โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย

ดีลพิเศษสำหรับลูกค้า ทรูมันนี่ รับส่วนลด 95%* สำหรับแผนสมาชิกรายเดือน ( 6 เดือน) จากราคาปกติ 150 บาท เหลือเพียง 7.5 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2566                                                                                                  

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. ผู้ใช้ ทรูมันนี่ รับส่วนลด 95%  สำหรับแผนสมาชิกรายเดือน ( 6 เดือน) จากราคาปกติ 150 บาท เหลือเพียง 7.5 บาท
 2. ผู้สมัครจะต้องกรอกรหัส TMNPRO95 หลังจากเลือกแผนสมาชิก และกดเลือกชำระด้วย ทรูมันนี่ เท่านั้น
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องมียอดเงินในบัญชี ทรูมันนี่ เพียงพอก่อนชำระเงิน
 4. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
 5. จำกัด 100,000 สิทธิ์/เดือน รวม 200,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 6. จำกัด 1 ครั้ง/ผู้ใช้/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 7. ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เฉพาะการสมัครสมาชิก pandapro ที่กำหนดเท่านั้นและผู้ใช้จะต้องอัพเดทแอปพลิเคชันฟู้ดแฟนด้าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้น
 8. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะการสมัครแผนสมาชิก 6 เดือน หลังจากสิ้นสุดโปรโมชั่น ระบบจะหักเงินสำหรับค่าบริการในรอบบิลถัดไปตามราคาค่าสมาชิกปกติ จำนวน 150 บาท/เดือน จากบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทเว้นแต่ในกรณีที่คุณยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนถึงวันที่เรียกเก็บค่าบริการ 
 9. ส่วนลดค่าส่งจำกัดไม่เกิน 30 บาท/ออเดอร์ จำนวน 10 ครั้ง/เดือน
 10. ฟู้ดแพนด้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดและช่วงโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

รายละเอียดของรางวัล
ดีลพิเศษสำหรับลูกค้า ทรูมันนี่  รับส่วนลด 95%* สำหรับแผนสมาชิกรายเดือน ( 6 เดือน) จากราคาปกติ 150 บาท เหลือเพียง 7.5 บาท
เมื่อสมัคร pandapro แผนสมาชิก 6 เดือน โดยใช้โค้ด TMNPRO95 และชำระผ่าน ทรูมันนี่ พร้อมรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดมากมาย อาทิเช่น

 • ส่งฟรี 10 ครั้ง/เดือน*
 • ส่วนลดอาหารเพิ่มสูงสุด 60%* ไม่มีจำกัดจำนวนครั้ง
 • สั่งสินค้าจาก shop ลดสูงสุด 30%*
 • ทานอาหารที่ร้าน รับส่วนลดสูงสุด 25%*
 • รับอาหารเองที่ร้าน รับส่วนลด 5%*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย รับส่วนลด 95%* สำหรับแผนสมาชิกรายเดือน ( 6 เดือน) จากราคาปกติ 150 บาท เหลือเพียง 7.5 บาท  ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) ร่วมกับ foodpanda Thailand
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย foodpanda บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) เป็นเพียงช่องทางในการให้บริการชำระเงินผ่าน TrueMoney เท่านั้น
 4. ผู้ใช้ ทรูมันนี่   รับส่วนลด 95%  สำหรับแผนสมาชิกรายเดือน ( 6 เดือน) จากราคาปกติ 150 บาท เหลือเพียง 7.5 บาท
 5. ผู้สมัครจะต้องกรอกรหัส TMNPRO95 หลังจากเลือกแผนสมาชิก และกดเลือกชำระด้วย ทรูมันนี่ เท่านั้น
 6. ผู้ใช้บริการจะต้องมียอดเงินในบัญชี ทรูมันนี่ เพียงพอก่อนชำระเงิน
 7. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
 8. จำกัด 100,000 สิทธิ์/เดือน รวม 200,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 9. จำกัด 1 ครั้ง/ผู้ใช้/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 10. ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เฉพาะการสมัครสมาชิก pandapro ที่กำหนดเท่านั้นและผู้ใช้จะต้องอัพเดทแอปพลิเคชันฟู้ดแฟนด้าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้น
 11. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะการสมัครแผนสมาชิก 6 เดือน หลังจากสิ้นสุดโปรโมชั่น ระบบจะหักเงินสำหรับค่าบริการในรอบบิลถัดไปตามราคาค่าสมาชิกปกติ จำนวน 150 บาท/เดือน จากบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทเว้นแต่ในกรณีที่คุณยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนถึงวันที่เรียกเก็บค่าบริการ 
 12. ส่วนลดค่าส่งจำกัดไม่เกิน 30 บาท/ออเดอร์ จำนวน 10 ครั้ง/เดือน
 13. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 14. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. foodpanda ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Call Center โทร.1240 ตลอด 24 ชั่วโมง
 18. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda (Thailand) ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.foodpanda.co.th/ หรือ food panda application หรือ foodpanda facebook (www.facebook.com/FoodpandaThailand/)
 19. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล [email protected]
วิธีการสมัคร pandapro แบบรายเดือน
1. คลิกที่ Banner สมัคร <b>pandapro</b>
2. เข้ามาหน้าสมัคร pandapro กดเลือก <b>โปรรายเดือน</b>
3. เลือกโปรรายเดือนที่ต้องการ
4. เลือกช่องทางการชำระด้วย <b>ทรูมันนี่ วอลเล็ท</b>
5. ทำการ<b>สมัคร pandapro รายเดือนสำเร็จ</b>
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

ลำดับการชำระเงิน

สมัครเลย