ฝากร้าน

ตัวอย่างรูป

ตัวอย่าง รูปร้านค้า

ตัวอย่าง รูปป้ายคิวอาร์ฯ

ตัวอย่าง รูปเมนูอาหาร

สแกนดู ตัวอย่างการรีวิวร้านค้า

ประกาศผลร้านค้าทรูสมาร์ตเมอร์ชันต์

ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ลำดับ ชื่อร้าน จังหวัด
1 อ.กุ้งเผา โคราช นครราชสีมา
2 Snooze สนู๊ส กรุงเทพฯ
3 สดุดี23 ฉะเชิงเทรา
4 ยำเต็มปาก กรุงเทพฯ
5 อมตะข้าวหมูทอด ชลบุรี
6 สวนฅนปาย พิซซ่า คาเฟ่ เชียงใหม่
7 486 ก๋วยจั๊บอุบลแม่โจ้ เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – วันที่ 15 มกราคม 2564

ลำดับ ชื่อร้าน จังหวัด
1 แป้งนิ่ม ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ นครพนม
2 ร้านเสวนา พังงา
3 ตากั้ง คาเฟ่ สระแก้ว
4 Oaker Steak กรุงเทพฯ
5 ลิตเติ้ลเสวย สัมมากร กรุงเทพฯ
6 ขาหมูบ่อนไก่ ร้านระเบียงทอง กรุงเทพฯ
7 Red Drip Cafe – Specialty Coffee กรุงเทพฯ
8 ร้านกรอบกุน กรุงเทพฯ
9 Morenom magic bar กรุงเทพฯ
10 คุยกันข้าวมันไก่ สิงห์บุรี
11 กาสะลอง คาเฟ่ อ่างทอง

ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2564 – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 17.00 น.

ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 15 มีนาคม 2564

ประกาศผลร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 23 มีนาคม 64 เวลา 17.00 น.

ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2564 – วันที่ 15 เมษายน 2564

ประกาศผลร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 26 เมษายน 64 เวลา 17.00 น.

ประกาศผลร้านทรูสมาร์ตเมอร์ชันต์
ที่เป็นสมาชิกแม็คโครโฮเรก้า

ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2563 – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 17.00 น.

ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 15 มีนาคม 2564

ประกาศผลร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 23 มีนาคม 64 เวลา 17.00 น.

ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2564 – วันที่ 15 เมษายน 2564

ประกาศผลร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 26 เมษายน 64 เวลา 17.00 น.

โครงการ
ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ฝากร้านฟรี

ระยะเวลาโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 15 เมษายน 2564

วิธีการร่วมโครงการ
1. เป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ผ่านการอนุมัติจากบริษัท ทั้งนี้เฉพาะร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า ประเภทอาหาร และ/ หรือเครื่องดื่มเท่านั้น
2. ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งข้อความและรูปภาพสำหรับการฝากร้าน ให้แก่บริษัทผ่านทางช่องทางที่กำหนด

สิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ
บริษัทจะแบ่งกลุ่มร้านค้าออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อคัดเลือก

– กลุ่มร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่เป็นสมาชิก แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี
– กลุ่มร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ทั่วไป

ร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของบริษัท ตามที่บริษัทกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโครงการ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ฝากร้านฟรี
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ สามารถขอเข้าร่วมโครงการทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ฝากร้านฟรี (“โครงการ”) ทั้งนี้ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียด ระยะเวลา วิธีการ และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. โครงการนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
2. ระยะเวลาของโครงการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564
3. ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด รวมถึงผ่านการคัดเลือกจากบริษัทดังนี้

3.1 เป็นร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติจากบริษัท ทั้งนี้เฉพาะร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น โดยบริษัทจะแบ่งกลุ่มร้านค้าออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันได้แก่
– กลุ่มร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่เป็นสมาชิก แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี
– กลุ่มร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ทั่วไป
3.2 ให้ข้อมูลการฝากร้านที่ครบถ้วน น่าสนใจ และตรงตามความเป็นจริง รวมถึงรูปภาพที่มีความละเอียด คมชัด สวยงาม และเป็นภาพที่ทางร้านถ่ายขึ้นเอง มิได้ไปละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายของผู้ใด
3.3 ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อความ ภาพถ่าย และข้อมูลต่างๆ ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่งมาเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ได้

4. ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทกำหนดได้แก่ ส่งข้อความ และรูปภาพสำหรับการเชิญชวนให้แก่บริษัท โดยจะต้องเป็นการเขียนเชิญชวนให้ลิ้มลองเมนู ของร้านค้า โดยส่งเข้ามาผ่านทาง https://www.truemoney.com/partner-merchant/ และ https://www.truemoney.com/makro-retail/ ในหัวข้อฝากร้าน
5. ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือกจากบริษัท ทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ร้านค้า โดยบริษัทจะนำข้อความและภาพถ่ายที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ https://www.truemoney.com/true-pointandpay/#section-recommended และโซเชียลมีเดียของทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยมีรอบในการเปิดรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ประกาศผล และการประชาสัมพันธ์ตามที่ปรากฎด้านล่าง ทั้งนี้บริษัทจะประกาศผลการคัดเลือกผ่านทาง https://www.truemoney.com/a/restaurants-reviews/

รอบ รอบสมัครเข้าคัดเลือก รอบประกาศผล รอบการประชาสัมพันธ์
รอบที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. 63 – 15 ธ.ค. 63 24 ธ.ค. 63 ภายในเดือนมกราคม 2564
รอบที่ 2 วันที่ 16 ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64 26 ม.ค. 64 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รอบที่ 3 วันที่ 16 ม.ค. 64 – 15 ก.พ. 64 26 ก.พ. 64 ภายในเดือนมีนาคม 2564
รอบที่ 4 วันที่ 16 ก.พ. 64 – 15 มี.ค. 64 23 มี.ค. 64 ภายในเดือนเมษายน 2564
รอบที่ 5 วันที่ 16 มี.ค. 64 – 15 เม.ย. 64 26 เม.ย. 64 ภายในเดือนพฤษภาคม 2564

6. บริษัทจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ 1 สิทธิ์ต่อหนึ่งร้านค้า ตลอดระยะเวลาโครงการ
7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ร้านที่ผ่านการคัดเลือก จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิมเติม ทั้งนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
9. ร้านค้าสามารถคลิกดูตัวอย่างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ได้ที่ https://www.truemoney.com/true-pointandpay/#section-recommended
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1326