Flash Coffee เครื่องดื่ม ราคาพิเศษ

เงื่อนไขการรับของรางวัลจากการสมัครสินเชื่อ Pay Next

 1. ลูกค้าทรู แบบรายเดือน มีสัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี ที่สมัครและใช้งานวงเงิน Pay Next เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
  และใช้จ่ายวงเงิน Pay Next ครั้งแรก กับบริการจ่ายบิลทรูรายเดือนบนแอปทรูมันนี่ (เฉพาะบนหน้าบิลทรูของฉัน), บริการเติมเงินบนแอปทรูมันนี่, บริการรจ่ายบิลทรู, เติมเงินบน iService
  **ตั้งแต่ วันที่ 21 มกราคม 2565 ลูกค้าที่สมัครและใช้จ่ายวงเงิน Pay Next ครั้งแรก กับบริการจ่ายบิลทรูรายเดือนบนแอปทรูมันนี่ (เฉพาะบนหน้าบิลทรูของฉัน), บริการเติมเงินบนแอปทรูมันนี่, บริการจ่ายบิลทรู, เติมเงินบน iService, ทรูสโตร์,  7-Eleven,  7 Delivery, ALL Online, Lotus’s, Lotus’s Shop Online,  Makro,  Makro Click,  Wemall หรือ ร้านค้าชั้นนำที่ชำระแบบร้านค้าแสกนบาร์โค้ด
  โดยเลือกช่องทางการจ่ายเงินด้วย Pay Next ผ่านทรูมันนี่ เป็นผู้มีสิทธิ์ในการรับของรางวัลเท่านั้น
 2. การใช้วงเงินเพย์ เน็กซ์ เพื่อชำระสินค้าหรือบริการที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ของรางวัลนี้ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าเพย์ เน็กซ์ ตามดุลยพินิจของบริษัท เช็ครายละเอียดสิทธิ์ที่หน้าสินเชื่อ หรือ แดชบอร์ด เพย์ เน็กซ์ บนทรูมันนี่วอลเล็ท ของท่าน
 3. ของรางวัล 1 รางวัล ได้แก่ เน็ต 5GB 15วัน (แบบรายเดือน) และ ทรูพอยท์ 200 คะแนน (หมดอายุภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับทรูพอยท์)
  ทางการจ่ายเงินด้วย Pay Next ผ่านทรูมันนี่
 4. จำกัด 1 บัตรประชาชน/ 1 รางวัล / ตลอดแคมเปญ
 5. รางวัลจะถูกมอบให้เบอร์โทรศัพท์ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือนที่มีการสมัครและใช้งานบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท และต้องเป็นเบอร์ที่ใช้ในการสมัครและใช้งาน True Pay Next ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด 
 6. ระยะเวลาแคมเปญ : 17 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565
 7. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับ6ารกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการซื้อ-ขาย สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเรียกคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 8. บริษัทมีสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้นและ มีสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่นๆ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด
 10. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการสมัครสินเชื่อ Pay Next

 1. สินเชื่อ Pay Next เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โดยบริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด (“บริษัทฯ”) นี้
 2. คุณสมบัติผู้รับวงเงิน
  2.1)มีสัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี
  2.2)เป็นลูกค้าทรู มูฟ เอช รายเดือน
  2.3)มีประวัติการใช้บริการทรู มาอย่างน้อย 1 เดือน หรือ 30 วัน
  2.4.)มีประวัติการใช้และการชำระค่าบริการและ/หรือสินค้ากับกลุ่มบริษัท และตรงตามเกณฑ์ของบริษัทฯ และไม่มีประวัติการถูกระงับหรือปฏิเสธการให้บริการโดยกลุ่มบริษัทของบริษัทฯ
 3. ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถสมัครได้จากแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ แอปพลิเคชั่น ทรู ไอดี
 4. เงื่อนไขการเบิกใช้สินเชื่อ
  4.1) ผ่านการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการที่ร่วมรายการ ด้วยบาร์โค้ดรหัสประจำตัวอื่นใดที่ออกโดยบริษัทฯ หรือผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ของท่าน (เฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดและได้รับการเสนอสิทธิเบิกใช้สินเชื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการที่ร่วมรายการ)
 5. เงื่อนไขการชำระคืนสินเชื่อ
  5.1) เลือกชำระคืนเต็มจำนวน หรือเลือกผ่อนชำระแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน (แบ่งชำระสูงสุดไม่เกิน 5 เดือน)
  5.2) หากเลือกผ่อนชำระแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นภายใต้รายการส่งเสริมการขายของสินค้าและบริการที่ร่วมรายการ
  หมายเหตุ
  (1) กรณียอดรวมการเบิกใช้สินเชื่อภายในรอบสรุปบัญชีแต่ละคราวมีมูลค่าน้อยกว่า 300 บาท ลูกค้าจะไม่สามารถเลือกผ่อนชำระได้
  (2) กรณีที่ลูกค้ามียอดรวมการเบิกใช้สินเชื่อภายในรอบสรุปบัญชีแต่ละคราวคงเหลือ ณ วันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป และลูกค้าไม่ได้ทำการเลือกระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ภายในวันครบกำหนดชำระของงวดนั้นๆ ให้ถือว่าลูกค้าเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ 5 เดือนโดยอัตโนมัติ)
 6. อัตราดอกเบี้ยปกติ : อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นภายใต้รายการส่งเสริมการขายของสินค้าและบริการที่ร่วมรายการ
 7. รายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ สอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด โทร. 1240 กด 3 ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 20.00 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 20.00 น.
 8. เงื่อนไขอื่นใดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

วิธีการชำระสินเชื่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม
วิธีสแกนจ่ายด้วย เพย์ เน็กซ์
ผ่านหน้าแดชบอร์ดของ เพย์ เน็กซ์
1. เข้าหน้าแดชบอร์ด ของ เพย์ เน็กซ์<br>ผ่านแบนเนอร์ใน ทรูมันนี่ วอลเล็ท<br>กดปุ่ม <b>สแกนจ่าย</b>
2. เข้าไปที่ <b>สแกนจ่าย</b> ที่หน้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท
3. <b>สแกน qr code</b> เพื่อชำระเงิน
4. กด <b>เปลี่ยน</b> Payment
5. กดเปลี่ยนเป็น <b>เพย์ เน็กซ์</b>
6. สแกนจ่ายด้วย <b>เพย์ เน็กซ์</b> สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ
ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ
โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

เติมเงิน MRT ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

เติมเงิน MRT

รับวงเงิน Pay Next เลย