จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจนทำให้ตลาดทุนเกิดความผันผวนของราคา และปริมาณการซื้อขายจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ เช่น อยากซื้อแต่ก็ต้องซื้อในราคาที่แพงมาก หรืออยากขายก็ไม่มีคนมารอซื้อจนต้องขายราคาที่ต่ำจนแทบจะทำใจไม่ไหว ปัจจุบันทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนได้มีเครื่องมือที่คอยมาช่วยบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ของกองทุนรวม หรือที่เรียกว่า Liquidity Management Tools (LMTs) ซึ่งจะมาช่วยทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งผลดีต่อผู้ถือหน่วยโดยภาพรวมครับ

เครื่องมือที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง แต่ละเครื่องมือมีลักษณะการใช้งานอย่างไร มาดูกันผ่านภาพ infograhpic นี้เลย

บทความจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คำเตือน

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หากสนใจซื้อกองทุนดังกล่าว สามารถเปิดบัญชี และซื้อกองทุนได้ทันทีกับบลน.แอสเซนด์ เวลธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> ซื้อกองทุนกับบลน.แอสเซนด์ เวลธ์

ซื้อกองทุนกับบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัดปลอดภัยหรือไม่ (กองทุน)

กองทุนรวมโดยบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด คือ บริการซื้อขายกองทุนรวม ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดบัญชีลงทุนได้ง่ายๆ ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยไม่ต้องใช้เอกสารให้ยุ่งยาก (Paperless) และลูกค้าสามารถซื้อ-ขาย กองทุนได้หลายบลจ. ซึ่งปลอดภัยแน่นอน เพราะเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน(กองทุน)ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง นอกจากนั้น ชื่อบัญชียังเป็นของลูกค้าเอง (Non Omnibus)

ข้อดีของการซื้อกองทุนผ่านบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด 

  • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทุกที ตลอด 24 ชั่วโมง และดูพอร์ตการลงทุนได้ตลอดเวลา
  • ค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขายเท่ากับซื้อตรงกับ บลจ.
  • เงินจากการขายกองทุนจะเข้าที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท