กองทุน Healthcare

เมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพ หากเลือกได้ ไม่ว่าใครต่างก็คงต้องการเลือกที่จะป้องกันก่อนจะเกิดโรค หรือหากเป็นโรคแล้วก็ต้องการการรักษาอย่างตรงจุด เพื่อให้หายดี ไม่ลุกลามและด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบัน วิธีการในข้างต้นจึงมีโอกาสเป็นไปได้มากขึ้น ณ เวลานี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการลงทุนไปกับวงการ Healthcare ในกองทุนใหม่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น Principal Global Health Innovation Fund (PRINCIPAL GHEALTH) ซึ่งหลายคนอาจมีคำถามว่าในมุมมองด้านการลงทุนที่มีต่ออุตสาหกรรม Healthcare + Technology นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร และมีเกณฑ์การคัดเลือกแบบไหน ที่ทำให้กองทุน Master Fund สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในปีที่ผ่านมา ขอสรุปตามรูปด้านล่าง

คำเตือน

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
  •  ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวม ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

แหล่งที่มา: เนื้อหาและภาพประกอบจากบลจ.พรินซิเพิล

บริการอื่นๆ

ซื้อกองทุนรวม
Start Invest

ซื้อประกันภัยออนไลน์

จ่ายบิลทั้งหมด