แพ็กเน็ตทรูมูฟ เอช - TrueMoney Wallet

ลูกค้าใหม่ ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับคูปอง

รายการส่งเสริมการขาย
เปิดเบอร์ใหม่ทรูมูฟ เอช รับคูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :1 ธ.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
• เป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน
• สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ เว็บไซต์เติมเน็ต topping.truemoveh.com และชำระค่าแพ็กเกจเสริมด้วยการตัดเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือเงินในซิม

ของรางวัล
คูปองเงินสด 4 ใบ รวมมูลค่า 100 บาท โดยมีข้อกำหนดการใช้งานดังนี้
• คูปองเงินสด 4 ใบ (welcome coupon) มูลค่ารวม 100 บาท ประกอบด้วย
◦ คูปองมูลค่า 10 บาท จำนวน 1 ใบ ใช้สำหรับซื้อแพ็กเกจมูลค่าเท่าไหร่ก็ได้
◦ คูปองมูลค่า 10 บาท จำนวน 1 ใบ ใช้สำหรับซื้อแพ็กเกจมูลค่า 10 บ. ขึ้นไป
◦ คูปองมูลค่า 30 บาท จำนวน 1 ใบ ใช้สำหรับซื้อแพ็กเกจมูลค่า 120 บ.ขึ้นไป
◦ คูปองมูลค่า 50 บาท จำนวน 1 ใบ ใช้สำหรับซื้อแพ็กเกจแบบ 30 วัน
• ลูกค้าจะต้องสมัครหรือมีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทก่อน จึงจะสามารถใช้งานคูปองได้
• คูปองมีอายุ 15 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับ
• ใช้สำหรับการซื้อแพ็กเกจเสริมที่ร่วมรายการให้ตัวเองเท่านั้น (หมายเลขโทรศัพท์ที่สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ที่ทำรายการเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานคูปองได้)
• คูปองสามารถใช้แทนเงินสด ได้ที่ช่องทางแอปพลิเคชันทรูมันนี่วอลเล็ท หรือ เว็บไซต์ topping.truemoveh.com และใช้ร่วมกับเงินในบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับเงินคืนจากทรูมูฟ เอช หรือการตัดเงินผ่านซิมได้
• สงวนสิทธิ์การใช้งานคูปอง 1 ใบ ต่อ 1 การทำรายการ
• กดเลือกช่องทางการชำระเงิน เลือกชำระค่าแพ็กเกจด้วยคูปอง และกดยืนยัน
• เงื่อนไขในการใช้คูปองอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดคูปอง

รายละเอียดเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “คูปองส่วนลด 100บ. สำหรับลูกค้าใหม่ทรูมันนี่ สำหรับซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status)
4. สงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคูปอง กรณีที่คูปองหมดอายุอันเนื่องจากการที่ลูกค้าไม่ใช้งานคูปอง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
5. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 3 วัน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท
6. บริษัทจะให้รางวัลเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช ที่สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทใหม่เป็นครั้งแรกเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัลแก่ผู้ที่เคยสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทมาก่อน
7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายทรูมูฟ เอช เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
10. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
11. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

ลำดับการชำระเงิน

บริการอื่นๆ

จ่ายบิลทรู

TruePoint ของฉัน

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ซื้อของออนไลน์

ใช้คูปองกัน