เน็ตเต็มสปีด เน็ตรายเดือน
{{item.special_type_th}} {{item.title_th}}
ซื้อแพ็กเกจเน็ตเสริมไม่อั้น ไม่ลดสปีด แถมแพ็กเน็ตเต็มสปีดฟรี!

วิธีเข้าร่วมแคมเปญ
• ซื้อแพ็กเกจเน็ตเสริมไม่อั้น ไม่ลดสปีด ที่ร่วมรายการ (ตามตารางด้านล่าง) ผ่านช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ท ทั้ง แอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท และ www.topping.truemoveh.com
ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
• รับทันทีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสมนาคุณ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
○ เน็ตเต็มสปีด ปริมาณ 500MB อายุใช้งาน 24ชม.
○ เน็ตเต็มสปีด ปริมาณ 750MB อายุใช้งาน 48ชม.
○ เน็ตเต็มสปีด ปริมาณ 1.5GB ใช้งาน 7วัน
○ เน็ตเต็มสปีด ปริมาณ 1GB ใช้งาน 72 ชม.
○ เน็ตเต็มสปีด ปริมาณ 3GB ใช้งาน 30 วัน

แพ็กเกจเสริมที่ร่วมรายการ

แพ็กเกจเสริมที่ร่วมรายการ แถมฟรี
512Kbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 24 ชม. เน็ตเต็มสปีด 500MB ใช้งาน 1 วัน
1Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 24 ชม. เน็ตเต็มสปีด 500MB ใช้งาน 1 วัน
2Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 24 ชม. เน็ตเต็มสปีด 500MB ใช้งาน 1 วัน
4Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 24 ชม. เน็ตเต็มสปีด 500MB ใช้งาน 1 วัน
6Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 24 ชม. เน็ตเต็มสปีด 500MB ใช้งาน 1 วัน
10Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 24 ชม. เน็ตเต็มสปีด 500MB ใช้งาน 1 วัน
1Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 48 ชม. เน็ตเต็มสปีด 750MB ใช้งาน 48ชม.
4Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 48 ชม. เน็ตเต็มสปีด 750MB ใช้งาน 48ชม.
6Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 48 ชม. เน็ตเต็มสปีด 750MB ใช้งาน 48ชม.
10Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 48 ชม. เน็ตเต็มสปีด 750MB ใช้งาน 48ชม.
1Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 72 ชม. เน็ตเต็มสปีด 1GB ใช้งาน 72 ชม.
2Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 72 ชม. เน็ตเต็มสปีด 1GB ใช้งาน 72 ชม.
4Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 72 ชม. เน็ตเต็มสปีด 1GB ใช้งาน 72 ชม.
6Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 72 ชม. เน็ตเต็มสปีด 1GB ใช้งาน 72 ชม.
512Kbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 7 วัน เน็ตเต็มสปีด 1.5GB ใช้งาน 7วัน
1Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 7 วัน เน็ตเต็มสปีด 1.5GB ใช้งาน 7วัน
2Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 7 วัน เน็ตเต็มสปีด 1.5GB ใช้งาน 7วัน
4Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 7 วัน เน็ตเต็มสปีด 1.5GB ใช้งาน 7วัน
6Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 7 วัน เน็ตเต็มสปีด 1.5GB ใช้งาน 7วัน
10Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 7 วัน เน็ตเต็มสปีด 1.5GB ใช้งาน 7วัน
512Kbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 30 วัน เน็ตเต็มสปีด 3GB ใช้งาน 30 วัน
1Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 30 วัน เน็ตเต็มสปีด 3GB ใช้งาน 30 วัน
2Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 30 วัน เน็ตเต็มสปีด 3GB ใช้งาน 30 วัน
4Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 30 วัน เน็ตเต็มสปีด 3GB ใช้งาน 30 วัน
6Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 30 วัน เน็ตเต็มสปีด 3GB ใช้งาน 30 วัน

เงื่อนไขแคมเปญ
• ผู้ทำรายการซื้อแพ็กเกจเน็ตเสริม จะเป็นผู้ได้รับแพ็กเกจสมนาคุณ (เบอร์ที่ใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ทำรายการ)
• สงวนสิทธิ์การไม่ให้รางวัล ในกรณีที่เบอร์ที่ทำรายการไม่มีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท และไม่ได้ชำระค่าแพ็กเกจเสริมที่ร่วมรายการด้วยบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
• บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 3 วัน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทจะให้รางวัลแก่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
• ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
• การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
• กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
• รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

จ่ายบิลทรู

TruePoint ของฉัน

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ซื้อของออนไลน์

เติมเน็ต/ซื้อเน็ตทรู