ลงทุนกองทุนในระยาว ยิ่งดี

ยิ่งลงทุนระยะยาว ช่วยลดโอกาสขาดทุน และเพิ่มผลตอบแทน

ในสถานการณ์ที่ปัจจัยแวดล้อมการลงทุนไม่เป็นใจและตลาดหุ้นตกหนัก ถือว่าเป็นเวลาอันดีอีกครั้งที่นักลงทุนควรจะมาทบทวนหลักการลงทุน ว่าการให้ “เวลา” กับการลงทุนในระยะยาวสำคัญมากแค่ไหน และจะช่วยนักลงทุนผ่านพ้นจุดแย่สุดไปได้อย่างไร

Graph-ผลตอบแทนกองทุน

จากกราฟและตารางข้างต้น ที่แสดง “ผลตอบแทน” และ “โอกาสผลตอบแทนเป็นลบ” ของการลงทุนในหุ้นอเมริกาคำนวณจากสถิติย้อนหลังเกือบ 22 ปี
จะเห็นว่าถ้าเราลงทุนระยะเวลา 1 ปี ในอดีตที่ผ่านมาอาจเคยได้รับผลตอบแทนสูงสุดถึง +56.4% ต่อปีเลยทีเดียว และโดยเฉลี่ยๆ ให้ตอบแทนประมาณ 10.1% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ความผันผวนเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ในการลงทุนระยะสั้น เพราะหากลงทุนระยะเวลาเพียงแค่ 1 ปี จะมีโอกาสที่ผลตอบแทนจะเป็นลบ สูงถึง 18.7% (ลงทุน 100 ครั้ง เกิดผลตอบแทนเป็นลบ ~19 ครั้ง) อีกถ้าลงทุนระยะสั้นแค่ปีเดียวมีผลตอบแทนต่ำที่สุดที่เคยเกิด คือ  -43.3% ต่อปี เลยทีเดียว

นักลงทุนสามารถที่ลงทุนในระยะยาวได้มากขึ้น
ไม่รีบร้อนที่ขายสินทรัพย์ขณะหุ้นตก จะลดโอกาสได้ผลตอบแทนเป็นลบ

ลงทุนด้วยระยะเวลา 5 ปี

 • โอกาสผลตอบแทนเป็นลบเหลือ -8.1% (ลงทุน 100 ครั้ง เกิดผลตอบแทนเป็นลบ 8 ครั้ง) 
 • อีกทั้งผลตอบแทนต่ำที่สุดที่เคยเกิด คือ -6.6% ต่อปี (คิดเป็นผลตอบแทนรวม -29%)
 • และโดยเฉลี่ยให้ตอบแทนประมาณ 10.0% ต่อปี (คิดเป็นผลตอบแทนรวม 60.7%)

ลงทุนด้วยระยะเวลา 10 ปี

 • โอกาสผลตอบแทนเป็นลบเหลือ 0% (ลงทุน 100 ครั้ง เกิดผลตอบแทนเป็นลบ 0 ครั้ง)
 • อีกทั้งผลตอบแทนต่ำที่สุดที่เคยเกิด คือ +1.3% ต่อปี (คิดเป็นผลตอบแทนรวม 14%)
 • และโดยเฉลี่ยให้ตอบแทนประมาณ 9.9% ต่อปี (คิดเป็นผลตอบแทนรวมสูงถึง 156%)

สรุปประเด็นสำคัญจากข้อมูลนี้ได้ว่า สิ่งที่จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักลงทุนในภาวะที่ตลาดไม่เป็นใจ ก็คือ การให้ “ระยะเวลา” ในการลงทุนที่ยาวขึ้น ด้วยการใช้ “เงินเย็น” ที่ได้จัดสรรปันส่วนออกจากค่าใช้ประจำมาแล้ว พร้อมที่จะลงทุนระยะยาวได้ 5 ปี 10 ปี ขึ้นไป สิ่งนี้ก็จะพานักลงทุนรอดพ้นจากภาวะวิกฤตไปได้ ลดโอกาสการขาดทุน พร้อมเพิ่มโอกาสที่จะคาดหวังผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ มาถึงตรงนี้ก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านเตรียมความพร้อมและเดินทางผ่านช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายลงทุนไปพร้อมๆ กัน

คำเตือน

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หากสนใจซื้อกองทุนดังกล่าว สามารถเปิดบัญชี และซื้อกองทุนได้ทันทีกับบลน.แอสเซนด์ เวลธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> ซื้อกองทุนกับบลน.แอสเซนด์ เวลธ์

ซื้อกองทุนกับบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัดปลอดภัยหรือไม่ (กองทุน)

กองทุนรวมโดยบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด คือ บริการซื้อขายกองทุนรวม ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดบัญชีลงทุนได้ง่ายๆ ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยไม่ต้องใช้เอกสารให้ยุ่งยาก (Paperless) และลูกค้าสามารถซื้อ-ขาย กองทุนได้หลายบลจ. ซึ่งปลอดภัยแน่นอน เพราะเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน(กองทุน)ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง นอกจากนั้น ชื่อบัญชียังเป็นของลูกค้าเอง (Non Omnibus)

ข้อดีของการซื้อกองทุนผ่านบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด 

 • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทุกที ตลอด 24 ชั่วโมง และดูพอร์ตการลงทุนได้ตลอดเวลา
 • ค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขายเท่ากับซื้อตรงกับ บลจ.
 • เงินจากการขายกองทุนจะเข้าที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท