เงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ลูกค้าวันที่ 31 มกราคม 2567)

รายละเอียดเงื่อนไข
รายละเอียดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้บริการโหวต “ลุ้นโบนัส ส่งท้ายปี รับเงินรวม 100,000 บาท” ผู้ที่โหวตเข้ามาตามลำดับที่กำหนด มีสิทธิ์รับ รางวัลรวม 100,000 ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับข้อตกลงในรายละเอียดการใช้บริการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. การให้บริการดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด (“ทรูมันนี่”)
 2. ระบบการให้บริการดังกล่าวนี้ รองรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android โดยรองรับการให้บริการทุกเครือข่าย
 3. บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“ทรูมันนี่”) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการทำรายการ “ลุ้นโบนัส ส่งท้ายปี รับเงินรวม 100,000 บาท” บนแอปพลิเคชัน TrueMoney ทุกกรณี ทั้งนี้ ทรูมันนี่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำรายการทั้งสิ้น
 4. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำรายการด้วยตัวเอง ได้ที่เมนู “รายการ” บน แอปพลิเคชัน TrueMoney
 5. ทรูมันนี่ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการให้บริการ, และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ทรูมันนี่ประกาศผลรางวัลในวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น. และจะดำเนินการมอบของรางวัลให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัลในลำดับที่กำหนด
 7. ทรูมันนี่เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินเท่านั้น ดังนั้น หากมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเกิดขึ้น หรือเกิดข้อพิพาทใด ๆระหว่างผู้ใช้บริการ โดยทรูมันนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ดังนั้นทรูมันนี่จึงไม่มีหน้าที่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 8. ทรูมันนี่ไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดอันเป็นผลมาจากการให้บริการ
 9. ทรูมันนี่ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดกับเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการ อันเนื่องจากการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการได้สูญหาย หรือถูกขโมย หรือผู้ใช้บริการถูกหลอกลวง จากเหตุสุดวิสัยอื่นใด หรืออันเนื่องจาก Malware หรือ Computer Virus หรือจากการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการ
 10. ความผิดพลาด และ/หรือ ความล่าช้าใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ ระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ และ/หรือ สาเหตุอื่นใดลักษณะเดียวกันอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทรูมันนี่
 11. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ทรูมันนี่อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการทำรายการ ของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่ทรูมันนี่ และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของทรูมันนี่ และ/หรือที่ทรูมันนี่ได้รับหรือเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับชำระเงินและดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการ และผู้ใช้บริการรับทราบว่าทรูมันนี่อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ หรือนิติบุคคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อให้ทรูมันนี่สามารถอำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ผ่านนโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคลของทรูมันนี่ ได้ที่นี่
 12. ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขของทรูมันนี่
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินเพื่อใช้บริการได้ที่ทรูมันนี่ Call Center โทร1240
 14. ในกรณีที่บริษัททรูมันนี่เป็นผู้จ่ายเงินรางวัลให้แก่ลูกค้ามูลค่าเกินจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นบริษัทมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินรางวัล โดยลูกค้าที่ยืนยันรับรางวัลรับเงื่อนไขดังกล่าว เช่น เงินรางวัล 2,000 บาท หัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 5 ของเงินรางวัล จะเหลือ 1,900 บาท
 15. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมีรายชื่อไม่ซ้ำกัน ในกรณีมีรายชื่อที่ซ้ำกันในแต่ละรางวัลทางทรูมันนี่จะให้ลูกค้ารับสิทธิ์เพียงรางวัลเดียว และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น
 16. ผู้โชคดีต้องติดต่อยืนยันการรับรางวัลมาที่ทรูมันนี่ ติดต่อที่ทรูมันนี่ Call Center โทร.1240 เท่านั้น
  โดยติดต่อภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดี (25 มกราคม 2567)
ตัวอย่าง ขั้นตอนการโหวต
1. คลิก Banner <b>กิจกรรมโหวต</b><br>ในหมวด <b>กิจกรรมลุ้นรางวัล</b>
2. <b>คลิก Banner</b> เพื่อเข้าสู่หน้าโหวต
3. <b>เลือกผู้เข้าประกวด</b> ที่ต้องการโหวต
4. <b>เลือกจำนวนการโหวต</b> ( 1 โหวต = 4 บาท )
5. กด <b>ยืนยัน</b> การโหวต
6. ทำรายการ<b>โหวตสำเร็จ</b>
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงิน
ทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
ลำดับการชำระเงิน

คลิกลุ้นเลย